Webinar voor gemeenteraadsleden en wethouders over gezondheidsrisico’s van 5G

Help mee en nodig ook jouw gemeenteraadsleden en wethouders uit voor een webinar op 25 mei over de gezondheidsrisico’s van 5G!

Er is in Europa momenteel veel onrust en discussie over de invoering van 5G. Door Europese en nationale regelgeving die gericht is op een zo snel en soepel mogelijke invoering, dreigt de lokale democratie die het belang van burgers kan beschermen, buiten spel te komen. Zeker nu door de coronamaatregelen raadsinformatiebijeenkomsten en inspreken voor burgers niet meer mogelijk zijn.

Inlezen in deze complexe materie vraagt veel tijd en inspanning, vandaar dat we een informatief webinar organiseren. Daarin geven deskundigen in korte tijd een helder overzicht van de aard van deze nieuwe techniek, toonaangevende wetenschappelijke studies en de kernpunten in de discussie over de effecten van 5G op gezondheid. Aansluitend geven we aanknopingspunten voor wat gemeenten in deze voor haar burgers kunnen betekenen.

Hoe het webinar er kwam

Zomaar op een zondagmiddag kwamen vier goed geïnformeerde dames, die in de lock down hun gemeenten toch graag over de risico’s van 5G wilden informeren, op het idee om dat middels een webinar te doen. Eén van ons (Karen Hamer-Zondag) kon dat met haar digitale lesprogramma ‘Go to Meeting’ mogelijk maken en al snel vonden we Hugo Schooneveld en Rob Verboog bereid tot een presentatie. De fractievoorzitter van Trots Haarlem wilde wel een welkom voor zijn collega’s uitspreken en Karen zou ook nog een animatie over mijn verhaal over de verdeelde wetenschap maken en het programma was rond.

Programma

20.00 uur: Opening – drs. Sander van den Raadt, Fractievoorzitter Trots Haarlem

20.05 uur: 5G Wat is het en wat zijn de biologische effecten – Dr. Hugo Schooneveld, (neuro)bioloog en adviseur van Stichting EHS*

20.25 uur: Hoe kijkt de wetenschap naar 5G? – Animatie

20.35 uur: Gezondheidseffecten van 5G – Rob Verboog, Voorzitter CPLD vereniging*

20.55 uur: Speelruimte van de gemeente – Sander van den Raadt

21.05 uur: Discussie en vragen

21.30 uur: Einde

* Stichting EHS en de landelijke erkende CPLD patiëntenvereniging zijn belangenorganisaties voor elektrogevoeligen. Ze vallen onder de koepel van stralingsbewuste organisaties Eerlijk over Straling en maken beide deel uit van de klankbordgroep van het Kennisplatform EMV (gelieerd aan de Gezondheidsraad).

Dit webinar blijft ver van complottheorieën. Ze zijn niet nodig om de situatie te begrijpen en een goed beeld te krijgen van de risico’s. Ook verbanden die speculatief zijn en waar nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voor is, worden buiten beschouwing gelaten. Er is uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen.

Help ook mee om het webinar bekend te maken bij gemeenten

Maar hoe bereiken we op tijd zoveel mogelijk gemeenteraadsleden door het hele land? De ervaring leert dat de griffie brieven soms maanden laat liggen alvorens ze ter kennisgeving onder aan de agenda te plaatsen. Welnu al die raadsleden staan vermeld op de website van hun gemeente met hun e-mailadres. En een persoonlijk bericht komt wel op tijd aan en levert doorgaans veel meer reacties op. Dus help ook mee om jouw gemeenteraadsleden en wethouders zelf uit te uitnodigen. Je kunt dit als volgt doen:

  1. Kopieer onderstaande tekst of download de uitnodigingsbrief (Word-document)
  2. Vul de naam van het desbetreffende raadslid in met mevrouw of meneer ervoor
  3. Onderteken de brief met je naam en je adres en eventueel je e-mailadres (post van inwoners krijgt meer aandacht dan algemene post)
  4. Kopieer hem direct in je mail – dus niet als bijlage
  5. Verzend de mail met als onderwerp ‘Uitnodiging 5G webinar’

Verder gaat het vanzelf want reacties gaan naar een speciaal daarvoor aangemaakt mailadres. Veel dank voor je medewerking.

Elze van Hamelen, Monique Damen, Karen Hamaker en Vera Verhagen

De Uitnodigingsbrief

Geachte …..,

Er is in Europa momenteel veel onrust en discussie over de invoering van 5G. Door Europese en nationale regelgeving die gericht is op een zo snel en soepel mogelijke invoering, dreigt de lokale democratie die het belang van burgers kan beschermen, buiten spel te komen. Zeker nu door de coronamaatregelen raadsinformatiebijeenkomsten en inspreken voor burgers niet meer mogelijk zijn.

Inlezen in deze complexe materie vraagt veel tijd en inspanning. Als betrokken burger wil ik u graag uitnodigen voor een informatief webinar.

Daarin geven deskundigen in korte tijd een helder overzicht van de aard van deze nieuwe techniek, toonaangevende wetenschappelijke studies en de kernpunten in de discussie over de effecten van 5G op gezondheid. Aansluitend geven we aanknopingspunten voor wat u als gemeente in deze voor uw burgers kunt betekenen.

Dit webinar vindt plaats op maandag 25 mei 2020 en heeft het volgende programma:

20.00 uur – Opening – drs. Sander van den Raadt, Fractievoorzitter Trots Haarlem

20.05 uur – 5G Wat is het en wat zijn de biologische effecten – Dr. Hugo Schooneveld, (neuro)bioloog en adviseur van Stichting EHS*

20.25 uur – Hoe kijkt de wetenschap naar 5G? – Animatie

20.35 uur – Gezondheidseffecten van 5G – Rob Verboog, Voorzitter CPLD vereniging*

20.55 uur – Speelruimte van de gemeente – Sander van den Raadt

21.05 uur – Discussie en vragen

21.30 uur – Einde

*Stichting EHS en de landelijke erkende CPLD patiëntenvereniging zijn belangenorganisaties voor elektrogevoeligen. Ze vallen onder de koepel van stralingsbewuste organisaties Eerlijk over Straling en maken beide deel uit van  de klankbordgroep van het Kennisplatform EMV (gelieerd aan de Gezondheidsraad).   

Dit webinar blijft ver van complottheorieën. Ze zijn niet nodig om de situatie te begrijpen en een goed beeld te krijgen van de risico’s. Ook verbanden die speculatief zijn en waar nog onvoldoende wetenschappelijke onderbouwing voor is, worden buiten beschouwing gelaten. Er is uiteraard gelegenheid tot het stellen van vragen.

U bent van harte uitgenodigd om deel te nemen. Wilt u mij laten weten of u hier belangstelling voor heeft en zo ja, op welk mailadres u de uitnodiging wilt ontvangen?

Ik zou het op prijs stellen als ik uw belangstelling uiterlijk 18 mei mag vernemen via mailadres 5gwebinar@letstalkabouttech.nl.

Met vriendelijke groet,

…..

Naschrift 15 juni:
Bekijk hier de video die is gemaakt van het 5G Webinar en de aanvullende documentatie


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.