Update gemeente Heusden – beleidsplan Openbare verlichting

Op 3 juli jl. is het beleidsplan Openbare verlichting 2018-2022 in de gemeente Heusden UNANIEM aangenomen door de gemeenteraad, met daarin enkele belangrijke aanpassingen met betrekking tot gezondheidsaspecten. We kunnen spreken van een doorbraak. In het plan werd gesproken over slimme lantaarnpalen met 5G, Wifi en dimbare LED lampen in het kader van ‘Smart City’.

Door de alertheid van Angela van Alphen uit Drunen en Carla Obbens (van Stichting EHS) uit Vlijmen, werden een aantal burgers op tijd gealarmeerd. In een vroeg stadium uitten zij al hun zorgen over de gezondheidseffecten van die slimme lantaarnpalen. Andere meedenkende burgers uitten hun zorgen via de zogenaamde zienswijzen, ingezonden brieven in de krant, mailtjes naar politieke partijen en gesprekken vooraf met raadsleden en zelfs met de betrokken wethouder Van Bokhoven van DMP. Dit bleef gelukkig niet onopgemerkt. Mede door het optreden van Petra Vriens en Rob Verboog van Stop Overdosis Straling (zie deze video bij punt 11) tijdens de raadsinfovergadering van 13 juni jl., werd het plan aangepast op een aantal punten.

Tijdens de raadsvergadering van 3 juli werden de insprekers en de indieners van een zienswijze bedankt voor hun inbreng en inzichten op het gebied van straling. De gemeente Heusden staat duidelijk open voor inbreng.

Lees hier de exacte wijzigingen in het plan:

“Een ander aspect is de zorg onder een klein deel van de bevolking over mogelijke gezondheidseffecten die kunnen ontstaan door elektromagnetische velden van voornamelijk zend- en communicatieapparatuur in de openbare ruimte. Onder hen zijn ook mensen die lijden onder elektrohypersensitiviteit (EHS), een overgevoeligheid voor elektromagnetische velden. Met de komst van Smart City technologie, waaronder 5G en publieke Wi-Fi, zal meer van dit soort zend- en communicatieapparatuur nodig zijn. Dit kan betekenen dat het aantal elektromagnetische velden in de openbare ruimte zullen toenemen.

Daarbij is het belangrijk oog te houden voor mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid en lichthinder en lichtvervuiling te vermijden of zo veel mogelijk te voorkomen.”

Vrijwel alle aanbevelingen van Rob Verboog zijn overgenomen, behalve de aanbeveling om de leverancier aansprakelijk te stellen voor eventuele gezondheidsschade. Via deze link, punt 9, zijn de stukken van de vergadering van 3 juli in te zien.

Voor meer informatie kun je terecht op de openbare Facebookgroep “Stralingsbewust Heusden”. Petra en Angela houden de ontwikkeling met betrekking tot de uitvoering van dit plan nauwlettend in de gaten.

Lees ook: Informatievergadering slimme lantaarnpalen in gemeente Heusden


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.