Uitnodiging landelijke 5G Inspiratiedag op 1 november

Beste mensen,

Nu het draadloze netwerk 5G zich aan het uitrollen is en her en der getest wordt, lijkt het ons de hoogste tijd om landelijk de koppen bij elkaar te steken en de krachten te bundelen om effectief tegenwicht aan deze ontwikkeling te bieden.

Wij organiseren daartoe een landelijke dag:

op zondag 1 november a.s. van 9.30 tot ca. 17.00 uur
in de Stichtse Vrije School, Socrateslaan 24, 3707 GL te Zeist

Opzet van deze dag is interactief door met name diverse ervaringen en ideeën bij de verschillende 5G groepen uit te wisselen. Vervolgens gaan wij deze ideeën plenair met elkaar delen en daarbij een keuze maken uit de meest belovende en succesvolle aanpak; zowel plaatselijk als landelijk. Te denken valt aan bijvoorbeeld een meldpunt voor stralingsklachten, petitie of webinar. Tot slot maken wij afspraken over wie wat doet; inclusief het instellen van een coördinatiegroep om alles verder in goede banen te leiden. Bekijk hier het programma.

De bedoeling is verder dat uit zo veel mogelijk 5G groepen in den lande 1 of 2 vertegenwoordigers aan deze dag deelnemen. Met de dan geldende Corona-regels wordt rekening gehouden (zoals het maximum aantal deelnemers).

In verband met de verdere organisatie, waaronder de lunch, vragen wij je om je aan te melden via louisekelder@casema.nl; uiterlijk 1 week vóór 1 november. Bij aanmelding graag de vermelding van welke 5G groep je deel uit maakt, of je wel of geen actief lid bent en je telefoonnummer.

De kosten van de dag bedragen 25 euro en wij vragen je om dit bedrag bij aanmelding over te maken naar rekeningnummer NL28 INGB 0003 1542 29 ten name van H.A.L. Kelder. Mocht dit bedrag bezwaarlijk voor je deelname zijn, neem dan gerust even contact op met Louise Kelder. Voor eventuele andere vragen kan je ook contact opnemen via haar e-mailadres.

Wij hopen op een inspirerende en vruchtbare dag en zien uit naar je komst!

Met vriendelijke groet,

Louise Kelder (Stralingsbewust Zeist)
Maarten Spaargaren (Stralingsbewust Zutphen)
Nienke van Leeuwen (Stralingsbewust Utrechtse Heuvelrug)
Regine Bautz (Stralingsbewust Zeist)
Ruth Schopenhauer (Stralingsbewust Zutphen)

Bijlage:
> Programma landelijke 5G inspiratiedag


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.