Publicatie Verzoek tot heropening rechtszaak bij Raad van State

Update van Wilma de Jong:

VERZOEK TOT HEROPENING VAN HET VOORONDERZOEK EN DE BEHANDELING TER ZITTING INGEDIEND BIJ RAAD VAN STATE

Lieve mensen,

Beeld: Wilma de Jong

Na lezing van het proces-verbaal van de zitting bij de Raad van State van 16 mei 2022, is me duidelijk dat op basis van dit verslag geen recht gesproken zal (kunnen) worden. Daarom heb ik besloten mijn verzoek aan de Raad van State tot het heropenen van het vooronderzoek en de behandeling ter zitting van 30 mei 2022 aan de openbaarheid prijs te geven.

Dit om te laten zien hoe het voeren van verweer in deze hoger beroepsprocedure voor mij door de gebeurtenissen ter zitting zo goed als onmogelijk is geworden. Toegegeven, ik (of beter gezegd mijn vorige advocaat) had zelf een termijn gemist, maar dat had geen reden hoeven zijn om mijn 470 pagina’s tellende verweerschrift – nota bene – ter zitting te weigeren. Zeker niet nu blijkt dat de Raad van State zelf een procedurefout heeft gemaakt door na te laten mij op de gemiste termijn te wijzen en mij de gelegenheid te geven het verzuim te herstellen. En zeker ook niet gezien het belang om in deze ‘grote’ en ‘belangrijke zaak’ – zoals de voorzitter van de meervoudige kamer (drie rechters) deze zaak noemde – alle relevante feiten te kennen en mee te wegen.

Zoals de meesten van jullie inmiddels weten is er heel wat mis gegaan tijdens de zitting van 16 mei en allemaal opvallend in het nadeel van mijn – zoals ze dat in juridisch jargon noemen – ‘processuele positie’. Niet alleen is mijn verweerschrift met 470 pagina’s zorgvuldig opgebouwde bewijslast buiten de procedure geplaatst, ook heb ik de eerste 1,5 uur na aanvang van de zitting vanwege digitale (of andere nog niet opgehelderde) problemen niet aan de zitting kunnen deelnemen en is getuige-deskundige oncoloog professor Lennart Hardell niet gehoord. 48 Geïnteresseerden die via Teams met deze openbare zitting wilden meekijken, werden niet tot de zitting toegelaten.

Doordat mijn verweerschrift bomvol nieuwe feiten is geweigerd, ik zelf pas aan de zitting kon deelnemen toen het onderwerp ‘belanghebbendheid’ al was afgerond en de getuigenis van een cruciale getuige-deskundige niet is afgenomen, is het alsof de hoger beroepsgronden van de gemeente en KPN niet zijn weersproken of weerlegd (wat uiteraard niet het geval is). Kortom, zonder heropening van het vooronderzoek en de behandeling ter zitting kan geen sprake zijn van een volledig onderzoek of van een deugdelijke rechtspraak.

Lees verder in bijgaand verzoek aan de Raad van State tot heropening van het vooronderzoek en de behandeling ter zitting. Hopelijk is de brief door de noodzaak hem te anonimiseren niet al te onleesbaar geworden. Ik dank jullie voor alle bemoedigende berichten en hou jullie op de hoogte van de verdere ontwikkelingen.

Hartelijke groet,

Wilma de Jong

Bijlage: Verzoek aan Raad van State tot heropening rechtszaak – 30 mei 2022 (PDF)

Update 15 juli 2022: Openbare zitting Wrakingsverzoek Wilma de Jong bij Raad van State op 19 juli

Lees ook:
> Verzoek aan Raad van State tot heropening zitting rechtszaak Wilma de Jong
> Juridische strijd rond uitrol 5G in cruciale fase – 24 mei 2022, Sylvia Slegers
> Zitting Raad van State vastgesteld op 16 mei 2022
> Financiële ondersteuning gevraagd voor verweer bij Raad van State – Stralingsrisico’s moeten stoppen!
> Koerswijziging rechtspraak inzake stralingsrisico’s
> Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s
> Verslag van beroep Wilma de Jong bij de bestuursrechter in Arnhem
> Meer over deze rechtszaak: https://stralingsbewust.info/tag/wilma-de-jong/


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.