Draagt straling ook bij aan de groei van het aantal zelfdodingen?

Deze week publiceerde het CBS verontrustende cijfers over het sterk toegenomen aantal zelfdodingen onder met name jongeren. In 2017 maakten in totaal 1917 mensen een einde aan hun leven, 23 meer dan in 2016. 

Het aantal zelfdodingen onder mensen van 10 tot 20 jaar nam toe van 48 in 2016 tot 81 in 2017, dat is een stijging van 70%. Binnen deze groep betreft het voornamelijk oudere tieners, de meeste van hen waren 18 of 19 jaar oud. Onder personen ouder dan 60 jaar is het aantal zelfdodingen juist afgenomen. Ruim vier op de tien zelfdodingen vinden plaats bij mensen van 40 tot 60 jaar.

Mogelijke verklaringen

Staatssecretaris Paul Blokhuis (Volksgezondheid, Welzijn en Sport) wil weten wat de oorzaak is van de stijging en of er sprake is van een eenmalige piek of dat er iets anders aan de hand is. Hij praat volgende week over de laatste ontwikkelingen met onder meer stichting 113 Zelfmoordpreventie en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten.

In de diverse media benoemen deskundigen allerlei mogelijke verklaringen voor deze toename, zoals de sociale media, (cyber)pesten, kopieergedrag en de kwaliteit van de (jeugd)zorg. Het onderwerp straling werd nergens als mogelijke oorzaak genoemd, terwijl uit vele onderzoeken is gebleken dat te veel straling wel degelijk kan leiden tot depressie en zelfdoding. Waarschijnlijk zullen er bij zelfdoding meerdere oorzaken tegelijkertijd spelen, maar het zou heel goed kunnen dat straling daar op zijn minst mede een rol in heeft gespeeld.

Radar-expert en wetenschapper Barrie Trower vertelt in deze radio-uitzending over 5G (in de laatste 5 minuten) dat gebleken is dat kinderen tot 60% meer straling absorberen dan volwassenen. Hun lichamen bevatten meer vocht waardoor hun elektrische geleiding groter is. Een van de symptomen voor een kind is neigingen tot zelfdoding. Zie ook zijn onderzoeksrapport WiFi, a thalidomide in the making en dit uitgebreide interview met hem: The Dangers of Microwave technology.

Stralingscoach Carolien Schooneveld heeft de afgelopen jaren al zes zelfdodingen en euthanasie-gevallen meegemaakt ten gevolge van EHS-klachten (= overgevoeligheid voor straling).

Straling meenemen in het onderzoek

Vanuit onze groep is contact opgenomen met de verantwoordelijk staatssecretaris Blokhuis (Volksgezondheid) en stichting 113. Deze stichting beheert de noodlijn, voert onderzoek uit en heeft de regie in veel preventieve maatregelen en acties. Ook zijn in de Tweede Kamer diverse politici benaderd om actief ‘straling’ aan de orde te stellen in het lopende onderzoek naar zelfdoding.

Stichting 113 heeft inmiddels laten weten ‘straling’ als mogelijke oorzaak mee te willen nemen in het onderzoek naar de stijging van de zelfdodingen onder jongeren.

Onderwijs heeft signaleringsfunctie

Zelfdoding is een van de belangrijkste doodsoorzaken onder jongeren. Stichting 113 vindt dat het onderwijs dan ook een belangrijke signaleringsfunctie heeft. Veel jongeren die zelfmoordgedachten hebben, een poging doen of overlijden door zelfmoord, zijn niet in behandeling. Dit betekent dat zij niet samen met een hulpverlener hebben kunnen zoeken naar een andere oplossing dan de dood.

Een docent, mentor, studie(loopbaan)begeleider, maatschappelijk werker, studentendecaan, vertrouwenspersoon of zorgcoördinator kan dan ook veel betekenen voor een leerling/student die zelfmoordgedachten heeft. Zie deze tips en adviezen van de stichting 113. Wij hopen dat ook het onderwijs het onderwerp ‘straling’ hierin meeneemt, aangezien kinderen tegenwoordig aan meer straling dan ooit worden blootgesteld. En dat heeft wel degelijk biologische en neurologische effecten.

