Rechtspraak stralingsrisico’s moet op de schop. Advocaat wil met mij strijden voor Rechtvaardige Zaak. Help je mee?

Wij (burgers) moeten tegenover overheden onze stem terugkrijgen als het gaat om stralingsrisico’s die door de overheid worden opgelegd.

Op dit moment houden overheden zich doof voor al het wetenschappelijke bewijs van schadelijke effecten van straling. Gezondheidsklachten en door burgers aangespannen rechtszaken ketsen af op vaste jurisprudentie die achterhaald is en feitelijk onjuist. Ik ben bereid (en acht mij in staat) deze jurisprudentie bij de rechter onderuit te halen. Help je mij mee?

Wie ben ik?

Mijn naam is Wilma de Jong. Zeven jaar geleden ontvluchtte ik de randstad om te ontsnappen aan stralingsbelasting en kwam ik in het stralingsarme Haarlo terecht, een klein dorpje in de Achterhoek. Een heerlijke plek, totdat ik – nu bijna twee jaar geleden – hoorde dat er een zendmast was gepland.

In de afgelopen twee jaar heb ik flink wat kennis opgedaan door mij door tal van wetenschappelijke studies, overheidsrapporten en wetteksten heen te werken. Je zou kunnen zeggen dat ik niet alleen ervaringsdeskundig ben doordat ik weet wat het betekent om ziek te worden van straling en daarin naar mogelijkheden te blijven zoeken. Maar ook dat ik een redelijke expert ben geworden als het gaat over wetenschappelijke kennis over de biologische effecten van straling enerzijds en anderzijds het zoeken naar juridische openingen.

Beroep bij de rechter

Ik ga naar de rechter, maar niet alleen om de geplande zendmast in mijn dorp (Haarlo) aan te vechten. Mijn insteek is veel breder, namelijk dat er beschermende maatregelen komen voor mensen met EHS (zoals ikzelf) en voor andere burgers die aan de alsmaar toenemende stralingsbelasting willen ontsnappen. Zie ook mijn notitie ‘Witte zones’ en mijn ‘Inspraakreactie Antennebeleid Berkelland’ rond 5G.

Grondige argumentatie

Ik heb zo’n grondige argumentatie opgebouwd in de afgelopen twee jaar, dat ik denk dat ik een goede kans maak bij de rechter om de tendens om op oude jurisprudentie terug te vallen, te doorbreken. Als dit lukt, betekent dit dat gemeenten zich niet langer achter de landelijke overheid kunnen verschuilen met uitspraken als ‘wij hebben begrip voor uw zorg, maar…’, om vervolgens burgers die ziek worden van straling in de kou te laten staan. Het omverwerpen van vaste jurisprudentie is dus in het belang van iedereen die wil dat burgers serieus genomen worden als het gaat om opgelegde stralingsrisico’s en het inbrengen van gezondheidsargumenten.

Mijn advocaat spreekt van ‘een rechtvaardige zaak’

Mijn advocaat noemt mijn zaak ‘een rechtvaardige zaak’ en is graag bereid mij bij te staan. ‘Die bereidheid’, zo schrijft hij, ‘is volledig ingegeven door het vertrouwen dat ik heb in uw gelijk en door de overtuiging dat het noodzakelijk is het op te nemen voor uw belangen.’

Omdat mijn zaak een toevoegingszaak is (gesubsidieerde rechtsbijstand omdat ik een minimuminkomen heb), zou mijn advocaat voor zijn inspanningen slechts een geringe vergoeding krijgen. Omdat hij zich graag volledig voor deze zaak wil inzetten en er dus de nodige uren aan dient te besteden, is het voor hem financieel niet mogelijk dit binnen de vergoeding van gesubsidieerde rechtsbijstand te doen. Natuurlijk snap ik dat. Hij schrijft: ‘Wanneer uw netwerk bereid is u financieel te ondersteunen, zal ik echter bereid zijn u tegemoet te komen in mijn tarief, zodat de zaak dan toch zal kunnen worden behandeld tegen een acceptabele beloning.’ Bij deze.

Crowdfunding dient twee doelen

Dus – lang verhaal kort – wil je als burger weer gehoord worden als het gaat om stralingsrisico’s, help dan jezelf door mij te helpen. Ik heb me hier als een pitbull in vastgebeten in de afgelopen twee jaar en gun mezelf een deskundige en integere advocaat naast me die in deze zaak gelooft. Ik geloof er in. Lees mijn stukken en als je dan voelt ‘ja, de aanpak van deze vrouw staat me aan’ en ‘ja, ik geloof dat dit daarom een kans van slagen heeft’, geef dan royaal om mij daar ook daadwerkelijk bij te helpen.

Als ik deze zaak win, worden alle gemaakte kosten door de gemeente vergoed. Je geldelijke ondersteuning zal dan een tweede doel dienen, namelijk ingebracht worden in de ‘Stichting Vrienden van de Witte Zones’ (geregistreerde domeinnaam www.wittezones.nl), die ik van plan ben te initiëren om ook in de toekomst te blijven pleiten voor witte (stralingsarme) zones in Nederland. Zolang de site www.wittezones.nl nog niet is gerealiseerd, hou ik je graag op de hoogte via www.stralingsbewust.info.

Steun jezelf door mij te steunen

Omdat ik in deze zaak geloof, heb ik besloten om zelf tot € 10.000 te lenen om tenminste een basisondersteuning te krijgen van een goede advocaat. Uiteraard steek ik mezelf niet graag in de schulden, maar ik geloof dat ik een goede kans van slagen maak bij de rechter. Overigens kwam direct na dit besluit de eerste toezegging van maar liefst  € 2.000 binnen. Omdat ik dit niet alleen voor mezelf doe, hoop ik dat ook jij mij financieel wilt steunen. Ik geloof in de kracht van mijn argumenten. Het zou fantastisch zijn als het me inderdaad lukt vaste jurisprudentie van tafel te krijgen en ik denk dat ik die kans maak.

Dus, wil je je stem terug als het gaat om stralingsrisico’s? Geef deze zaak dan een kans en steun mij door een bedrag over te maken op een speciaal hiervoor geopende bankrekening [Lees ook deze update]:

NL95 RABO 3666 5542 10
t.n.v. W.J. de Jong
o.v.v. ‘Vrienden van de witte zones – rechtszaak’

Als richtbedrag denk ik aan € 50 tot € 100, maar ook een kleiner of groter bedrag is van harte welkom.

Hartelijk dank!
Wilma de Jong

Update: Advocaat gevonden in rechtszaak tegen opgelegde stralingsrisico’s

Lees ook: Woon je in gemeente Berkelland? Kom dan ook in actie tegen de uitrol van 5G!


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.