Steun gevraagd – Niet nog een radar in Herwijnen

Zoals waarschijnlijk bekend bij de meesten van jullie, wil het ministerie van Defensie nog steeds doorzetten met de plaatsing van een nieuwe militaire radar pal tegen de kern van het dorpje Herwijnen (in gemeente West Betuwe).

Er zijn twee moties door de Tweede kamer aangenomen met als doel: ‘Zoek een andere locatie dan Herwijnen’. Door Defensie is deze opdracht niet serieus genomen.

Overschrijding blootstellings-richtlijnen

Ze zijn na lang onderzoek toch tot de conclusie gekomen dat Herwijnen de beste locatie voor de radar is. Dit ondanks het feit dat op deze locatie niet aan de ICNIRP-richtlijn kan worden voldaan. Defensie vindt overschrijden van de ICNIRP-richtlijn nodig om aan haar grondwettelijke taak (de bescherming van Nederland) te kunnen voldoen. Dit heeft ook in de Eerste Kamer al diverse malen tot een groot aantal vragen over het proces en de besluitvorming geleid.

Het is de bedoeling dat in het najaar het definitieve inpassingsplan wordt gepresenteerd. Daarna kunnen door belanghebbenden zienswijzen worden ingediend en daarna kan beroep worden aangetekend bij de Raad van State. Defensie haalt momenteel alles uit de kast om de nieuwe militaire radar koste wat kost in Herwijnen te zetten en verschuilt zich achter het ‘landsbelang’, zeker nu de oorlog in Oekraïne woedt.

Actie voeren

Sinds een aantal jaar wordt door de Stichting Niet nog een radar in Herwijnen met succes actiegevoerd. Ook de gemeente West Betuwe is tegen plaatsing met het oog op de gezondheid van de bevolking. Er wordt nauw samengewerkt tussen de stichting en het Gemeentebestuur.

Ook de televisie-uitzendingen hierover met Rutger Castricum van De Hofbar (zie o.a. ‘Defensieradar in Herwijnen doorgedrukt‘) maakten toen veel los en lieten zien hoe Defensie omgaat met normen, gemeenten en burgers. En gezondheid natuurlijk!

Hoewel er betere (dus minder belastende) locaties zijn, dramt Defensie toch door en moet Herwijnen bloeden.

Niet Nog een Radar in Herwijnen

Nee, het is genoeg… Ruim 40 jaar hebben in Herwijnen 2 radarinstallaties gestaan die 24 uur per dag straling hebben uitgezonden. Op dit moment staat er nog steeds een radarinstallatie ten behoeve van de KNMI, die 24 uur per dag straling uitzendt, en komen er velen schepen over de Waal met allemaal radar aan boord. Allemaal straling die de inwoners van Herwijnen wordt opgedrongen, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar voor de komende tientallen jaren.

In Herwijnen is al sprake van een aantal ALS-gevallen dat 4x het landelijk gemiddelde bedraagt! De Herwijners maken zich ernstig zorgen om hun gezondheid.

Het zal duidelijk zijn dat de bevolking van Herwijnen zich niet zo maar gewonnen zal geven. Er wordt nu samen met een gerenommeerde advocaat volop gewerkt aan de voorbereiding van de zienswijze en het beroep tegen het Rijks-inpassingsplan ten behoeve van de militaire radar.

Steun de lokale actievoerders

Help ook mee door de Steunbetuiging te ondertekenen op de website van Stichting Niet nog een radar in Herwijnen (daarvoor hoef je niet in Herwijnen te wonen):

Procederen kan helaas niet gratis. We willen je daarom vragen of je ook een financiële bijdrage wilt doen om de juridische acties te kunnen betalen:

bankrekeningnummer NL39 RBRB 0200 6966 96
t.g.v. Stichting Niet Nog een Radar

De stichting heeft de ANBI-status. Dit betekent dat het een Algemeen Nut Beogende Instelling betreft, wat als voordeel heeft dat organisaties en particulieren hun giften kunnen aftrekken van de belasting. Alvast bedankt voor je hulp!

Geschreven door: een inwoner uit Herwijnen

Meer informatie:
> Website van de stichting: https://www.nietnogeenradar.nl/
> Nieuwsbrief van de stichting: Defensie dramt, dreigt, draait en bedriegt
> Flyer: Defensie zegt Ja… en doet Nee
> Brief van de Eerste Kamer aan de staatssecretaris van Defensie: Nadere vragen inzake locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen
> Science Direct: resultaten onderzoek relatie tussen straling radar en kanker

Lees ook onze eerdere berichten:
> Hoorzitting over gezondheidsrisico’s van geplande militaire radarinstallatie in Herwijnen (7 september 2020)
> Herwijnen zegt NEE tegen militaire radar (25 september 2020)


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.