Schriftelijke Kamervragen van SGP over uitrol 5G

SGP-Tweede Kamerlid Chris Stoffer heeft op 26 januari 2021 naar aanleiding van het wetenschappelijke essay van prof. John William Frank, waarin hij zijn zorgen uitspreekt over de uitrol van het 5G netwerk, onderstaande Kamervragen ingediend.

Kamervragen van SGP

Schriftelijke vragen van Kamerlid Stoffer (SGP) aan de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat en aan de minister voor Medische Zorg en Sport over de uitrol van 5G:

  1. Heeft u kennisgenomen van het essay van prof. John Wiliam Frank in de Journal of Epidemiology & Community Health waarin hij pleit voor betere toepassing van het voorzorgsprincipe bij de uitrol van 5G?
  2. Deelt u zijn constatering dat er steeds meer bewijs is dat blootstelling aan hoogfrequente elektromagnetische velden behorend bij de uitrol van 5G mogelijk negatieve biologische effecten hebben?
  3. Hoe waardeert u de constatering dat de advisering door en de richtlijnen van de ICNIRP/WHO zich ten onrechte beperken tot de thermische effecten van elektromagnetische straling?
  4. Hoe waardeert u zijn pleidooi om eerst meer onafhankelijk onderzoek te doen naar de gezondheidseffecten alvorens het 5G netwerk met hoogfrequente elektromagnetische velden uit te rollen?
  5. Gaat u zorgen voor meer onderzoek naar de gezondheidseffecten – thermische en niet-thermische – van hoogfrequente elektromagnetische straling bij de verwachte blootstelling in de toekomst? Zo ja, hoe?
  6. Wat betekent het genoemde onderzoek voor de uitrol van het 5G netwerk in Nederland?

Bekijk PDF-document Kamervragen SGP inzake uitrol 5G

Naschrift:
Hulde voor Chris Stoffer! We hopen dat er nog vele Kamervragen gaan volgen. We roepen hierbij ook alle andere politieke partijen op om ons te informeren over hun acties en standpunten rondom de gezondheidsrisico’s van straling, zodat wij bij de Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart een weloverwogen keuze kunnen maken.

Update 23 februari 2021:
Mededeling van staatssecretaris Mona Keijzer: Hierbij deel ik u mede namens de minister voor Medische Zorg en Sport en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat dat de schriftelijke vragen van het lid Stoffer (SGP) over de uitrol van 5G (ingezonden 26 januari 2021, kenmerk 2021Z01414) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord wegens voor de beantwoording benodigde afstemming. We streven ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.

Update 8 april 2021:
Demissionair staatssecretaris Mona Keijzer heeft de Kamervragen beantwoord. Lees hier haar reactie. En lees hier het kritische commentaar op de ICNIRP 2020 richtlijnen geschreven door natuurkundige Dr. Leendert Vriens.


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.