Westerveld eerste gemeente met stralingsarm woongebied? Lokale werkgroep van start gegaan.

Tijd voor een update over ons burgerinitiatief om stralingsarme woongebieden te realiseren. Op allerlei plekken in het land wordt er momenteel gezocht naar geschikte locaties en bij diverse gemeenten vinden er gesprekken plaats over het belang en de urgentie van stralingsarm kunnen wonen.

Gemeente Westerveld (Drenthe) zou wel eens de eerste gemeente kunnen zijn die een  stralingsarm woongebied ook feitelijk mogelijk maakt. Inwoners zijn daar al lange tijd actief om zendmasten te weren en te zorgen voor meer bewustwording bij de gemeenteraad over de gezondheidsrisico’s van straling. Woon je ook in Westerveld of directe omgeving, dan kun je de lokale werkgroep helpen om een geschikte locatie te vinden en de plannen verder vorm te geven. In dit bericht meer informatie over het burgerinitiatief en de werkgroep in Westerveld.

Stralingsarm Wonen

In een wereld die steeds digitaler en draadlozer wordt zijn stralingsarme gebieden in hoog tempo aan het verdwijnen. Als je gezondheidsklachten ervaart door straling, dan wordt het dus ook steeds moeilijker om nog een leefbare woonplek te vinden. Al jarenlang horen we van vele mensen schrijnende verhalen over eindeloze zoektochten naar plekken waar ze nog kunnen wonen en leven. Het fenomeen ‘stralingsvluchteling’ is inmiddels een bekend begrip en steeds meer mensen zoeken hun heil in het buitenland. Het realiseren van stralingsarme woongebieden in Nederland is dan ook van groot maatschappelijk belang.

Begin 2020 zijn we daarom gestart met het burgerinitiatief Stralingsbewust Wonen, waarmee we in elke provincie zo’n stralingsarm woongebied willen gaan realiseren. Ons plan daarvoor hebben we op 12 maart besproken met het Kennisplatform EMV. Op 29 mei hebben we het voorstel naar alle 355 gemeenten gestuurd en op 10 juni hebben we ons plan persoonlijk met staatssecretaris Mona Keijzer besproken. Op haar verzoek hebben we op 7 juli een nadere uitwerking van ons plan aan haar doen toekomen, aangezien zij aangaf dit met de diverse ministeries te willen bespreken om te komen tot concrete oplossingen. We verwachten op korte termijn een officiële reactie hierop.

Gemeente Westerveld staat open voor pilot

In de tussentijd wordt er op diverse locaties in Nederland actief gezocht naar stralingsarme gebieden die voor dit doel geschikt zouden kunnen zijn. En vele mensen zijn met hun gemeenten in gesprek aan het gaan over de urgentie en noodzaak om zoiets lokaal te gaan realiseren.

Bij gemeente Westerveld is het onderwerp al diverse keren besproken in de gemeenteraad. En tijdens een politieke avond op 25 augustus bleek dat alle raadsleden, en ook de wethouder, open stonden voor een burgerinitiatief voor een pilot voor zo’n stralingsarm woongebied. Dat is uiteraard geweldig nieuws. Wij willen hierbij dan ook onze grote waardering uitspreken voor gemeente Westerveld!

Werkgroep in Westerveld

Inmiddels zijn een aantal inwoners gestart met een lokale werkgroep in gemeente Westerveld om het stralingsarme woongebied daadwerkelijk te gaan realiseren. Ze zijn momenteel op zoek naar de meest kansrijke locaties. Er hebben al een paar verkenningstochten in de regio plaats gevonden, waarbij ook stralingsmetingen zijn verricht. Om de mogelijkheden gestructureerd in beeld te brengen is er bij het Informatiecentrum van het Drents Friese Wold in Diever een ‘fietskaart’ gekocht waar de hele gemeente op staat. Hierop gaat de werkgroep nu alle zendmasten aangeven. (Een overzicht van alle zendmasten en C2000-masten is te vinden op het Antenneregister.) Gemeente Westerveld is groot, dus een goede kaart is onontbeerlijk.

Zodra de meest kansrijke locaties in beeld zijn gebracht willen we gezamenlijk in gesprek gaan met de wethouder om te verkennen wat de meeste geschikte locatie is. We hebben zelf als inwoners geen zicht op de plaatsingsplannen die de telecomproviders jaarlijks met de gemeenten afstemmen. Het is juist voor dit project uiteraard heel belangrijk om te weten waar toekomstige zendmasten bedacht zijn, anders is het ‘dweilen met de kraan open’.

Wil je ook meehelpen?

Woon je zelf in gemeente Westerveld en heb je ook interesse in dit nog op te richten stralingsarme woongebied? Meld je dan bij ons aan via het contactformulier op onze pagina over stralingsbewust wonen.

Let op: het is geen kant en klaar project, dus er wordt van iedereen verwacht dat er actief wordt meegedacht en meegeholpen aan de feitelijke realisatie. Het is een burgerinitiatief, dus wij zullen zelf met z’n allen het werk moeten verzetten.

We zijn al met de gemeente in gesprek. Ze zijn op de hoogte van het feit dat er serieuze interesse is in een stralingsarm woongebied. We willen je vragen om de contacten via Stralingsbewust Wonen te laten verlopen, zodat de gemeente niet onnodig tijd hoeft te besteden aan het beantwoorden van allerlei vragen.

Het is onze ambitie om minimaal in elke provincie zo’n stralingsarm woongebied te realiseren, dus het is niet de bedoeling dat alle stralingsgevoelige mensen vanuit heel Nederland in Westerveld gaan wonen. We vinden het juist belangrijk dat mensen vanwege regionale gebondenheid in hun eigen regio kunnen blijven wonen.

We houden je op de hoogte van de ontwikkelingen!

Silvia Belgraver

Lees ook:
> Gemeente Westerveld staat open voor pilot stralingsarm wonen
> Stralingsbewust Wonen op radio en TV bij RTV Drenthe en goed gesprek met gemeente Bunnik

In de media:
> Dagblad van het Noorden 22-09-2020: Westerveld in beeld om als eerste Nederlandse gemeente een stralingsarme woonwijk te krijgen


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.