Oproep voor meldingen aan het College voor de Rechten van de Mens

Stichting EHS roept alle mensen met maatschappelijke beperkingen door EHS op om hiervan melding te doen bij het College voor de Rechten van de Mens, zodat zij een goed beeld krijgen van de maatschappelijke beperkingen en problemen van mensen met EHS.

Het klinkt in eerste instantie misschien wat vreemd om het bij EHS te gaan hebben over mensenrechten, handicaps en discriminatie. Maar de realiteit is voor veel EHS-ers helaas wel dat het in de huidige leefomgeving steeds lastiger wordt om nog volwaardig mee te kunnen doen aan de samenleving. Terwijl de meesten dat wel echt heel graag willen! Maar in een omgeving waarin er overal om je heen steeds meer zendmasten, openbare wifi en smartphones elektromagnetische velden uitzenden, waar jij gezondheidsklachten door ervaart, wordt dat wel met de dag moeilijker. Er zijn best oplossingen mogelijk, maar het begint met bewustwording van de problematiek.

Nu de Stichting EHS in gesprek is met het College voor de Rechten van de Mens en er een ingang is om deze problematiek op de kaart te zetten via het maken van een melding, willen we EHS-ers dan ook oproepen om gebruik te maken van deze kans op meer begrip en bewustwording van onze situatie. Onderstaand vind je de volledige oproep van Stichting EHS.

VN-verdrag handicap

Enige tijd geleden heeft Stichting EHS een overleg gehad met het College voor de Rechten van de Mens. Dit in het kader van het VN-verdrag handicap. Volgens dit VN-verdrag moeten mensen met een beperking volwaardig mee kunnen doen aan onze samenleving. Sinds 2016 geldt dit VN-verdrag handicap ook in Nederland. In Nederland is dit uitgewerkt in de Wet gelijke behandeling handicap of chronische ziekte. Volgens deze wet is het verboden onderscheid te maken tussen mensen met en mensen zonder handicap. Het College houdt toezicht op de uitvoering van het VN-verdrag en kijkt of iedereen in Nederland zich aan de afspraken houdt.

Ook mensen met EHS hebben een beperking

Het College gaf in het gesprek aan dat mensen met EHS een beperking hebben en onder het VN-verdrag vallen. Dat betekent dat mensen met EHS volwaardig mee moeten kunnen doen in de samenleving. De samenleving moet ook voor EHS-ers overal toegankelijk zijn. Om een goed beeld te krijgen van de individuele problemen wil het College graag meldingen ontvangen van EHS-ers. Het College kan die meldingen vervolgens meenemen in hun contacten met de overheid over discriminatie. Dit kan leiden tot verdere bewustwording.

Deze meldingen staan dus los van het meldpunt van Stichting EHS en hebben een andere invalshoek en doel.

Hoe meer meldingen hoe beter

Het meldpunt van het College is bedoeld voor mensen die vinden dat zij gediscrimineerd worden of een andere schending van mensenrechten ervaren. Ook EHS-ers kunnen hier dus een melding van discriminatie doen. Dit kan je anoniem doen. Bij zo’n melding is van belang dat het dan gaat om het melden van je maatschappelijke beperkingen. Dit kan zijn op het terrein van werk, onderwijs, openbaar vervoer, goederen of dienstverlening. Het gaat om de beperking van toegankelijkheid waardoor je niet zoals iedereen mee kan doen in de maatschappij. Het gaat dus niet om de wifi van de buren.

Een melding zou als volgt kunnen zijn:

  • Geef kort aan hoe lang je al EHS hebt en hoe ernstig je klachten zijn. Welke lichamelijke gevolgen heeft blootstelling aan elektromagnetische velden voor je?
  • Meld welke beperkingen je ondervindt in het maatschappelijk leven. Wat kun je niet meer normaal doen? Bijvoorbeeld op het werk, op school, in het ziekenhuis, in het openbaar vervoer of bij sport en vrije tijd.
  • Je kunt ook melding doen van specifieke gevallen zoals een meningsverschil met je werkgever over gewenste aanpassingen in verband met je overgevoeligheid.

Op die manier kan het College een goed beeld krijgen van de positie van EHS-ers in de maatschappij. Het College registreert je melding en verwerkt deze in hun jaarlijkse discriminatiemonitor.

Een melding van discriminatie – als je wilt anoniem – kan je doen via het Formulier ‘Meld misstand’ op de website van het College voor de Rechten van de Mens.

Geen oproep tot klachten

Behalve een melding doen kun je ook een klacht indienen bij het College. In dit stadium willen we daar niet direct toe oproepen. Als je een klacht indient ga je een formele klachtenprocedure in waar altijd een andere partij bij betrokken is. Bijvoorbeeld je werkgever. Een klacht is dus nooit anoniem. De klacht moet aan specifieke voorwaarden voldoen om kans te maken op succes. Het heeft geen zin en kan zelfs averechts werken als het College veel klachten krijgt die vervolgens niet worden toegewezen. In dit stadium is het doen van een melding dus veel belangrijker dan het indienen van een klacht.

Mocht je toch overwegen een klacht in te dienen, omdat je die zelf zeer kansrijk acht en je goed gedocumenteerd bent, dan kun je contact opnemen met de Stichting EHS via info@stichtingehs.nl. Je wordt dan doorgeleid naar een extern deskundige die kan kijken naar de kansrijkheid van de klacht en je kan adviseren over een eventueel vervolg. De Stichting EHS staat hier verder buiten.

We hopen dat veel mensen op onze oproep reageren. Stuur dit bericht gerust door aan andere mensen met EHS. Bedankt voor je medewerking. We houden je op de hoogte.

Lees ook:
> Ervaringsverhalen van diverse EHS-ers
> Ervaringsverhaal met oproep aan overheid, wat in 2020 persoonlijk is gedeeld met Mona Keijzer, destijds verantwoordelijk Staatssecretaris
> Europese burgers reizen naar Europees Parlement om risico’s straling onder de aandacht te brengen


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.