Motie aangenomen in Wageningen om voorlopig af te zien van commercieel gebruik slimme lantaarnpalen

Naast de gezondheidsrisico’s van straling is er ook een andere belangrijke keerzijde van de snel oprukkende digitalisering. Op steeds meer plekken om ons heen worden ongemerkt enorme hoeveelheden data verzameld via slimme infrastructuur.

Dat lijkt misschien onschuldig, maar dat is het zeker niet. Onze samenleving begint steeds meer te bewegen richting een controlesamenleving, waarin vrijheden steeds verder worden ingeperkt. Het vertrouwen in de landelijke overheid is historisch laag, maar op lokaal niveau kun je nog zeker wel wat bereiken.

Motie unaniem aangenomen Wageningen

Zo heeft de samenwerking tussen burgers en gemeenteraadsleden in Wageningen op 30 mei jl. bijvoorbeeld geleid tot een unaniem aangenomen motie over slimme lantaarnpalen. In deze motie wordt het college van B&W opgeroepen om voorlopig af te zien van toezeggingen aan bedrijven die slimme infrastructuur willen installeren.

Daarnaast wordt gevraagd om een visie op het plaatsen en gebruiken van slimme infrastructuur en het verzamelen en gebruiken van data waarbij vooraf voldoende ruimte is voor inbreng vanuit de bevolking. En een oproep om duidelijk beleid te maken over de veiligheid en het eigenaarschap van data en hierover te communiceren met en naar inwoners. Een mooi resultaat!

Stel ook vragen bij jouw gemeente

Eerder zagen we bijvoorbeeld ook al dat er mooie resultaten zijn bereikt rondom de gezondheidsrisico’s van straling in bijvoorbeeld de gemeenten Zeist en Bergen. Dus verzamel zelf ook wat buurtgenoten en breng het onderwerp ook bij jouw gemeente onder de aandacht. In plaats van de strijd aangaan, bereik je vaak meer door vragen te stellen en de samenwerking op te zoeken. Gemeenteraadsleden zijn ook gewoon medemensen, die vaak niet weten hoe e.e.a. precies in elkaar zit en wat er op de achtergrond speelt.

Je kunt hen bijvoorbeeld vragen naar wat de plannen zijn van de gemeente rondom 5G en de slimme infrastructuur, of er al data worden verzameld, wat daarmee gebeurt, wie de eigenaar is van die data, hoe de opt-out is geregeld voor inwoners, hoe de communicatie met en inspraak van burgers verloopt, wat er is geregeld voor mensen die gezondheidsklachten ervaren door straling, etc. Dus verzamel je moed en neem ook contact op met jouw gemeenteraad om deze belangrijke kwesties te bespreken.

Interview Sylvia Slegers

Voor meer informatie over de gezondheidsrisico’s van straling en de gevolgen van de digitalisering kun je bijvoorbeeld onderstaand interview van Jorn Luka met Sylvia Slegers bekijken. Sylvia is mede-oprichter van Actiegroep 5G Het Gooi Zegt Nee en bestuurslid van Stichting Stop5GNL. Daarnaast is zij aan­gesloten bij de klankbordgroepen van het Wetenschappelijk Platform Elektromagnetische Velden (WPEN) en het Platform Gemeenten Draadloze Connectiviteit.

Zie ook haar nieuwe boek 5G: een revolutie, maar waar leidt die naartoe? Een ongemakkelijke waarheid in 12 informatieve artikelen. Dit boekje is te koop voor €13,95 (inclusief €3,95 verzendkosten). Zie voor meer informatie en een korte vooruitblik per artikel de website www.opnaareenstralendetoekomst.nl.

Lees ook:
>> Burgers Utrechtse Heuvelrug adviseren Gemeenteraad & Suggesties voor andere lokale groepen
>> Apeldoorn eerste Smart City op basis van geheime overeenkomst
>> Verslag Telecom Congres ‘Het belang van 5G’ – Wat is er besproken?
>> Bekijk Boeken-pagina

Elke waarheid doorloopt drie stadia:
Eerst wordt ze belachelijk gemaakt;
Dan wordt ze hevig bestreden;
Tenslotte wordt ze als vanzelfsprekend aangenomen.

Arthur Schopenhauer, Duitse filosoof


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.