Verslag Internationale bijeenkomst stralingsgevoeligen in België & Lancering video “Die Andere Burn-out”

Onderstaand een verslag en foto-reportage van Rob Verboog over de internationale bijeenkomst van stralingsgevoeligen die op 18 juni in België plaats vond. Tijdens dit evenement werd o.a. de video “Die Andere Burn-out” gelanceerd, die je onderstaand ook gelijk kunt bekijken.

Internationale bijeenkomst stralingsgevoeligen in Rièze (België)

Op zaterdag 18 juni 2022 vond een Internationale Bijeenkomst van Stralingsgevoeligen plaats in het Zuid-Belgische Rièze pal tegen de Franse grens nabij Chimay(B) / Givet(F). Dit is een afgelegen en nog stralingsarm gebied, een zogenaamde “Witte Zone”.

De tekst op het spandoek betekent: “we zijn – nog steeds en altijd – wanhopig op zoek naar een witte zone”.

Veel deelnemers waren reeds vrijdag gearriveerd en velen vertrokken pas zondags, mede door de mogelijkheid ter plekke stralingsarm te kunnen kamperen en verblijven bij de boerderij, die is gekocht en wordt bewoond door stralingsvluchtelingen. De boerderij ligt letterlijk aan het einde van een lange doodlopende landweg op een groot domein, begrensd door de Franse grens.

Deze bijeenkomst “Rassemblement International Electrohypersensibles” was Franstalig en werd georganiseerd door de Belgische groep “Ma vie en mode avion” (“Mijn leven in vliegtuigstand”, zie https://www.mavieenmodeavion.com/ en www.facebook.com/MaVieEnModeAvion). Deze groep is zeer actief, o.a. met het maken van video’s en zelfs een 6-delige videoserie over straling. De eerste video uit deze serie werd gelanceerd op deze internationale bijeenkomst.

Ruim 90 deelnemers waren aanwezig. De meesten uit Frankrijk en België, maar ook uit Luxemburg, Congo, Italië, Zwitserland en Nederland. Ook mensen uit andere landen hadden gereageerd, maar moesten afhaken vanwege afstand en/of straling onderweg.

Naast de mogelijkheid van veel informele contacten voorzag het programma in een uiteenzetting over de diverse afschermingsmethodieken in de woning, de stand van juridische en praktische zaken in de diverse landen over de positie van EHS’ers, een uitgebreide discussie over hoe effectief tot meer Witte Zones te kunnen komen in de diverse landen, een toelichting over het Europese Burgerinitiatief “Sign Stop 5G, stay connected, but protected” en natuurlijk de lancering van de eerste video uit een serie van 6 en wel de video “Cet autre burn-out”, oftewel “Die andere burn-out”.

Deze video van 14 minuten is in het Frans, maar ook ondertiteld in het Vlaams, wat op het woordje “woonst” (=woning) na, goed te begrijpen is. Het is een perfecte video qua inhoud en vormgeving, die wel eens veel aandacht kan gaan geven aan onze problematiek en het feit dat ten onrechte bij tal van gezondheidsklachten – zoals burn-out – de factor “straling” wordt vergeten. Hoop voor burn-out patiënten dus! [Tekst gaat door onder de video.]

In de video gaat de presentator (in Frankrijk een bekende reporter van Paris-Match, die er ook een artikel over schreef) met de hoofdpersoon David langs bij o.a. diens werkgever om op de werkplek de straling te beoordelen, vervolgens op consult bij de huisarts, die perfect aangeeft wat de relatie, verschil en situatie is met burn-out en straling en vervolgens geeft ook een in stralingsklachten gespecialiseerde psychologe haar visie. Dat alles met een goede toelichting van David.

Kortom, een aanrader om te zien en vooral te delen, bijv. ook naar (huis-)artsen, gemeentes (college, raadsleden) en tal van betrokken organisaties! Ook in Nederland zijn diverse organisaties actief op het gebied van burn-out, maar “vergeten” de factor straling nog altijd.

Het bleek dat in alle landen dezelfde thema’s, problemen en aandachtspunten spelen, waarbij wel ieder land specifieke condities kent. We hebben het dan over de onbekendheid van EHS, de gewenste steun voor EHS’ers en opvangplekken, de noodzaak van (blijvend) witte zones, maar ook de inmiddels vele juridische procedures in alle landen.

Inzake Witte Zones in Frankrijk werd namens Michel Rivasi gemeld dat inmiddels een aantal burgemeesters effectief de lokaal gewenste Witte Zone steunen (o.a. Drôme en Auvergne). Ook in België steunde een burgemeester een lokaal initiatief ondanks tegenwerking van telecom en overheid. In Nederland kunnen burgemeesters wettelijk gezien niet zoveel, maar wel praktisch ondersteunend natuurlijk!

Moed gaven de vele lopende juridische procedures en inmiddels voor EHS’ers positieve rechterlijke uitspraken in vele landen. In Frankrijk zijn diverse processen gewonnen, in België en Italië lopen ook kansrijke zaken. In Nederland loopt de zaak bij de Raad van State tegen KPN en gemeente Berkelland. Tegen de gang van zaken tijdens de RvS-zitting op 16 mei jl. loopt een heropeningsverzoek, omdat de RvS een deugdelijke en rechtmatige behandeling onmogelijk maakte. Zo werd o.a. de belangrijkste wetenschappelijke getuige het onmogelijk gemaakt zijn verhaal te doen, werd het belangrijke inhoudelijke verweerschrift van Wilma de Jong niet meegenomen en werd zelfs de digitale toegang van Wilma de Jong tot haar eigen zitting 1,5 uur getraineerd.

In België speelt een belangrijke juridische procedure waarin vooral het thema milieu de basis is, mede omdat telecom en overheid zich niet houden aan milieu-eisen en – wetgeving. Dit punt is bijv. ook meegenomen in het lopende Europese Burgerinitiatief, naast punten van gezondheid voor mens en milieu, alsmede energiemisbruik en burgerrechten (o.a. privacy). Positief is ook dat door het Europees Burgerinitiatief de onderlinge samenwerking tussen de diverse stralingsbewuste organisaties sterk is verbeterd.

Sfeerimpressie

Onderstaande foto’s geven een impressie van de bijeenkomst.

 

N.B. Dit verslag en de foto’s werden gemaakt door Rob Verboog, die namens Stralingsbewust Wonen en StralingsBewust.info aanwezig was bij de internationale bijeenkomst.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.