Home » Je zocht naar facebook groepen

Zoek naar facebook groepen - 16 resultaten gevonden

Facebook groepen

Graag willen we verwijzen naar de landelijke facebook-groep Straling en Zo (met ruim 4.500 leden). Dit is een besloten groep waar stralingsbewuste mensen kennis en ervaringen kunnen uitwisselen. Je kunt in deze groep zelf zoeken naar informatie of vragen stellen aan de andere leden. Marloes van Mensvoort heeft deze facebookgroep in 2014 opgestart. Daarnaast zijn …

Verder lezen...

Burgers Utrechtse Heuvelrug adviseren Gemeenteraad & Suggesties voor andere lokale groepen

Dialooggroep Stralingsbewust Utrechtse Heuvelrug gaat al sinds 2017 proactief en samenwerkingsgericht het gesprek aan met lokale gemeenteraadsleden en wethouders over de risico’s van “slimme” lantaarnpalen en 5G. En met succes. In onderstaand artikel deelt Marnix Lamers van Dialooggroep Stralingsbewust Utrechtse Heuvelrug zijn ervaringen en geeft hij praktische suggesties voor andere lokale groepen. Zo bleken bijvoorbeeld …

Verder lezen...

Actiegroepen in Nederland – Plattegrond

 Er komen steeds meer actiegroepen en andere burgerinitiatieven die medemensen, scholen, gemeenten, etc. willen informeren over de gezondheidsrisico’s van straling. Om elkaar makkelijk te kunnen vinden hebben wij de actieve groepen op bovenstaande plattegrond verzameld. Het zijn er inmiddels al ruim 60! Als je klikt op het rode pijltje dan zie je het e-mailadres, …

Verder lezen...

Rapport Doelgroepenbeleid Antennebureau boven tafel

Het Antennebureau is een relatief onbekend voorlichtingsorgaan van de overheid dat voor informatie over zendmasten benaderd kan worden door burgers en gemeenten. Het Antennebureau liet het bureau SAMR onderzoek doen naar de informatiebehoefte van de bevolking over antennes. De al in juni 2017 gedane rapportage werd aangehaald bij de verkenning van de toekomst van de …

Verder lezen...

Acties van actiegroepen

Op deze Plattegrond staat een overzicht van inmiddels ruim 60 actiegroepen en burgerinitiatieven in Nederland (met contactgegevens). Het is belangrijk dat mensen die zelf actief willen worden, gelijkgestemden in hun buurt kunnen vinden, zodat ze kunnen samenwerken en kennis delen. Ben je zelf al actief in jouw buurt, geef je gegevens dan aan ons door, zodat …

Verder lezen...

Links

Overheid Antenneregister – plattegrond van het Antennebureau van de Rijksoverheid met alle vast opgestelde antenne-installaties met een zendvermogen groter dan 10 decibel Watt (dBW). Ook de 5G-antennes staan hier op weergegeven. Zie ook deze Handleiding Antenneregister die Stichting Stralingsbewust Zeist heeft gemaakt. Antennebureau – Overzicht experimenteervergunningen 5G (met postcodes). Per 1 oktober 2019 werd er …

Verder lezen...

Debat over Initiatiefvoorstel Pilot Meld- en Informatiepunt stralingsklachten in gemeente Zeist

Burgerinitiatief Stralingsbewust Zeist is inmiddels al ruim een jaar actief om te zorgen voor meer bewustwording over de gezondheidsrisico’s van straling in gemeente Zeist. Vorig jaar organiseerde gemeente Zeist een raadsinformatie­bijeenkomst over 5G, die druk werd bezocht. Na deze bijeenkomst zijn een aantal politieke partijen in Zeist gestart met een initiatiefvoorstel voor een pilot voor …

Verder lezen...

Bericht van de voorzitter van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland

Beste mensen, Hierbij een kort bericht over de huidige positie van het Wetenschappelijk Platform EMF Nederland (WPEN), dat op 31 januari van 2020 van start is gegaan. Het WPEN werd opgericht met het doel om kennis en kunde samen te brengen en zeker ook nieuwe kennis te genereren in een open wetenschappelijke sfeer. Het tracht …

Verder lezen...

Stralingsbewuste Agenda ARCHIEF

Onderstaand een overzicht van stralingsbewuste bijeenkomsten en evenementen die hebben plaats gevonden in het jaar 2020 en in de periode van januari t/m mei 2021. Zie voor de evenementen die binnenkort plaats vinden de Actuele Agenda. Via onderstaand ‘zoek-veld’ kun je gericht naar een evenement zoeken.  

Verder lezen...