Goed nieuws uit Apeldoorn: uitrol ‘witte kastjes’ gaat niet door

Een mooi resultaat van de Werkgroep Bezorgde Burgers Apeldoorn! Na een petitie, een brieven-actie en gesprekken met de gemeente is het uiteindelijk gelukt om de uitrol van de multipoint-kastjes (‘witte kastjes’) door het bedrijf RadioLED tegen te houden. Op 11 april 2023 heeft gemeente Apeldoorn aangegeven de samenwerking met het bedrijf RadioLED te beëindigen. Alle inspanningen van de werkgroep en medestanders zijn uiteindelijk beloond!

In veel gemeenten blijkt er sprake te zijn van een gebrek aan communicatie tussen gemeente en burgers. Er worden besluiten genomen over de leefomgeving van burgers, maar zij worden daar veelal niet bij betrokken. Daarnaast hebben gemeenteraadsleden vaak te weinig inhoudelijke kennis en kunde om goed te doorzien wat de gevolgen en effecten zijn van de oprukkende digitalisering en daarmee de sterke toename van draadloze technologieën in onze leefomgeving.

Wetenschappelijk is allang aangetoond dat elektromagnetische velden een verstorend effect hebben op mensen, dieren en de natuur. Daarnaast komt ook ons recht op privacy steeds verder onder druk te staan. Vandaar dat wij zowel burgers als gemeenteraadsleden willen oproepen om met elkaar het gesprek hierover aan te gaan.

Onderstaand een overzicht van de acties van Werkgroep Bezorgde Burgers Apeldoorn. Ter inspiratie en om van te leren.

Smart City Apeldoorn

Apeldoorn heeft de twijfelachtige eer gekregen om, als één van 36 steden in de wereld, bij wijze van proef een zogenaamde ‘Smart City’ te worden. Hiertoe heeft zij onder andere het Oostenrijkse bedrijf RadioLED toestemming gegeven een infrastructuur op te zetten met multipoints: kleine datacenters aan lantaarnpalen.

Er zaten waarschijnlijk goede bedoeling bij de gemeente om hierin voorop te willen lopen, maar het werd al snel duidelijk dat zij e.e.a. niet goed hadden doordacht.

De gemeente Apeldoorn begon al met het uitrollen van de ‘Slimme Stad’ zonder de burgers daarbij voldoende te hebben betrokken. Er werden al multipoints/witte kastjes aan lantaarnpalen gehangen terwijl er nog maar weinig over bekend was. Het was bijvoorbeeld onduidelijk om hoeveel multipoints het ging, op welke locaties ze zouden komen, welke data er werden verzameld en wie de eigenaar van die data was. En daarnaast was er onduidelijkheid over de aansprakelijkheid voor schade op het vlak van privacy en/of gezondheid.

Petitie opgestart: Stop uitrol kastjes RadioLED

Een groep bezorgde burgers uit Apeldoorn heeft vervolgens een petitie opgestart met het verzoek aan het Apeldoornse bestuur om onmiddellijk te stoppen met het (laten) ophangen van de kastjes en het uitrollen van ‘Smart City’-plannen totdat:

  • burgers volledig zijn geïnformeerd, inzage en inspraak hebben gekregen in alle bestuurlijke en financiële stukken over Smart City;
  • er onafhankelijk onderzoek is gedaan naar risico’s en schadelijke effecten op het vlak van privacy en gezondheid;
  • het duidelijk is wie aansprakelijk is voor mogelijke schade.

Brief-actie richting gemeente

De petitie werd gelijk al grootschalig ondertekend. Ondertussen werd het steeds duidelijker dat er nog maar heel weinig antwoorden waren op deze belangrijke vraagstukken. De bezorgdheid werd nog groter toen bleek dat het Apeldoornse bestuur alle verantwoordelijkheden voor de schadelijke gevolgen die kunnen ontstaan dankzij de uitrol van de multipoint kastjes afschuift en neerlegt bij schimmige technologiebedrijven. Het kan dus maar zo zijn dat onze gezondheid, privacy, veiligheid en vrijheid niet meer gewaarborgd kunnen worden als de uitrol van de kastjes zo doorgaat.

Daarom heeft de werkgroep een brief opgesteld die gestuurd kon worden aan het Apeldoornse bestuur waarin burgers te kennen gaven dat zij geen prijs stelden op zo’n kastje in hun woonomgeving. De hoop was dat er zoveel inwoners zijn die aangeven dit niet te willen dat er straks geen plek meer voor de kastjes is.

Petitie aangeboden aan burgemeester

Op vrijdagavond 25 februari 2022 heeft de werkgroep de petitie alvast aangeboden aan burgemeester Ton Heerts in het Apeldoornse gemeentehuis. Op dat moment konden ze 2544 handtekeningen aanbieden met de petitie waarin zij vragen om Smart City en de uitrol van de witte kastjes te stoppen zolang onze gezondheid, veiligheid, vrijheid en privacy nog niet gegarandeerd kan worden.

Sissi, de petitionaris, gaf in haar duidelijke speech aan dat wij als burgers gekend en gehoord willen worden inzake de uitrol van de kastjes en 5G. De woordvoerder van de verantwoordelijke wethouder Wim Willems gaf nadien aan het gesprek nog steeds aan te willen gaan, samen met RadioLED. Dat wilde de werkgroep natuurlijk graag, onder de voorwaarde dat er dit keer daadwerkelijk geluisterd wordt en er actie gaat volgen op onze vragen en aanbevelingen.

