Succesvol bezoek van prof. Kent Chamberlin en Dr. David Gee en hoopvol gesprek met Kennisplatform EMV

Op 23, 24 en 25 juni jl. werd Nederland bezocht door prof. Kent Chamberlin en Dr. David Gee voor een aantal bijeenkomsten, interviews en gesprekken.

Rob van der Boom, Dr. David Gee, prof. Kent Chamberlin en Rob Verboog.

Dit op uitnodiging van o.a. de NGO Europeans for Safe Connections en Stichting EHS en dankzij de samenwerking met de International Commission on the Biological Effects of Electromagnetic Fields, die voorafgaand aan het bezoek aan Nederland, een lezingen-tournee door het Verenigd Koninkrijk mogelijk maakte, o.a. een lezing voor de Royal Society of Medicine in Londen.

Wie zijn prof. Kent Chamberlin en Dr. David Gee?

Prof. Kent Chamberlin maakte o.a. deel uit van de ‘USA New Hampshire Commission on 5G’. De Staat New Hampshire (USA) heeft in 2019 een commissie gevormd om advies uit te brengen over gezondheidseffecten van 5G. In 2020 heeft die commissie een advies uitgebracht met een reeks aanbevelingen gebaseerd op de conclusie dat Elektro Magnetische Velden (EMV) gezondheidsschade kan geven tot ruim onder de huidige blootstellingslimieten. Prof. Kent Chamberlin maakte deel uit van deze commissie.

Dr. David Gee is o.a. co-auteur van ‘Late Lessons from Early Warnings‘. De Engelsman Dr. David Gee heeft decennia lang gewerkt bij het Europees Milieu Agentschap, onderdeel van de Europese Gemeenschap/Commissie. Hij is één van de auteurs van het rapport Late Lessons from Early Warnings uit 2013. In dit rapport wordt beschreven hoe overheden steeds te laat reageren op nieuwe milieuproblemen en wordt ingegaan op de noodzaak van voorzorg.

Vol programma in Nederland

In het Courtyard hotel Hoofddorp werd vrijdag 23 juni jl. een ochtendprogramma georganiseerd voor de pers en een middagprogramma (tafelgesprek) voor met name politici, wetenschappers en andere genodigden.

Op de agenda stond een uitgebreide toelichting door beide heren, waarbij ook werd ingegaan op de huidige en gewenste Nederlandse situatie.

Tijdens het interview

Aansluitend werden prof. Chamberlin en Dr. Gee geïnterviewd door Rob van der Boom en Rob Verboog. Met dank aan onze videomaker Johan de Ruyter is van het (lange) interview een integrale video-opname gemaakt.

De zaal waar alles plaatsvond met bij de (hoofd-)camera onze videoman Johan de Ruyter, bezig met instellen licht.

Deze video-opname wordt momenteel bewerkt tot een aantal kleinere video’s met ieder ook een bepaald thema. Dit om ook het bekijken ervan toegankelijker en gerichter te maken voor beoogde doelgroepen, zoals beleidsmakers, politici, medici en besturen van provincies en gemeentes. Bij deze voorgenomen acties is nog (ook financiële) steun gewenst (o.a. te regelen via stichting EHS).

Hoopvol gesprek met Kennisplatform EMV

Vermeldenswaard is ook het bijzondere en hoopvolle gesprek wat op ons initiatief aansluitend plaatsvond met het Kennisplatform EMV en wel met mevrouw Dr. Ir. Monique Beerlage (ambtelijk secretaris) en prof. Dr. Ir. Eric Fledderus (voorzitter van de Wetenschappelijke raad van het Kennisplatform EMV). “Onzerzijds” namen aan het gesprek deel prof. Kent Chamberlin, Rob van der Boom, maar ook prof. Ron Melnick, de programmaleider van het befaamde (USA) National Toxicology Program-onderzoek, waarbij 2 soorten kanker bij ratten werd vastgesteld bij stralingsbelasting.

Het werd een positief en opmerkelijk gesprek, waarbij de zorg vanuit het Kennisplatform voor andere dan “slechts” opwarmingseffecten door straling en ook bij veel lagere veldsterktes van straling nu niet alleen werden gedeeld en zelfs erkend, maar ook onderdeel werd gemaakt van noodzakelijke, verdere beoordeling en aanpak door het Kennisplatform. Een vervolg op ons gesprek is gepland. We houden jullie op de hoogte!

Verslag en foto’s: Rob Verboog

Update:
> Bekijk alvast deze korte video met de visie van Prof. Kent Chamberlin en Drs. David Gee, waarin zowel de kwestie van stralingsrisico’s als de afwachtende omgang met de wetenschap aan de orde komen (9 min.).

Lees ook:
> Europese burgers reizen naar Europees Parlement om risico’s straling onder de aandacht te brengen
> Nederlandse vertaling rapport Prof. Dr. Martin Pall over gezondheidsrisico’s 5G beschikbaar
> In The Lancet: Het is tijd om de impact van de wereldwijde electromagnetische vervuiling te beoordelen


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.