Raad van State benoemt wetenschappelijke verdeeldheid over ICNIRP-blootstellingslimieten

Op 24 maart 2021 heeft de afdeling bestuursrecht van de Raad van State uitspraak gedaan over een herzieningsverzoek met betrekking tot een eerdere uitspraak vorig jaar over de plaatsing van een zendmast in Wateren. De afdeling bestuursrecht heeft het verzoek afgewezen. Wel benoemt de afdeling nu voor het eerst de wetenschappelijke verdeeldheid over de ICNIRP-blootstellingslimieten.

Het betrof hier een verzoek om herziening van een uitspraak van de Raad van State van april 2020 op basis van een zitting in december 2019. Tussen de zitting en de uitspraak hadden zich enkele opmerkelijke nieuwe feiten voorgedaan. Op basis hiervan kon om een herziening worden gevraagd. De in de procedure genoemde nieuwe feiten waren onder meer:

In bovengenoemde herzieningsuitspraak heeft de Raad van State aangegeven:

“Uit die stukken blijkt dat (wetenschappelijke) kritiek bestaat op de ICNIRP-blootstellingslimieten. Uit die stukken kan naar het oordeel van de Afdeling echter niet worden afgeleid dat er wetenschappelijke consensus bestaat over de wetenschappelijke ondeugdelijkheid van de beoordelingslimieten van de ICNIRP.”

Daarom geven die stukken volgens de Raad van State geen aanleiding voor herziening van de uitspraak.

Sinds 2009 is de bestaande jurisprudentie van de Raad van State dat er volgens een rapport van de Gezondheidsraad uit 2008 geen gezondheidsrisico’s zijn onder de ICNIRP-blootstellingslimieten. Met het nu benoemen van de wetenschappelijke kritiek op de ICNIRP-blootstellingslimieten gaat de Raad van State met deze uitspraak wel een stap verder dan voorheen.

In de herzieningsprocedure is ook het nieuwe Advies van de Gezondheidsraad van september 2020 ingebracht. Anders dan in het rapport van de Gezondheidsraad uit 2008 is in dit laatste Advies van de Gezondheidsraad veel meer expliciete twijfel over de veiligheid van de ICNIRP-normen:

“Niet uitgesloten kan worden dat ook blootstelling onder de ICNIRP-normen de potentie heeft de gezondheid te schaden.”

Omdat het hier een herzieningszaak betrof heeft de Raad van State de inbreng in de procedure over dit Advies uit 2020 helaas niet mee kunnen nemen. Dit omdat de Raad van State volgens de Algemene Wet Bestuursrecht alleen heeft mogen kijken naar de nieuw ingebrachte stukken van vóór de datum van uitspraak van 1 april 2020.

De Raad van State benoemt nu de wetenschappelijke verdeeldheid over de ICNIRP-blootstellingslimieten. Bij bovengenoemde constatering van de afdeling bestuursrecht is het Advies van de Gezondheidsraad van september 2020 dus nog niet meegenomen. En daarmee evenmin de binnen de Gezondheidsraad bestaande consensus dat ook bij blootstelling onder de ICNIRP-limieten gezondheidsschade niet is uit te sluiten. Bij de lagere bestuursrechter in Arnhem is dit Advies en het voortschrijdende wetenschappelijk inzicht over gezondheids­effecten van EMV’s inmiddels wel meegenomen. Deze ontwikkelingen geven goede hoop voor toekomstige rechtszaken bij de Raad van State.

Lees ook:
>> Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s (uitspraak Rechtbank Gelderland)
>> Hoger Beroep Stichting Stop5GNL in eindfase


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.