Online bijeenkomst met RadioLED

De werkgroep hoorde last minute dat er op donderdag 10 maart 2022 om 19:30 uur een online bijeenkomst werd georganiseerd door de gemeente Apeldoorn waarin RadioLED vragen wilde beantwoorden van burgers over hun uit te rollen systeem met multipoints/witte kastjes.

De werkgroep was ontstemd door deze werkwijze van de gemeente Apeldoorn. Hen was namelijk een ‘live’ bijeenkomst met inwoners en bezorgde burgers beloofd waarin alle aanwezigen alle vragen en antwoorden hadden kunnen horen. Nu mochten er vragen worden gesteld in een chat en houdt RadioLed de regie over welke vragen zij willen beantwoorden en welke niet.

Daarnaast zijn zij zeer geschokt over het feit dat zij als kerngroep geen uitnodiging hebben ontvangen en zij ‘per ongeluk’ hoorden van deze bijeenkomst die op zeer korte termijn is georganiseerd zodat maar weinigen kunnen deelnemen en reageren. De Apeldoornse burgers en andere bezorgde belanghebbenden zijn hierover niet geïnformeerd, zij worden dus niet serieus genomen en gepasseerd. De werkgroep heeft aangedrongen op uitstel van deze bijeenkomst bij de verantwoordelijk ambtenaar maar dat bleek geen optie. De bijeenkomst vond uiteindelijk toch online plaats en er kwamen nog steeds weinig inhoudelijke antwoorden op de vragen.

De werkgroep is vervolgens verschillende malen in gesprek geweest met de gemeente over dit onderwerp, waarbij ze de zorgen omtrent Smart City en de kastjes goed hebben kunnen overbrengen. De gemeente heeft ook kritische vervolgvragen gesteld aan RadioLED en de vragen van de werkgroep daarin meegenomen.

Goed nieuws uit Apeldoorn

En dan was er op 11 april 2023 het goede nieuws van gemeente Apeldoorn dat zij hadden besloten om de samenwerking met RadioLED te beëindigen, omdat de samenwerking met het bedrijf niet volgens verwachting en volgens afspraak was verlopen. Alle inspanningen van de werkgroep en medestanders zijn dan toch beloond. En niet in de laatste plaats dankzij de enorme steun die ze hebben ontvangen via de petitie, die uiteindelijk ruim 2800 keer is ondertekend. Uiteraard blijft de werkgroep kritisch op de verdere ontwikkelingen.

Doorpakken, samen met Zeist

Na het goede nieuws dat de ‘witte kastjes’ in Apeldoorn niet doorgaan, pakt de werkgroep meteen door met plannen om zelf straling te gaan meten. Want dat de straling sowieso zal toenemen, ook zonder de witte kastjes, is duidelijk. Ze willen dit graag zo goed mogelijk in beeld krijgen. Werkgroep Stralingsbewust Zeist wil hiermee helpen. Zij hebben er zelf al een goede start mee gemaakt. Op de website emfkaart.nl kun je op een plattegrond zien wat ze in Zeist en omgeving al hebben gemeten. En op de website globalemf.net vind je meer info over het wereldwijde initiatief.

Stralingsbewust Zeist werkt volgens een gestandaardiseerde wereldwijde meetmethode (na een oproep van Magda Havas (een Canadese professor) om het wereldwijd op dezelfde manier te meten). Inmiddels zijn ook Huizen/Bussum, Amersfoort en Smart city Helmond aangehaakt bij dit initiatief.

Dit wil de werkgroep ook graag in Apeldoorn op poten zetten, omdat ze dan echt inzichtelijk kunnen maken wat de blootstelling is en dat ook kunnen vergelijken met andere plekken. Als daar op tijd mee wordt begonnen, kan de toename aan straling zichtbaar gemaakt worden. Heel belangrijk dus en redelijk eenvoudig uitvoerbaar (ook voor mensen die geen opleiding voor meetspecialist hebben gehad).

Oproep: wie wil meehelpen?

Het kost alleen wel tijd, vooral omdat het gaat om een groot aantal meetpunten (kruispunten op een aantal geselecteerde straten in een stad). Met z’n vijven als kerngroep is de capaciteit beperkt, vandaar dat de werkgroep mede-Apeldoorners oproept om mee te helpen om ook de straling in Apeldoorn in beeld te krijgen. Met genoeg aanmeldingen, denken ze met één keer per maand een ochtend of middag een goede slag te kunnen maken. Wil je meehelpen, stuur dan een mail naar: geensmartcityapeldoorn@gmail.com.

Naschrift: Een mooi resultaat van Werkgroep Bezorgde Burgers Apeldoorn. Je ziet, in actie komen kan daadwerkelijk iets goeds opleveren! Help jij ook mee om in jouw gemeente te zorgen voor meer bewustwording? Samen komen we verder.

Update: Op 29 mei 2023 werd er een interessante video gepubliceerd waarin Jan van Gils in gesprek ging over de smart city-ontwikkelingen in Apeldoorn met Sissi Bijleveld van de Werkgroep Bezorgde Burgers Apeldoorn en Antoon Huigens, Raadslid voor BVNL in Apeldoorn (duurt 46 minuten):

Lees ook:
> Apeldoorn eerste Smart City op basis van geheime overeenkomst
> Bekijk overzicht Acties van stralingsbewuste groepen
> Bekijk overzicht Burgers, actiegroepen en gemeenten in de media
> Artikel Smart city een afgesloten hoofdstuk, gemeente Amerfoort spreekt liever over ‘digitale stad’ – De Stadsbron


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.