Dringende boodschap voor de minister-president: wij willen ons niet blootstellen aan 5G

Burgers vragen de minister-president de naakte waarheid rondom het 5G-beleid.
Kies voor gezondheid!

Wij zijn gewoon burgers. Burgers die zich inlezen, burgers die opletten, burgers die een samenleving wensen waarbij de mens in een goede gezondheid en tevredenheid leeft in balans met de natuur.

Met deze video (7:04 min.) hebben wij als doel om de minister-president van Nederland nog eens kritisch (en echt heel kritisch) te laten kijken naar de mogelijke gevaren van elektromagnetische straling waar wij nu aan blootgesteld worden en de straling van 5G, mocht de uitrol van 5G worden doorgezet. In de video vertellen wij meer over de zorgen van onafhankelijke wetenschappers, de uitkomsten van onafhankelijke onderzoeken naar gezondheidseffecten van straling en de belangen van de ICNIRP voor 5G.

De Brusselse minister van Leefmilieu neemt duidelijk zijn verantwoordelijkheid door 5G niet toe te staan en kiest voor de gezondheid van de burgers. Meer onderzoek is nodig, dat is zo klaar als een klontje. Dat moet meneer Rutte beseffen.

Help mee door dit bericht bij Mark Rutte te brengen door het met zoveel mogelijk mensen te delen!

5B Burgers
Betrokken, bevlogen, behulpzame, bewuste & behoedzame burgers

Bronnen, in de volgorde van het filmpje

1531 Peer Reviewed onderzoeken Groene Amsterdammer
ICNIRP website
Gerechtshof Turijn oordeel over ICNIRP
Veiligheidsnorm 60 V/m ICNIRP
Advies veiligheidsnorm Raad van Europa
ICNIRP Richtlijnen
Indruk J. van Gils op ICNIRP 2020 Biologische Schade
5g Appeal
Samenvatting 5g Appeal
Bio Initiative Rapport
Kort geding om de Nederlandse Staat te stoppen
Video kort geding 4 mei

Links

https://5gisnietoke.nl
https://5gnee.nl/
https://stralingsbewust.info/
https://www.stopumts.nl/
https://www.verminder-electrosmog.nl/
https://stichtingehs.nl/
https://jrseco.com/
https://stralingsbewustamsterdam.nl/
5G Risk, The Scientific Perspective
480 Belgische Artsen tekenen 5G-Appeal om hun Hippocrates eed bij te staan
European Environment Agency


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.