Stralende bomen

Er is een heel bijzonder boek uitgekomen van Henk Kieft en Sander Funneman: Stralende Bomen. In dit boek staan fascinerende wetenschappelijke ontdekkingen en nieuwe inzichten (van o.a. onderzoekers aan de TU Delft) met betrekking tot de electromagnetische kant van de natuur. Het is belangrijk om te lezen teneinde meer inzicht te krijgen in de kwetsbaarheid van de natuur maar ook om je te verwonderen en te verbazen over de natuur en je af te vragen hoe er zorgvuldig mee om te gaan. In dit bericht lees je er meer over.

De elektrische kant van de natuur
Dit boek beschrijft een nog weinig bekende kant van bomen. Zij zijn deel van de natuur en blijken ook een elektrische kant te hebben. En wie elektrisch zegt, denkt ook magnetisch. Bomen vertonen – evenals alle planten – elektromagnetische processen, te beginnen bij het opnemen van zonlicht in de fotosynthese. Ze nemen energie op en daarom stralen ze. Ze zijn ook elektrisch verbonden met elkaar en met hun omgeving.

De auteurs maken in dit boek veel recente literatuur toegankelijk voor een breed publiek. Over bomen en klimaat, over bomen en hun vermogen zich uit te drukken in muziek, over hun gevoeligheid voor straling, over elektroportatie van stuifmeel, over de manier waarop bomen de lucht boven bossen opladen en over de manier waarop bomen samen met schimmels en bacteriën een soort internet vormen waarin informatie gedeeld wordt.

Alle losse inzichten uit het boek vormen met elkaar een geïntegreerd weefsel. Al lezend ontstaat een wonderlijk nieuw beeld van de elektrische natuur. Een beeld dat vernieuwende en inspirerende perspectieven biedt op bos- en natuurbeheer en zelfs op de landbouw.

Wetenschap en intuïtie
Tijdens het lezen van dit boek, kun je bijna het knetteren van de elektrische impulsen in de achtertuin horen. Het nodigt uit om zelf op onderzoek te gaan, je hand uit te steken naar een boomstam om te voelen wat daar gebeurt.

De honderden goed gedocumenteerde elektromagnetische fenomenen geven een nieuw vertrouwen om die wereld te gaan ervaren. Door mensen opnieuw kennis te laten maken met de goed onderbouwde, verkwikkende en heilzame werking die bossen hebben op onze gezondheid en op onze vitaliteit, bouwt dit verhaal aan een vernieuwde relatie tussen planten en mensen.

Voorzorgsprincipe
Hopelijk zet het ook overheden aan om na het lezen van dit boek, met voortschrijdend inzicht, wellicht het voorzorgsprincipe toe te passen op de blootstelling van het natuurlijke elektrische ecosysteem aan steeds meer en steeds hogere kunstmatige stralingsfrequenties van zendmasten en satellieten. Nieuw onderzoek lijkt nu urgenter dan ooit.

De auteurs slaan overtuigend een brug tussen het wetenschappelijk denken en het vertrouwen op intuïtieve waarnemingen en gevoel. Het boek bevat ook een filosofische reflectie op de mogelijke praktische toepassingen van de kwantum-natuurkunde in de biologie.

Over de auteurs
Na de Wageningen University werkte Henk Kieft tot 1983 in diverse ontwikkelingslanden en begeleidde er 20 lokale NGO-projecten voor duurzame landbouw. In 2019 schreef hij het boek Quantum Leaps in Agriculture. Website: www.gaiacampus.com.

Sander Funneman is onafhankelijk onderzoeker, directeur van de Template Stichting en schrijver van de boeken Elektrisch Ecosysteem (2019) en Elektrische Context (2021). Website: www.elektrisch-ecosysteem.nl.

Boek Stralende Bomen is nu te koop
Het boek (253 pagina’s) is o.a. te koop via deze link. Het is verkrijgbaar als Paperback of als Hardcover waarbij de meeste illustraties zijn uitgevoerd in kleur. Bekijk hier de inhoudsopgave.

Omschrijving: Waarom dit bomenboek? Er zijn al zoveel prachtige boeken over bomen verschenen. Wat die boeken met elkaar gemeen hebben is dat ze fysieke aspecten beschrijven. Dit boek gaat echter over een minder bekende kant van bomen: de energetische kant. Want bomen zijn ook elektromagnetische wezens die stroom opwekken, signalen uitzenden en elektrisch met elkaar verbonden zijn.

Met andere woorden, dit boek gaat over stralende bomen. Het plaatst ze in een grotere context waardoor de fysieke manier van kijken naar de natuur begint te kantelen en plaats maakt voor een bio-elektrische visie op het hele ecosysteem. Het kennis nemen daarvan is essentieel zodat, met de sterke toename van kunstmatige stralingsbronnen, de elektrische realiteit van de natuur niet over het hoofd wordt gezien.

Illustraties: Mark Stolk

Lees ook:
> Elektrische communicatie in de natuur onontgonnen onderzoeksgebied
> Sterke afname van insecten en uitsterven van boomsoorten – Toeval? Of is er meer aan de hand?
> Actiegroep brengt gevolgen straling op ecosysteem onder de aandacht bij gemeente

Andere boeken van Sander Funneman e.a.:

      

Meer boeken >>


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.