Nieuw initiatief: Stralingsvrij Groepswonen

Ingezonden bericht van Marieke:

Bijna alle stralingsbewuste en -gevoelige mensen koesteren de wens te wonen op een plek zonder zendmasten en andere storingen uit de omgeving. Elk idee daarvoor is een kleine stap naar gezond wonen.

Ken je de LVGO? Dat is de landelijke vereniging voor belangenbehartiging van woongemeenschappen van 50-plussers en/of initiatieven daartoe. Ik heb de secretaris gebeld om te vragen of er bij de LVGO al eens een verzoek is gedaan van mensen die een stralingsarme woongroep willen oprichten. Het was voor het eerst dat hij daarvan hoorde. Tijd voor een nadere kennismaking dus.

De LVGO is een organisatie die de behoeften uit de samenleving op de voet volgt en zij verwelkomt mensen en groepen die een woongroep willen starten. Zij gaan dus uit van wat de toekomstige bewoners nodig hebben en gaan van daaruit aan de slag met het realiseren van een woonproject.

Ik vroeg of de LVGO zou willen bespreken of stralingsarme projecten kunnen worden gerealiseerd. Zij staan er open voor. We zijn uitgenodigd bij de ledenvergadering op woensdag 18 maart in Utrecht om kennis te maken. We krijgen de gelegenheid uitleg te geven over de situatie waarin wij (over)leven en de wensen van stralingsgevoelige mensen. We zijn ook welkom om een brief aan het bestuur te sturen met informatie en onze vragen.

Wil je helpen met het schrijven van de brief? Wil je naar de ledenvergadering komen? Wil je in een stralingsarme woongroep van LVGO wonen en je melden als kandidaat? Geef dit dan aan mij door via: mvdb248@gmail.com. Ik ben initiatiefnemer, maar dit kan alleen slagen als iedere belangstellende er zijn steentje aan bijdraagt.

Ik raad je aan deze zeer heldere en sympathieke site te bekijken: https://www.lvgo.nl.

Met vriendelijke groet,

Marieke

Naschrift van de redactie:

Wij herkennen inderdaad de grote behoefte aan stralingsarm wonen. Het is dan ook belangrijk dat mensen krachten bundelen en gezamenlijk op zoek gaan naar mogelijkheden om stralingsarme woonruimten te realiseren. Dit is alvast een mooi initiatief daarvoor.

Stichting EHS heeft haar landelijke contactdag op zaterdag 4 april volledig gewijd aan het thema ‘Witte zones’, oftewel stralingsarme gebouwen en gebieden. Klik hier voor meer informatie over hun themadag.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.