Hoogspanningslijnen

Naast de draadloze elektromagnetische straling van wifi en zendmasten ontstaan er ook elektrische en magnetische velden rondom kabels, snoeren en bedrade apparaten in en rondom je huis. Er loopt namelijk altijd een elektrisch veld van de hoogspanningsmasten, via het elektriciteitsnet naar de apparaten die zijn aangesloten in ons huis. Rondom bijvoorbeeld de computer, televisie, wasmachine en waterkoker is altijd een elektrisch veld aanwezig. Zodra het apparaat wordt aangezet begint de elektriciteit te stromen en ontstaat er naast het elektrische veld ook een magnetisch veld. Dit zijn de zogenoemde laagfrequente velden.

Langdurige blootstelling aan de magnetische velden van hoogspanningslijnen (bovengronds en ondergronds) en transformatorhuisjes levert gezondheidsrisico’s op. De Gezondheidsraad adviseert dan ook om niet te dicht te bouwen en wonen bij hoogspanningslijnen en het voorzorgsprincipe te hanteren.

Lees ook onderstaande recente nieuwsberichten met veel veel uitleg, tips en adviezen.

Recente nieuwsberichten

Ondanks kankerrisico bouwen gemeenten woningen bij hoogspanningslijnen (28 mei 2018)
Tientallen huizen te dicht bij hoogspanningskabels onder de grond (10 mei 2018)
Hoogspanningslijnen en kanker bij kinderen (20 april 2018)

Links

Hoogspanningsnet.com – Een onafhankelijke informatieve website over het hoogspanningsnet en alles wat samenhangt met grootschalig elektriciteitstransport. De site staat los van netbeheerders of energieproducenten en wordt vrijwillig beheerd door mensen met een hobbymatige of professionele achtergrond in de elektriciteitswereld.

Netkaart Nederland (Tennet) -Nederlands Transportnet met plattegrond van hoogspanningsstations, hoogspanningsverbindingen en centrales van Nederland die tot het staatsnet behoren.

Hoogspannings Netkaart – Door vrijwilligers bijgehouden Netkaart van bovengrondse hoogspanningslijnen en ondergrondse hoogspanningskabels. Deze plattegrond is inclusief commerciële verbindingen (zoals invoedingslijnen vanuit centrales) en 50 kV-verbindingen. Zie ook de handleiding.

Heb je op basis hiervan een vermoeden dat dicht bij je huis een kabel ligt, of wil je het zeker weten? Neem dan contact op met de netbeheerder. Daarnaast kun je ook bij het Kadaster een oriëntatieverzoek indienen. Binnen een paar werkdagen krijg je vervolgens een overzicht van alle kabels en leidingen rondom je huis. Deze dienst is niet gratis: een verzoek kost 18 euro. Je kunt ook een woonbioloog de magnetische velden bij jou in huis laten meten. Meten = weten.