Mona Keijzer wil 3,5 GHz-band claimen voor 5G en veel meer antennes: internetconsultatie hierover loopt

Staatssecretaris Mona Keijzer (inmiddels demissionair) heeft op 18 december 2020 een concept-regeling ‘Ontwerpbesluit tot wijziging NFP t.b.v. 3,5 GHz-band‘ gepubliceerd. Via wijziging van het Nationaal Frequentieplan (NFP) wil zij per september 2022 de 3,5 GHz-band exclusief bestemmen voor mobiele communicatie via 5G. Over de verdeling zal een veiling plaatsvinden.

Over deze concept-regeling loopt nu tot en met 29 januari 2021 een internetconsultatie van de overheid, waar iedereen op kan reageren. In dit bericht meer informatie hierover. En ja, reageren blijft zinvol.

Wat is de 3,5 GHz-band?

Deze frequentieband is door Europa aangewezen als de meest geschikte band voor 5G vanwege zijn goede combinatie tussen dekking en snelheid. Het Agentschap Telecom omschrijft dit als volgt:

De 3,5 GHz band is het meest geschikt voor de combinatie van een hoge datasnelheid met een goede dekking. Deze band biedt meer bandbreedte dan de 700 MHz. De 3,5 GHz band zorgt voor een hogere datasnelheid op lokaal niveau en is daarmee geschikt voor veel bedrijfs- en consumententoepassingen. Denk hierbij aan toepassingen die video of beeld met hoge kwaliteit nodig hebben, zoals Virtual Reality, hoge resolutie video en 360-graden video. Een nadeel van de frequentieband is dat het lastiger is om dekking in gebouwen te realiseren; het signaal wordt sneller tegengehouden door muren en ramen. Bovendien zijn er meer opstelpunten nodig, omdat het bereik van de antennes kleiner is dan bij de 700 MHz band.

Het gaat bij de 3,5 GHz band dus vooral ook om de zogeheten ‘small cells’. Hun zendvermogens zijn uiteraard geringer dan die van de zenders in zendmasten, maar kunnen verder zeer uiteenlopen. Deze ‘small cells’ kunnen aan gevels, lantaarnpalen of bushokjes geplaatst worden. Aanwezigen op die plekken zullen in veel sterkere radiofrequente velden komen te staan en zullen vanuit meer richtingen aangestraald worden. Plaatsing van de small cells verloopt vergunningvrij.

Waarschuwingen voor 5G

Ondanks alle waarschuwingen voor 5G van burgers en van stralingsbewuste organisaties gaat het (inmiddels demissionair) kabinet toch gewoon door met de voorbereidingen voor de uitrol van 5G. Dit ondanks het feit dat de effecten op de gezondheid van 5G niet zijn onderzocht en dat de onschadelijkheid van 5G niet is aangetoond. Dit ondanks het feit dat wetenschappers wereldwijd waarschuwen voor de mogelijk ernstige gezondheidseffecten van 5G. Dit ondanks de waarschuwing in het Advies van de Gezondheidsraad (GR) over 5G. In dit Advies staat dat de commissie geen antwoord kan geven op de vraag of blootstelling aan de 5G-frequenties gezondheidsrisico’s oplevert. De commissie merkt op niet te hebben kunnen onderzoeken bij welke niveaus gezondheidsschade optreedt en of er wellicht een drempelwaarde is waaronder geen schade optreedt.

De GR adviseert op basis hiervan terecht voorzorg, maar laat tegelijkertijd wel ruimte voor de 3,5 GHz band. Dit laatste volgens de GR omdat de lagere frequenties al jaren in gebruik zijn zonder bewezen gezondheidsschade. De GR gaat er daarmee volledig aan voorbij dat er wereldwijd miljoenen mensen zijn die gezondheidsklachten ervaren bij de huidige lagere frequenties. Echte voorzorg betekent daarom minimaal een pas op de plaats en zeker niet het treffen van voorbereidingen voor het in gebruik nemen van de 3,5 GHz band voor 5G.

Kamervragen over 3,5 GHz band

Staatssecretaris Keijzer van Economische Zaken en Klimaat heeft op 17 december 2020 een Kamerbrief gestuurd over de verdeling van de 3,5 GHz band. Over deze brief vond in de Tweede Kamer op vrijdag 15 januari 2021 een schriftelijk overleg plaats. Op basis hiervan heeft de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat een aantal vragen en opmerkingen aan de staatssecretaris voorgelegd. Dit betreft onder andere een aantal vragen van de fractieleden van GroenLinks over het gezondheidsaspect van de uitrol van 5G in Nederland. De antwoorden op deze vragen zijn nog niet beschikbaar.

Internetconsultatie

Dit concept-besluit is een volgende stap op weg naar de grootschalige realisering van 5G in Nederland. Op weg naar een Nederland waar mensen nergens meer veilig zijn voor de straling van draadloze communicatie. Bij reacties op internetconsultaties wordt vermeld dat wij mede door uw reactie in staat zijn kwalitatief betere regelingen te maken. Help EZK de kwaliteit van hun beleid met betrekking tot draadloze communicatie te verbeteren door je reactie op deze internetconsultatie in te sturen.

Reageren op deze internetconsultatie kan nog tot en met 29 januari 2021 via de volgende link:

https://www.internetconsultatie.nl/nfp_wijziging_3_5_ghz_band

N.B. Er staan 4 vragen. Je kunt je eigen vrije reactie invullen bij de eerste vraag. Vraag 2, 3 en 4 zijn meer technische vragen voor andere doelgroepen, deze kun je gewoon overslaan. Je kunt ook een document uploaden als je dat wilt. Bekijk voor inspiratie eventueel de al ingediende reacties via deze link.

Reageren is zinvol

Alvast bedankt voor je hulp bij het onder de aandacht blijven brengen van de stralingsproblematiek bij de overheid. De Toeslagenaffaire heeft laten zien dat blijven doorgaan met het signaleren van misstanden zinvol is, laten we dus ook bij de Stralingsaffaire door blijven gaan met alle wegen benutten om de overheid te laten inzien dat straling wel degelijk schadelijke effecten heeft voor de volksgezondheid, dieren, de natuur en het milieu (oftewel het hele ecosysteem).

Update 31 januari 2021:
Er zijn uiteindelijk 94 reacties ingediend op de internetconsultatie. Bedankt voor jullie actie! Alle ingediende openbare reacties kun je via deze link van de overheid bekijken. Of bekijk hier het totaaloverzicht van alle reacties onder elkaar in 1 PDF-document.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.