Gemeente schuift verantwoordelijkheid weg; burgers regelen dan maar zelf voorlichting

De werkgroep StralingsBewust Son en Breugel is hard aan het werk om in hun gemeente te zorgen voor meer bewustwording rondom de effecten van straling op onze gezondheid en de risico’s van 5G.

Op 8 oktober werd de door de werkgroep ingezonden brief aan de gemeente behandeld door de commissie burgerzaken. Helaas bleek ook hier weer dat de gemeente niet zelf de verantwoordelijkheid wil nemen voor de gezondheid van haar burgers, ‘dat moet landelijk maar opgelost gaan worden’. En ook een aangeboden informatiebijeenkomst voor de gemeenteraad werd afgewezen. Dat klinkt dan toch vooral als het ontlopen en wegschuiven van verantwoordelijkheid.

Fotograaf: Wil Feijen

Als de gemeente geen voorlichting wil geven, dan regelen de burgers het maar zelf. Op 20 september organiseerde de werkgroep StralingsBewust Son en Breugel al een druk bezochte lezing (zie foto) over het onderwerp Straling & Gezondheid. En op vrijdag 8 november a.s. volgt er een nieuwe lezing, waarin een meetspecialist tips en adviezen komt geven over hoe je zelf kunt zorgen voor een veilige en stralingsarme woon- en werkomgeving. Maar eerst een verslag van Ineke van Uden voor de De Mooi Son en Breugelkrant over de lezing van 20 september en de commissievergadering in Son en Breugel:

Uitrol 5G: als je googelt weet je eigenlijk niet wat de waarheid is

De eerste 5G verbinding is een feit. Voorstanders zijn blij, tegenstanders maken zich ernstige zorgen over vooral de gezondheid. Als je googelt weet je eigenlijk niet wat de waarheid is. Onderzoekers die de meest ernstige kwalen noemen als gevolg van de uitrol van 5G en onderzoekers die beweren dat er niets aan de hand is.

In Son en Breugel is een werkgroep ‘StralingsBewust Son en Breugel’. Op 20 september was er in De Boerderij een lezing over wat straling met jou doet en welke maatregelen je zelf kunt nemen om elektromagnetische straling te beperken. De zaal zat helemaal vol. Veel mensen die zelf heel gevoelig zijn voor straling waren aanwezig.

In de pauze vertelde een aanwezige dat ze binnenkort gaat verhuizen. Ze gaat, letterlijk en figuurlijk, wonen in een hutje op de hei. Het begon bij haar toen een buurman zonnepanelen op het dak had gelegd. Daar was deze mevrouw heel gevoelig voor en kreeg veel lichamelijke klachten. Dat werd minder toen ze in een andere slaapkamer, verder weg bij de zonnepanelen, ging slapen. Tot een achterbuurman ook zonnepanelen aanschafte. Ze hoort een bepaald geluid en de lichamelijke klachten zijn nu zo ernstig dat ze samen met haar man helemaal achteraf gaat wonen in de hoop daar minder straling te krijgen. Deze mevrouw, die anoniem wilde blijven en speciaal voor deze lezing kilometers had gereden om deze lezing bij te wonen, gaf aan dat ze zich vaak onbegrepen voelde: “Als je zelf nergens last van hebt, is het heel moeilijk om te begrijpen en je in te leven dat een ander wel stralingsgevoelig is.”

Aanbod ‘StralingsBewust Son en Breugel’

Tijdens de commissie burgerzaken op dinsdag 8 oktober werd een ingezonden brief van de werkgroep ‘StralingsBewust Son en Breugel’ behandeld. De werkgroep biedt in deze brief de raad aan om een raads-informatie-bijeenkomst te organiseren. De werkgroep zal zorg dragen voor een aantal deskundigen voor een brede informatieoverdracht om de kennis van lokale politici over dit onderwerp te optimaliseren.

In de commissie burgerzaken werd verschillend gedacht over deze uitnodiging. Alleen het CDA en Dorpsbelang zagen een informatiesessie wel zitten. De VVD is wel in voor een informatiebijeenkomst, maar dan wel belicht vanuit voorstanders en tegenstanders. De commissie besloot om niet op de uitnodiging van de werkgroep ‘StralingsBewust Son en Breugel’ in te gaan.

Protestbrief

Volgens de lokale politici is de uitrol van 5G gemeenteoverstijgend. Peer Spooren (CDA): “We moeten als Son en Breugel wel een vinger aan de pols houden, maar dit is bovenlokaal.” Die mening deelden ook andere commissieleden. De werkgroep StralingsBewust Son en Breugel vraagt in haar brief ook of de gemeente een protestbrief wil schrijven en niet instemt met de uitrol van 5G: “Laten wij als Son en Breugel – in navolging van andere gemeenten – eisen dat er eerst bewijzen moeten komen dat 5G onze gezondheid onmogelijk kan schaden.”

Wethouder Jos de Bruin:

“De commotie over 5G ontgaat niemand. Ik worstel er mee dat er nog veel onduidelijk is. Is de noodzaak voor 5G voldoende onderbouwd? Voor wie zijn de kosten van de uitrol van 5G? Ik wil niet verantwoordelijk zijn dat over een x-aantal jaar blijkt dat veel mensen ziek zijn door 5G. In een protestbrief zou ik graag ook de vraag stellen wat nu de argumenten zijn voor het invoeren van 5G en wat de risico’s van straling zijn. Meer gemeenten hebben twijfels. Laat de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten) de landelijke overheid maar eens uitdagen om eerst hierover duidelijkheid te verschaffen.”

— Ineke van Uden

Lezing vrijdag 8 november

Aangezien de gemeente de verantwoordelijkheid afschuift, zorgt de werkgroep StralingsBewust Son en Breugel dan maar zelf voor de broodnodige voorlichting van burgers. Op vrijdag 8 november om 20.00 uur zal Ruud Sikking, elektrotechnisch ingenieur, meetspecialist en lid van de beroepsvereniging Vemes, tips en uitleg geven hoe je zelf een veilige en stralingsarme woon- en werkomgeving kunt realiseren.

De lezing vindt plaats in De Boerderij in de Leeuwstraat 2 in Breugel (de wifi wordt uitgezet). Iedereen is van harte welkom, dus ook de gemeenteraadsleden zijn hierbij van harte uitgenodigd. Met meer kennis kun je tenslotte betere besluiten nemen. Klik hier voor meer informatie over deze lezing. Graag tot ziens op 8 november in De Boerderij!

Lees ook: Informatie over Elektromagnetisme en Gezondheid


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.