Straling Bewust Smallingerland

Ook in Smallingerland is een groep stralingsbewuste burgers actief! We willen met de gemeente gaan praten over 5G. Wellicht folders uitdelen in Drachten en folders neerleggen in wachtkamers, sportscholen, bibliotheek, etc. Op een positieve manier in gesprek gaan met mensen. Goede ideeën zijn natuurlijk welkom. Wil je meehelpen, stuur ons een bericht.

Contactpersoon: Florien de Graaf
E-mail: sinceritaflorien@gmail.com

Reactie van gemeente op internetconsultatie

We hebben onlangs een brief geschreven naar de gemeente Smallingerland. Het College B&W van de gemeente heeft vervolgens op 4 september 2019 onderstaande reactie ingediend op de ‘Internetconsultatie Implementatie Telecomcode‘:

“Hierbij willen wij gebruik maken van de mogelijkheid te reageren op het wetsvoorstel implementatie Telecomcode.

Als college constateren wij onder de inwoners van onze gemeente een toenemende onrust over de invoering van het 5G-netwerk. Deze onrust wordt met name veroorzaakt door vragen over de gezondheidsrisico’s van het 5G-netwerk.

Wij zijn en voelen ons zeer verantwoordelijk voor de gezondheid en het welzijn van onze inwoners en dringen er daarom bij u op aan dat de implementatie en uitrol van het 5G-netwerk gepaard gaat met een zorgvuldige voorlichting en heldere, transparante communicatie richting onze inwoners, waarbij specifiek aandacht gegeven moet worden aan het geven van juiste informatie over de gezondheidsrisico’s. Ook het duidelijk benoemen van verantwoordelijkheden en het vaststellen van een éénduidig aanspreekpunt in geval van klachten moet onderdeel uitmaken van deze voorlichting.”

Een mooi startpunt voor verdere gesprekken.