Mail aan alle 150 Tweede Kamerleden verzonden met oproep om dossier straling op te pakken

Vanmorgen hebben we vanuit Stralingsbewust Wonen onderstaande mail naar alle 150 Tweede Kamerleden gestuurd. Aanleiding hiervoor was dat de inhoudelijke technische briefing op 10 december 2020 was geannuleerd vanwege gebrek aan belangstelling bij Tweede Kamerleden. Op 1 februari hebben ze een nieuwe kans om tijdens de vergadering van de vaste Kamercommissie VWS bij agendapunt 19 alsnog het ‘dossier straling’ serieus op te gaan pakken. (Zie ons eerdere bericht.)

Daarnaast was dit een mooie gelegenheid om hen nog even te herinneren aan het boek en de brief die ze op 12 januari 2021 van ons ontvangen hebben (met dank aan de vele donateurs). De reacties vanuit de Tweede Kamer zullen we op deze website openbaar delen, zodat we weten op welke politieke partijen we moeten gaan stemmen op 17 maart a.s.

Gezondere aanpak stralingsrisico’s

Aan de voorzitter en alle leden van de Tweede Kamer

Op 12 januari jl. ontving u allen een vrolijk ingepakt pakketje met daarin onze brief en een bijzonder discussie-boek met de titel ‘Straling van alle kanten bekeken’.

In onze brief staan 8 oproepen aan u voor een ‘Gezondere aanpak stralingsrisico’s’, want dat is echt hard nodig. De verpakking was weliswaar vrolijk, maar de inhoud is eigenlijk triest en vraagt om uw urgente actie. Gelukkig kregen wij al een aantal bemoedigende reacties vanuit de Tweede Kamer, maar uw aller inzet is noodzakelijk!

Bijgaand kunt u de digitale versie van onze brief en de oproepen lezen. Ter aanvulling daarop willen wij u attenderen op een nieuwe kans voor u als volksvertegenwoordiger om het dossier straling op te pakken.

Dossier straling
Ja, wij weten dat het ‘dossier straling’ politiek moeilijk ligt. Dat was en is de toeslagaffaire ook en die herhaling willen we toch niet? Realiseert u zich dat het dossier straling inmiddels in Nederland ook duizenden zwaar gedupeerden (en hun betrokken gezinsleden) betreft?

Volgens schattingen zijn er zelfs meer dan een half miljoen Nederlanders met gezondheidsklachten door straling. Deze klachten worden vaak ten onrechte gezien als SOLK (somatisch onverklaarde lichamelijke klachten), waardoor mensen maar blijven dwalen in het medische circuit. Dit betekent tevens een onnodige belasting van onze gezondheidszorg.

Het dossier straling bestaat inmiddels ook uit tientallen suïcides, echtscheidingen, verlies van inkomen en werk, en mensen die stuk lopen in de ambtelijke en medische starre molens. Ook de rechters worstelen met steeds meer rechtszaken. Zij kunnen zelf de waarde van standpunten in het wetenschappelijke debat niet goed wegen en blijven daardoor ten onrechte verwijzen naar o.a. de zeer omstreden en veel te hoge blootstellingsrichtlijnen van de ICNIRP.

Baanbrekende rechtspraak
Gelukkig was daar op 18 december 2020 ook het baanbrekende vonnis van Rechtbank Gelderland, waarin een stralingsgevoelige in het gelijk werd gesteld. De bestuursrechter oordeelde dat niet uitgesloten kan worden dat ook bij een veldsterkte ruim onder de blootstellingslimieten sprake is van verhoogde gezondheidsrisico’s. Hij oordeelde dat gemeenten gezondheidsbelangen van burgers die gevoelig zijn voor straling mee moeten wegen in hun lokale antennebeleid.

Deze uitspraak geeft velen hoop en dit zou ook een oog-opener moeten zijn voor de Tweede Kamer.

Kabinetsreactie ter discussie op 1 februari
Op 10 december 2020 zou er een inhoudelijke technische briefing plaats vinden van de Gezondheidsraad over hun advies 5G en Gezondheid. Deze bijeenkomst is vanwege gebrek aan belangstelling van de Tweede Kamerleden geannuleerd. Een gemiste kans. De stralingsproblematiek wordt nog steeds niet serieus genomen en burgers voelen zich massaal niet gehoord.

Op maandag 1 februari vanaf 13:30 uur is er een vergadering van de vaste Kamercommissie VWS, waar de Kabinetsreactie op het advies van de Gezondheidsraad op de agenda staat (agendapunt 19). Hier ligt voor u dus een nieuwe kans om als volksvertegenwoordiger alsnog het dossier straling op te pakken en op te komen voor de gezondheid van de grote groep burgers die (nu al) gezondheidsklachten ervaart door straling. Een van de in onze brief genoemde oplossingen betreft het realiseren van stralingsarm blijvende gebieden.

Stralingsarm blijvende gebieden

Er zijn nu nog stralingsarme gebieden in vrijwel iedere gemeente, maar die worden bedreigd door nieuwe zendmasten, verhoging van veldsterktes en de komst van 5G-antennes. Waar kunnen mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling nog wonen en leven? Daarnaast zijn er ook mensen die vanuit andere overwegingen graag in een stralingsarme omgeving willen (blijven) wonen.

Vanuit burgerinitiatief Stralingsbewust Wonen hebben wij ons daarom verdiept in de concrete mogelijkheden binnen de huidige wet- en regelgeving om blijvend stralingsarme woongebieden te realiseren. U kunt daar meer over lezen op onze website www.stralingsbewustwonen.nl.

Wij willen u hierbij nogmaals vragen of u als volksvertegenwoordiger op wilt komen voor een gezonde leefomgeving voor alle burgers, en met name voor de snel groeiende groep mensen die (nu al) gezondheidsklachten ervaart door straling. Kunnen wij op u rekenen?

Namens Burgerinitiatief Stralingsbewust Wonen
Rob Verboog en Silvia Belgraver

Bijlage: digitale versie van brief 12 januari 2021 Stralingsbewust Wonen

Naschrift:
Wil je meehelpen? Stuur dan zelf ook een mail aan een of meer Kamerleden of politieke partijen met jouw eigen betoog. De namen en e-mailadressen van de Tweede Kamerleden vind je op deze webpagina van de overheid (als je klikt op de naam van de persoon, dan krijg je het e-mailadres in beeld). Of download hier de lijst met alle e-mailadressen van de Tweede Kamerleden.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.