Demonstratie & Debat Tweede Kamer over 5G op donderdag 4 juli. Kom je ook?

LET OP: De Demonstratie en het Debat over de uitrol van 5G zijn verschoven van woensdag 3 juli naar donderdag 4 juli!

Op donderdag 4 juli om 16.00 uur vindt het Debat over de uitrol van 5G plaats in de Tweede Kamer. Voorafgaand aan het debat zal er vanaf 15.00 uur een demonstratie plaats vinden om aan de politiek te laten weten dat we geen uitrol van 5G willen zolang niet wetenschappelijk is bewezen dat dit veilig is. Maak jij je ook zorgen over de uitrol van 5G en wil jij ook dat de overheid het voorzorgsprincipe toepast? Kom dan donderdag mee demonstreren op de Hofplaats in Den Haag! Je kunt je aanmelden voor deze actie via deze link.

Debat over de uitrol van 5G

Het debat in de Tweede Kamer over de uitrol van 5G start met het bespreken van de toekomst van de 3,5 GHz-band, de mogelijke inzet van het bedrijf Huawei voor het 5G-netwerk door KPN en de beveiliging van het C2000-netwerk.

Daarna staat het onderwerp ‘5G en Gezondheid’ op de agenda. De brief over ‘5G en Gezondheid’ van Staatssecretaris Mona Keijzer en Minister Bruno Bruins van 16 april 2019 aan de Tweede Kamer wordt dan besproken. Helaas blijkt uit deze brief dat het Ministerie eenzijdig blijft luisteren naar verouderde en eenzijdige informatie van de Gezondheidsraad en het Kennisplatform EMV. Ze blijven bij hun standpunt dat elektromagnetische straling beneden de blootstellingslimieten, zoals vastgesteld door de ICNIRP, niet schadelijk zou zijn voor de volksgezondheid.

En dat terwijl inmiddels al uit duizenden onafhankelijke wetenschappelijke onderzoeken is gebleken dat dit standpunt onjuist is. De Stichting EHS heeft de Tweede Kamer al op 22 april 2019 via een brief van de juiste informatie voorzien (zie ook de documenten onderaan dit bericht). En het uitstekend onderbouwde Internationale 5G Appeal, dat dringend oproept om de uitrol van 5G te stoppen en het voorzorgsprincipe toe te passen, was op 7 juni al 100.091 keer ondertekend door wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 187 landen.

Alle signaleringen, oproepen en brandbrieven blijken helaas stelselmatig te worden genegeerd door onze overheid. Het is dus heel belangrijk dat we JUIST NU tijdens dit debat als burgers kenbaar maken dat we GEEN 5G willen. Dus kom donderdag ook naar Den Haag en demonstreer mee! Deze demonstratie wordt georganiseerd door de Actiegroep Eerlijk over 5G. Zie onderstaand hun oproep.

Demonstratie Actiegroep Eerlijk over 5G

Aanleiding

De overheid informeert ons niet eerlijk over 5G. Staatssecretaris Keijzer is, na haar uitingen in de media, gevraagd om een gesprek. Maar daar wordt niet op gereageerd. De onderzoeken, die duidelijk zouden maken dat 5G op lange termijn onschadelijk zou zijn, kan ze niet verstrekken. Wij weten, dat er wel veel onderzoeken bestaan die duidelijk wijzen op ernstige schade. Vlak voor het zomerreces worden, ondanks het feit dat Kamerleden door de staatssecretaris verkeerd voorgelicht worden, naar verwachting besluiten genomen over de invoering van 5G.

Dus dit is hèt moment om je te laten zien en je stem te laten horen. Als het besluit genomen is dan is de kans voorbij en zitten we straks met 5G straling, landelijke dekking, van de wieg tot het graf. Grijp deze kans en doe mee voordat het te laat is!

Locatie

De demonstratie is in Den Haag op de Hofplaats, vlakbij de ingang naar de Tweede Kamer. Dat is naast het Binnenhof. We nodigen Kamerleden uit om zich voorafgaand aan de vergadering bij ons te voegen. Wij zullen hen onze zorgen en onze ervaringen toelichten. Na de demonstratie van omstreeks een uur begeven we ons naar de plenaire zaal van de Tweede Kamer om daar het 5G Debat vanaf de publieke tribune bij te wonen. Op de tribune zijn 250 plaatsen. Mocht er niet genoeg plek zijn, dan kun je de vergadering ook beneden op een groot scherm volgen.

Wanneer

Het Plenair ‘Debat over 5G’ gaat gevoerd worden op 4 juli 2019 om 16.00 uur. Besluitvorming wordt verwacht vlak voor het zomerreces. Start demonstratie vanaf 15.00 uur. Je kunt je hiervoor aanmelden via deze link.

Als je voor je spandoek of demonstratiebord stokken wilt gebruiken, dan moeten deze licht en ongevaarlijk zijn (politieverordening). Spandoeken en borden mogen niet mee de vergaderzaal in. Er zijn bij de ingang van de Tweede Kamer wel kluisjes waar je kleinere spullen in kunt doen. Parkeren kan in de parkeergarage Plein.

Tot donderdag om 15.00 uur op de Hofplaats in Den Haag!

Actiegroep Eerlijk over 5G
Website: www.eerlijkover5g.nl
E-mail: actie@eerlijkover5g.nl

Documenten betreffende Debat over uitrol 5G:
Tweede Kamer – Te behandelen documenten en sprekerslijst
Stichting EHS – Reactie 22 april 2019 op brief van het Ministerie van EZ&K
Stichting EHS – Vragen voor de Tweede Kamer
CPLD Vereniging – Brief en oproep aan Tweede Kamer 2 juli 2019
Eerlijk over 5G – Brandbrief aan Regering 30 juni 2019
Let’s Talk About Tech – Brief aan Tweede Kamer 2 juli 2019

Lees ook:
Landelijke petitie STOP 5G ingediend bij de Tweede Kamer (nieuwsbericht 26 juni 2019)


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.