Oproep voor inwoners uit o.a. Best: meld bijzondere gezondheidsklachten in afgelopen maanden

Bericht voor (stralingsgevoelige) inwoners uit de gemeenten Best, Vlissingen en Houten:

In de afgelopen 12 maanden kregen wij (en andere organisaties) relatief veel meldingen van bijzondere gezondheidsklachten, die met name stralingsgevoeligen ’s nachts ervaarden. Ook mensen, die niet eerder klachten door straling ervaarden, meldden zich nu ook met vragen.

Deze klachten waren vooral bijzonder, omdat er enerzijds sprake was van plotselinge heftige klachten, zoals zeer sterke steken in het hoofd, die niet eerder zo heftig waren voorgekomen. Anderzijds, doordat die klachten zich specifiek tussen 24:00 en 05:00 uur ’s nachts openbaarden met ook steeds een tussenpoos.

Als oorzaak voor deze opmerkelijke klachten werd gedacht aan testen met de hogere 5G-freqenties (3,5 GHz-, 26 GHz- of 60 GHz-band). De testen voor 5G waren, zeker in het begin, niet echt gemakkelijk te vinden in de officiële publicaties en ook de specifieke locaties werden niet altijd (compleet) getoond. Mede hierdoor was het moeilijk het oorzakelijke verband aan te tonen tussen gezondheidsklacht en 5G-test.

26 Ghz-frequentie

Sommige 5G-testen betreffen specifiek de 26 GHz-frequentie. Dit is de frequentie, waarvan de Gezondheidsraad expliciet in haar advies ‘5G en Gezondheid’ adviseerde “deze niet uit te rollen” en “eerst onderzoek naar de gezondheids­risico’s te doen”.

Onze Regering volgde deze adviezen echter niet op en wil de 26 GHz-frequentie gewoon uitrollen zonder deugdelijk onderzoek. Voorzitter Prof. Hans Kromhout van de Gezondheidsraad (commissie EMV) betreurde deze gang van zaken nog expliciet in zijn recente interviews bij Omroep Gelderland en Dagblad De Stentor.

Relatie duurmetingen en optredende klachten

Naar nu blijkt kunnen (een aantal van?) deze 26 GHz-testen inderdaad opmerkelijke gezondheidsklachten geven bij omwonenden. Bij recent aan ons getoonde rapporten van duurmetingen is vastgesteld dat het 26 GHz–signaal met bepaalde veldsterktes en tussenpozen werd uitgezonden, waarbij een verband werd gezien met de dan optredende specifieke klachten.

Deze veldstudies willen wij graag completeren, waarna wij deze o.a. als voorstel voor vervolgonderzoek willen aanbieden aan de relevante instanties.

Oproep

Willen (stralingsgevoelige) inwoners uit Best (Noord-Brabant), Vlissingen en Houten (Utrecht), die de afgelopen maanden in 2021 bijzondere gezondheidsklachten ervaarden, zich a.u.b. melden?

En helemaal, als:

  • het vermoeden bestaat dat deze klachten waarschijnlijk door straling werden veroorzaakt;
  • de klachten op het lijstje ‘top 26 klachten van straling‘ staan;
  • vooral ’s nachts (24:00 tot 05:00 uur) de klachten voorkwamen en werden veroorzaakt;
  • de klachten heftig waren en amper eerder en/of in die mate voorkwamen.

Graag melding per e-mail aan: RobVerboog@stralingsbewust.info. Discretie verzekerd.

Alvast bedankt voor jullie medewerking.

Rob Verboog


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.