Stralingsbewust 5G Noordoostpolder

Stralingsbewust 5G Noordoostpolder is een groep mensen uit de Noordoostpolder die zich ernstige zorgen maakt over de technologische ontwikkeling van een 5G-netwerk. Wij staan voor: eerst denken en onderzoeken en dan pas doen. Wij vinden het van belang dat de gemeente Noordoostpolder zich hard maakt voor de bescherming van de burgers uit de gemeente. Door gedegen en onafhankelijk onderzoek te doen naar de gevolgen van 5G. Is dit veilig voor mens, dier en milieu? Niemand heeft 100% kunnen aangeven dat het veilig is.

Maroesja en Ester, de actieve leden van Stralingsbewust Noordoostpolder, stellen zich onderstaand voor en verduidelijken de missie van deze groep. Je kunt je via YouTube op hun kanaal abonneren en de filmpjes delen om het stralingsbewustzijn te vergroten.

Onze acties

Wij hebben op 14 maart 2019 een brief gestuurd aan de gemeente waarin wij onze zorgen over de elektromagnetische straling hebben geuit en de gemeente hebben opgeroepen tot onderzoek.

Naar aanleiding van deze brief zijn we op maandag 8 april 2019 met een groepje mensen in gesprek gegaan met de gemeenteraad. Vanuit de commissie BFE (Bestuur, Financiën en Economische Zaken) zijn er vragen naar het college van B&W gestuurd. De gemeente wordt onder andere gevraagd of zij op de hoogte is van gezondheidsrisico’s en of zij bereid is onderzoek te doen naar de gevolgen van 5G. Dat wij een beroep doen op het voorzorgsbeginsel en of zij op de hoogte is van de omvang van het 5G-netwerk in de Noordoostpolder.

Verder zijn wij druk bezig om al het nieuws over 5G te verzamelen, zodat we goed beslagen ten ijs komen als we in gesprek zijn met overheid en media en willen wij contact leggen met andere groepen in Nederland om samen te werken.

Petitie

Onlangs hebben wij een petitie opgesteld: ‘Eerst onderzoek gezondheidsrisico’s voor uitrol 5G in Noordoostpolder’. Lees er meer over in dit nieuwsbericht van Stralingsbewust 5G Noordoostpolder.

Op maandag 20 mei 2019 is de petitie in het gemeentehuis in Emmeloord overhandigd aan de fractievoorzitters van de gemeenteraad. De petitie is door bijna 700 inwoners van Noordoostpolder ondertekend. In het artikel hierover van Omroep Flevoland valt o.a. te lezen:

Rien van der Velde (PvdA) zegt dat de petitie ‘licht schijnt op een probleem dat nog niet bij de raadsleden in beeld was’. “Als is aangetoond dat we ons inderdaad zorgen moeten maken over 5G, dan zouden we dezelfde aanpak kunnen kiezen die we destijds hadden met schaliegas. Dus niet afwachten wat Den Haag gaat doen, maar zelf initiatief nemen en lobbyen om te zorgen dat er wat gebeurt”, aldus Van der Velde. “Als raad zouden we dan rekening kunnen houden met maatwerk, dus misschien geen palen in de buurt van scholen en gezondheidscentra.

Themabijeenkomst over 5G bij gemeente

De fractievoorzitter van de PvdA heeft naar aanleiding van onze petitie vragen gesteld aan het college van B&W en maandag 18 november 2019 is er op verzoek van de politieke partijen ONS, GroenLinks, PvdA en SP een themabijeenkomst over 5G gehouden op het gemeentehuis in Emmeloord. Doel was om de raadsleden te informeren over 5G.

Het Antennebureau hield een standaard verhaal en wij hadden Anouk de Bont van Let’s talk about tech uitgenodigd om te laten zien dat er meer is dan de eenzijdige en onvolledige informatie die het Antennebureau geeft, bekijk hier haar presentatie. Ook mochten wij ons verhaal doen die avond, en wij kozen ervoor om de raadsleden persoonlijk aan te spreken en ze te wijzen op het voorzorgsprincipe en het ethische stuk. Er is toegezegd dat de gemeenteraad bij de omgevingsvisie en het omgevingsbeleid invloed zal uitoefenen. Je kunt er meer over lezen in dit nieuwsbericht.

In de media

Ook de media heeft aandacht besteed aan de groep in de Noordoostpolder:

10 april 2019 Omroep Flevoland: Petitie om beter onderzoek 5G af te dwingen

24 april 2019 De Stentor: Bewoners Noordoostpolder maken zich zorgen over 5G

24 april 2019 Nieuwsuur: Interview in item over de uitrol van 5G

14 mei 2019 Noordoostpolder.nl: Actie tegen uitrol 5G netwerk in NOP

20 mei 2019 Omroep Flevoland: “5G houdt zich niet aan gemeentegrenzen”

21 mei 2019 Noordoostpolder.nl: Stralingsbewust 5G NOP eist eerst onderzoek risico’s 5G

23 mei 2019 De Stentor: Inwoners NOP niet alleen in zorg om gezondheidseffecten 5G

26 mei 2019 Omroep Flevoland: ‘Met angst en beven uitkijken naar 5G’

9 september 2019 De Stentor: Actiegroep uit Noordoostpolder demonstreert in Den Haag tegen 5G

Contact

Hier vind je onze facebook-groep: https://www.facebook.com/groups/2360609153984122/

Voor meer informatie en verbinding:

Maroesja van den Berg
Maroesja@protonmail.com