Prof. Kromhout bij Omroep Gelderland kritisch over kabinetsreactie op Advies Gezondheidsraad

Prof. Kromhout van de Gezondheidsraad. Bron: In het vizier van De Jager.

Op 25 februari zond Omroep Gelderland een interessante en evenwichtige reportage uit over straling.

In deze aflevering van de serie ‘’In het vizier van De Jager’’ waarschuwde professor Hans Kromhout opnieuw dat het te kort door de bocht is om – zoals Mona Keijzer doet – te stellen dat 5G helemaal veilig is. Professor Kromhout is voorzitter van de commissie Elektromagnetische Velden van de Gezondheidsraad. Deze commissie heeft in september 2020 een Advies uitgebracht over 5G.

Het kabinet heeft in haar reactie op het Advies over 5G van de Gezondheidsraad geen recht gedaan aan de inhoud van dit Advies. Het kabinet neemt ook geen enkele verantwoordelijkheid voor de bij dit Advies passende voorzorg. Professor Kromhout geeft er in bovengenoemde reportage blijk van niet tevreden te zijn met de kabinetsreactie op het Advies van de Gezondheidsraad. Zie voor een uitgebreide analyse van de kabinetsreactie op het Advies van de Gezondheidsraad de reactie van Stichting EHS.

Uitspraken Professor Kromhout

Verslaggeefster Inge de Jager legde in de reportage o.a. professor Hans Kromhout een aantal vragen voor over 5G. Zie de video op 8:00 en op 19:45 min.

De Jager: Nu heb ik mensen gesproken die straling gevoelig zijn, die nu al ziek zijn, die hun muren beplakt hebben met aluminiumfolie, geen mobiele telefoon gebruiken, etc. Moet ik die mensen serieus nemen?
Kromhout: O die moet je zeker serieus nemen vind ik zelf. Bedoel, mensen hebben ook echt problemen, dat is duidelijk. Of dat komt door de straling zelf of door het feit dat ze denken dat ze er ziek van worden dat maakt mij niet uit. Ze hebben gewoon heel duidelijk problemen.

De Jager: Ik heb de afgelopen dagen veel mensen gesproken, voor- en tegenstanders van 5G. Ze wapperen allemaal met wetenschappelijk bewijs. Ik weet het niet meer. Wat is waar?
Kromhout: Ja dat hangt er een beetje van af hoe je er tegenaan kijkt. Zelfs binnen het wetenschappelijk veld zit men in de loopgraven en bestookt men elkaar behoorlijk.

De Jager: Die mensen schermen met: het kan leiden tot onvruchtbaarheid tot Alzheimer en nou ja al dat soort dingen die je maar kan bedenken. Daar hoef ik niet voor te vrezen als 5G uitgerold wordt?
Kromhout: Ik vind dat we wel vinger aan de pols moeten houden. Er zijn zeker, ja dat laten we ook zien in ons Rapport, er zijn zeker wel aanwijzingen dat er mogelijke verbanden zijn met – of niet uit te sluiten zijn – met bepaalde ziektes en aandoeningen. En zeker als het om biologische processen gaat, die soms ja positieve effecten hebben, maar soms ook negatieve effecten. Dan zie je toch wel wat signalen. Dus dat betekent niet van – wat je wel hoort roepen – dat het net zo erg gaat worden als asbest en roken, daar ben ik van overtuigd dat dat zeker niet het geval is. Maar ik vind wel dat zeker als je de hele blootstelling, de hele populatie gaat blootstellen – iedereen krijgt er mee te maken – ja dan moet je toch wel redelijk zeker zijn van je zaak.

De Jager: Volgens de Staatssecretaris is het invoeren van 5G veilig, terwijl professor Kromhout van de Gezondheidsraad haar adviseerde om meer onderzoek te doen. We hoorden Mona Keijzer zeggen bij de veiling van de frequenties: het is allemaal veilig dames en heren. Maar eigenlijk is dat dus een beetje te kort door de bocht.
Kromhout: Dat vinden wij te kort door de bocht en zo hebben we dat ook verwoord in ons Advies. En dat ja nou goed, dat kun je heel kwalijk vinden, maar goed het was een Advies hè dus.

De Jager: Daarmee zeg je wel dat je het financieel belang dat je daar meer waarde aan hecht dan aan de gezondheid.
Kromhout: Ja nou ja, ik bedoel men verwacht er ook heel veel van. We hebben het over de 5G revolutie, nou kijk de spotjes maar en je ziet dat onze hele wereld gaat veranderen. Denk aan zelfrijdende auto’s etc. Nou ja daarvoor moet de hele infrastructuur opgetuigd worden. Ja en die boot willen we niet missen.

Interessante interviews

Naast Professor Kromhout zijn ook enkele interessante interviews met elektrogevoeligen te zien. Onder meer Wilma de Jong (van de gewonnen rechtszaak) komt uitgebreid aan het woord. Rob Verboog van Stralingsbewust Wonen vertelt waarom de huidige blootstellingsnorm niet deugt. En Rob van der Boom, voorzitter van de Stichting EHS, legt uit dat de overheid alleen iets wil ondernemen bij 100% bewijs.

Lees ook:
>> Omroep Gelderland 26-02-2021 – Bij Trudie thuis hangt overal aluminiumfolie om straling van zendmast te verminderen
>> De Stentor 04-03-2021 – Trudie (40) uit Ermelo vluchtte voor straling: ‘Ik raakte bewusteloos als iemand met een mobieltje binnenkwam’
>> Eerdere uitspraken van Prof. Kromhout – Voorzitter commissie EMV van Gezondheidsraad kritisch over blootstellingsnormen en veiligheid 5G
>> Informatie over stralingsarme woongebieden
>> Meer ervaringsverhalen


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.