Technische briefing Gezondheidsraad moet terug op agenda Tweede Kamer

– Klim in de pen, schrijf een mail en laat nog deze week je stem horen! –

Tot onze grote verbazing ging de Technische Briefing door de Gezondheidsraad over hun Advies 5G en Gezondheid in de commissievergadering van VWS op 10 december 2020 op het laatste moment niet door. Dit zou een uitgebreide inhoudelijke briefing zijn over het advies, waarbij de Kamerleden vragen konden stellen. Er stond een uur voor gepland.

Bij navraag bij de griffie bleek dat de briefing was geannuleerd omdat er zich te weinig Kamerleden voor hadden opgegeven. Er moeten minimaal 4 deelnemers zijn om de bijeenkomst door te kunnen laten gaan en blijkbaar was er niet voldoende belangstelling bij de Kamerleden.

Weggestopt in een overvolle agenda

In plaats van een inhoudelijke technische briefing van een uur wordt nu alleen de teleurstellende Kabinetsreactie op het Advies van de Gezondheidsraad op maandag 1 februari besproken tijdens een overvolle agenda van de vaste commissie van VWS (agendapunt nummer 19 van de 39 agendapunten).

Oftewel, er blijft nu zeer weinig ruimte over om een serieuze discussie te hebben over de gezondheidsrisico’s van 5G en het advies van de Gezondheidsraad. Het lijkt nu vooral een formaliteit die er even snel doorheen gejaagd moet worden.

Technische briefing moet terug op de agenda

Vanwege de ernstige gezondheidsrisico’s van 5G (en straling in het algemeen) vinden wij het van groot belang dat de technische briefing van de Gezondheidsraad opnieuw op de agenda wordt gezet en dat de verantwoordelijke Kamerleden dit onderwerp inhoudelijk gaan bespreken.

Namens de Gezondheidsraad was o.a. voorzitter Hans Kromhout als spreker gepland. We zijn nog steeds heel benieuwd naar wat hij wilde gaan vertellen, aangezien hij zich vorig jaar zeer kritisch heeft uitgelaten over de blootstellingsnormen en veiligheid van 5G (zie ons eerdere artikel hierover).

Daarnaast heeft de Gezondheidsraad in haar Advies 5G en Gezondheid duidelijke kritische kanttekeningen geplaatst. Zij stelde o.a. dat gezondheidsrisico’s niet uitgesloten konden worden en dat er voorzorg toegepast dient te worden. Daarnaast adviseerde zij om de 26 GHz frequentie voorlopig niet te gaan benutten, aangezien er nog geen onderzoek is gedaan naar de effecten van deze veel hogere frequenties op de gezondheid. In de Kabinetsreactie staat echter te lezen dat het kabinet toch alvast de 26 GHz frequentie wil gaan benutten en hiermee dus het advies van de Gezondheidsraad naast zich neerlegt.

En veelzeggend is ook de recente uitspraak van de bestuursrechter in Gelderland, die officieel erkende dat er inderdaad sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s en dat gemeenten de gezondheidsbelangen van burgers moeten meewegen in hun lokale antennebeleid.

Klim in de pen, schrijf een mail en laat je stem horen!

Vandaar dat het goed is als we met z’n allen (bij voorkeur nog vóór 1 februari) veel brieven gaan schrijven om op te roepen om de technische briefing van 10 december weer opnieuw op de agenda te zetten en het onderwerp niet te verstoppen in een VWS-vergadering met 39 agendapunten.

Je kunt bijvoorbeeld alle leden van de vaste commissie VWS (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) nog deze week mailen en hen verzoeken om de gezondheidsrisico’s van straling serieus te nemen en de inhoudelijke technische briefing van de Gezondheidsraad weer te laten terugkeren op de agenda.

En als het onderwerp dan toch alleen op de overvolle agenda van 1 februari blijft staan, dan kun je Kamerleden aanmoedigen om kritische vragen te stellen over de Kabinetsreactie, aangezien het kabinet heeft aangegeven diverse adviezen van de Gezondheidsraad te willen negeren.

Download hier het overzicht van de e-mailadressen van de 50 commissieleden van VWS. De e-mailadressen kun je kopiëren naar je eigen te versturen e-mailbericht. Als je zelf lid bent van een politieke partij, dan kun je hen ook aanspreken.

Alle 150 Tweede Kamerleden hebben op 12 januari 2021 het boek ‘Straling van alle kanten bekeken’ ontvangen met een begeleidende brief erbij, dus ze zijn al geïnformeerd over de situatie. Daar kun je eventueel ook naar verwijzen. De Tweede Kamerverkiezingen komen er aan, dus dit is een mooie kans voor hen om te laten zien dat ze hun rol als volksvertegenwoordiger serieus nemen.

Zoals Mark Rutte het zei: Zorgvuldigheid nu is beter dan spijt achteraf!

Zie voor meer informatie over de stralingsrisico’s en de gevolgen voor het ecosysteem onderstaande video van Sylvia Slegers (21 minuten):

Lees ook:
> Nieuwjaarsactie geslaagd: 150 boeken voor “Gezondere aanpak stralingsrisico’s” afgeleverd bij Tweede Kamer


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.