Zitting Raad van State vastgesteld op 16 mei 2022

Bericht van Wilma de Jong over het hoger beroep van haar rechtszaak bij de Raad van State:

Op 18 december 2020 won ik mijn rechtszaak voor de bestuursrechter in Arnhem, waarbij de rechter oordeelde dat bij blootstellingen lager dan 1 Volt per meter (V/m) gezondheidsrisico’s van draadloze technologie niet kunnen worden uitgesloten. Op maandag 16 mei 2022 om 13.30 uur vindt de zitting plaats van de hoger beroepsprocedure bij de Raad van State. Wil je meekijken via Zoom? Meld je dan tijdig aan, onder vermelding van naam en e-mailadres bij: publiek_zitting_16-05-2022_RvS@protonmail.com.

Betekenis van het vonnis van 18 december 2020
Het oordeel dat de bestuursrechter op 18 december 2020 velde in het door mij aangetekende beroep inzake belanghebbendheid bij de plaatsing van een zendmast in mijn woonplaats, is van grote betekenis.

Als we bedenken dat de ICNIRP-grenswaarden waarop de blootstellingen aan radiofrequente elektromagnetische velden (RF-EMV) in Nederland zijn gebaseerd, dan wordt voelbaar hoe groot het risico is dat met draadloze netwerken in het algemeen en met 5G in het bijzonder wordt genomen. In de oude richtlijnen van de ICNIRP uit 1998 mocht de blootstelling oplopen tot maximaal 61 V/m (‘whole body exposure’) en in de nieuwe richtlijnen van de ICNIRP uit 2020 zelfs tot maximaal 122 V/m (‘local exposure’). Omdat bij een veldsterkte lager dan 1 V/m 5G onmogelijk kan worden uitgerold, is het vanuit de push van de overheid en de industrie naar 5G, logisch dat de gemeente en KPN hoger beroep hebben aangetekend.

In het afgelopen jaar heb ik keihard gewerkt aan het opbouwen van mijn verweer voor de Raad van State. Daar vallen nog wel wat anekdotes over te vertellen, maar omdat ik uiterlijk op 27 april a.s. bij mijn advocaat mijn verweerschrift moet indienen, bewaar ik die graag voor de volgende keer.

Goede kans om deze zaak te winnen
Ik ben er niettemin van overtuigd dat ik een goede kans maak om op grond van mijn verweer ook deze zaak te winnen. Met dank aan iedereen mij heeft ondersteund bij het opbouwen van mijn betoog en/of die financieel heeft bijgedragen toen ik mij genoodzaakt zag een andere advocaat te zoeken en dit niet meer lukte op basis van toevoeging (gesubsidieerde rechtsbijstand).

Als dit vonnis wordt bekrachtigd, is iedereen in principe belanghebbende bij blootstelling aan RF-EMV. En zo moet het ook zijn. Wie blootgesteld wordt aan potentiële of reële risico’s van gezondheidsschade (en niet eenmalig of kortdurend, maar 24/7 voor onbepaalde tijd) moet een stem hebben.

Meekijken via Zoom
Wil je via de Zoom meekijken naar de zitting voor de Raad van State? Stuur dan een e-mail (zonder verdere uitwijdingen) met naam en e-mailadres naar: publiek_zitting_16-05-2022_RvS@protonmail.com. De namen en e-mailadressen worden daar verzameld en naar de rechtbank doorgestuurd. T.z.t. krijg je dan via de rechtbank een linkje en toelichting. Wil je door mij via e-mail op de hoogte gehouden worden, geef dat dan aan via dit mailadres, dan plaats ik je op mijn e-mail-verzendlijst.

Wish me luck! Als ik gehoord wordt door de Raad van State, wordt eindelijk de stem van de burger gehoord. En dat is hier dringend noodzakelijk.

Hartelijke groet,
Wilma de Jong

Lees ook:
> Financiële ondersteuning gevraagd voor verweer bij Raad van State – Stralingsrisico’s moeten stoppen!
> Koerswijziging rechtspraak inzake stralingsrisico’s
> Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s
> Verslag van beroep Wilma de Jong bij de bestuursrechter in Arnhem
> Meer over deze rechtszaak: https://stralingsbewust.info/tag/wilma-de-jong/


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.