Informatievergadering slimme lantaarnpalen in gemeente Heusden

Afgelopen woensdagavond 13 juni vond er een informatiebijeenkomst plaats voor de gemeenteraad en betrokken wethouders van de gemeente Heusden inzake ‘slimme’ lantaarnpalen. Deze gemeente bestaat uit o.a. Vlijmen, Drunen, Nieuwkuijk, Heusden en een tiental kleine kernen, in totaal 43.000 inwoners.

Dankzij grote inspanningen van lokale stralingsbewusten, zoals Angela van Alphen-Verreijt en Petra Vriens was de mogelijkheid geboden om in te spreken tijdens het agendapunt “Openbare verlichting / slimme lantaarnpalen”. Zowel Petra Vriens als Rob Verboog (die de spreektijd had gekregen van andere insprekers) hielden een presentatie. Na afloop werden volop goede vragen gesteld en werd aansluitend door de raad flink overlegd met de wethouder. Dat alles op een positieve wijze. Dat is ook op film vastgelegd. De videobeelden van de bijeenkomst zijn hier te bekijken. Zie vanaf 1:50 uur tot 2:51 uur, zo lang duurde het zelfs.

Unaniem werden al onze (belangrijkste) voorstellen door de raad en wethouder gehonoreerd:

  • “Gezondheid en gezondheidsrisico’s door straling” worden ook een benoemd beleidspunt binnen het thema Openbare Verlichting.
  • “Privacy”, “eigen regie gemeente” en “gezondheidsclausule straling (aanvaarden aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid door aannemer van stralingsrisico’s)” worden opgenomen in de aanbestedingsprocedure en -overeenkomst.
  • Burgers gaan meebeslissen in soort verlichting en kleur verlichting.

De wethouder legt het nog op te stellen Plan van Aanpak voor aan de gemeenteraad. Op 3 juli wordt er in de gemeenteraadsvergadering een besluit genomen over de ‘slimme’ lantaarnpalen.

Het was een succesvolle informatievergadering. Eerdere successen bij andere gemeentes hebben hier beslist ook aan bijgedragen.

Rob Verboog

N.B. Voor meer informatie kunnen inwoners van de gemeente Heusden en andere betrokkenen terecht bij de besloten Facebookgroep Stralingsbewust Heusden.

Lees ook: Update gemeente Heusden – beleidsplan Openbare verlichting


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.