‘Behoort mijn lichaam nog aan mij of aan de Staat?’ – Zitting rechtszaak Wilma de Jong

Op dinsdag 20 oktober om 10:40 uur zal Wilma de Jong haar belang bij de bestuursrechter in Arnhem verdedigen, met dank aan de financiële steun die zij hiervoor heeft mogen ontvangen.

“Het gaat mij al lang niet meer om die ene zendmast“, zegt Wilma. “Het gaat erom dat burgers hun stem terugkrijgen. Als je kijkt naar de conclusies in het laatste rapport van de Gezondheidsraad, dan kun je burgers niet langer dwingend stralingsbelasting opleggen. Hoe lichtvoetig de Gezondheidsraad zich ook uitlaat tegenover de media.”

In de eerste alinea van de samenvatting van haar beroepschrift vat Wilma haar pleidooi voor de rechter aardig samen:

“De veiligheidsclaim ICNIRP-limieten, zoals in het antennebeleid gehanteerd, is onhoudbaar. Het merendeel van de wetenschappelijke gemeenschap die zich bezighoudt met onderzoek naar de gezondheidseffecten van EMV, wijst de ICNIRP-limieten als ondeugdelijk af. Omdat de ICNIRP-limieten daarmee controversieel zijn, kunnen deze limieten, alsook de daaruit afgeleide veldsterktes, niet als uitgangspunt worden genomen om mijn belang te bepalen, dan wel af te wijzen, zonder datzelfde belang te schenden. Evenmin kunnen ze dienen om een veilig antennebeleid op te baseren.

Het uitgebreide beroepschrift is het resultaat van zo’n 4 jaar studie van wetenschappelijke publicaties, overheidsrapporten, wetteksten en jurisprudentie. Nieuwsgierigen kunnen het beroepschrift van 24 februari 2020 en de daarbij behorende uitgebreide toelichting onderstaand downloaden. Alsook een laatste brief aan de rechtbank van 21 september 2020, waarin Wilma aan de rechter, goed onderbouwd, de vraag voorlegt:

“Behoort mijn lichaam nog aan mij of aan de Staat?”

Eerder diende Wilma bij de gemeente Berkelland een zienswijze in over de noodzaak van ‘Witte zones’ en schreef ze een grondig onderbouwde reactie op de internetconsultatie ‘Wetsvoorstel Implementatie Telecomcode’.

Bij de bestuursrechter is het verzoek ingediend om de zitting van 20 oktober in verband met Corona live te streamen. Meer informatie volgt via www.stralingsbewust.info. De zitting wordt op verzoek van de gemeente Berkelland gevoegd met o.a. een beroep van Gelders Landschap.

Update van Wilma 16 oktober:

“Op dinsdag 20 oktober om 10:40 uur (duur ongeveer 75 minuten) wordt mijn beroep bij de bestuursrechter behandeld. Ik had een livestream aangevraagd, maar dat gaat om technische redenen niet lukken, zo vertelde mij de rechtbank. Wel wordt het alternatief geboden om via Skype mee te kijken. Er zal een scherm in de zittingszaal worden geplaatst en je wordt via een linkje de ‘digitale lobby’ ingeleid met zicht op de rechtszaal.

Ik moet daarvoor uiterlijk zondag 18 oktober de e-mailadressen naar de rechtbank sturen. Je krijgt de link dan op je e-mailadres toegezonden. Heb je interesse? Stuur mij dan een e-mail met het onderwerp ‘Meekijken naar rechtszitting’. Graag vóór 18 oktober 17.00 uur. Is er ook iemand die de zitting dan voor mij wil opnemen, zodat ik / anderen hem later nog terug kunnen kijken? Bij voorbaat dank. Op hoop van zegen. En recht natuurlijk!”

Update 20 oktober: de uitspraak van de zitting volgt over 6 weken.

Bijlagen:
> Beroepschrift W.J. de Jong – Rechtbank Arnhem – 24 februari 2020
> Nadere toelichting en onderbouwing beroepschrift
> Brief aan de Rechtbank inzake verweerschrift gemeente – 21 september 2020

Lees ook:
> Gezondheidsraad versluiert stralingsrisico’s; rechter moet burgers stem teruggeven


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.