Brief aan het onderzoeksteam

SURENet (Suicide Research Netherlands) doet wetenschappelijk onderzoek naar zelfdodingen. Dit is een samenwerkingsverband van de afdeling Psychiatrie van het Vumc, de afdeling Klinische Psychologie van de VU, GGZinGeest en 113 Zelfmoordpreventie.

Een stralingsgevoelige man heeft hen onderstaande brief gestuurd:

Beste meneer Zandbelt en mevrouw Wammes,

In het kader van het onderzoek naar het stijgende aantal zelfmoorden wil ik uw aandacht vragen voor de toegenomen straling via 3G, 4G en 4G+ netwerken en het Internet of Things, dat inmiddels met name in grote steden totaal ons luchtruim vult. Het aantal zelfmoorden liep opvallend terug, maar loopt sinds 2008 opvallend op. De stijging loopt synchroon met de stijging van de draadloze netwerken die zich opeenstapelen. Ook het gebruik van smartphones e.d. waarbij een hoge dosis straling het lichaam binnen dringt wordt door de stijgende verslaving aan draadloze media vergroot.

Het lichaam dat miljoenen jaren gedaan heeft om zich te kunnen ontwikkelen onder de al aanwezige straling van de aarde en vanuit de ruimte, heeft helemaal geen tijd om zich op een gelijkmatige wijze aan te kunnen passen aan de supersnelle pulsen, die zich opeens via deze draadloze bundels door onze lichamen heen jagen. Ons zenuwstelsel wordt hierdoor overbelast. 3% van de mensen is gevoelig voor deze straling. Het zijn vaak mensen die in een directe straal van een zendmast wonen die er ziek van worden. Bijkomend effect kan zijn dat men hierdoor ook tinnitus of gevoeligheid voor laagfrequente geluiden ontwikkelt, waardoor het leven ook onverdraaglijk kan worden.

U hoeft op google maar te typen: ‘straling en zelfdoding’, en u krijgt ook al een heleboel linken die te maken hebben met dit onderwerp, onder andere m.b.t. politie en telecom medewerkers. Ook zijn er wereldwijd veel onderzoeken over het effect van straling die de gevaren hiervan aantonen. Met name Nederland voert tot nu toe, wat dit betreft een repressief beleid m.b.t. onderzoek. Oorzaak hiervan zijn de miljarden euro’s die er in omgaan, waardoor men koste wat het kost wil voorkomen dat projecten stagneren of tegen gehouden worden. U kunt dan ook serieuze tegenwerking vanuit onze overheid verwachten als u het onderwerp straling meeneemt in uw onderzoek. Als u dit onderwerp er uit laat, zal u echter niet de vinger leggen op de meest gevoelige plek m.b.t. dit onderwerp, en zeker omdat dit vermoedelijk in de toekomst nog gaat toenemen, vanwege de steeds hogere frequenties die men wil gaan toepassen in de draadloze technologie.

Ik ben zelf stralingsgevoelig en heb weet van het lot van duizenden Nederlanders die zich isoleren, zich in de schulden moeten steken voor afscherming van straling, het leven niet meer zien zitten en soms naar het buitenland vluchten.

Weet in deze dat zowel het Ministerie van Volksgezondheid als het Ministerie van Economische Zaken u op dit gebied tegen zullen werken, omdat zij de belangen van de telecom tot nu toe hebben behartigd (sommige overheidsfunctionarissen hebben daar zelfs een goede baan bij die telecom aan overgehouden).

Ter oriëntatie en om u op weg te helpen hieronder enkele linken:
https://www.jrseco.com/…/wetenschappelijk-bewijs-elektrog…/…
https://stralingsbewust.info/wetenschap/
https://sosstraling.nl/

Met vriendelijke groet,

J.P.
(naam bekend bij de redactie)

Zit jij in de knoop met jezelf en/of wil je praten over zelfdoding? Kijk dan op 113.nl of bel 0900-0113.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.