Verzoek aan Raad van State tot heropening zitting rechtszaak Wilma de Jong

Update van Wilma de Jong over de zitting bij de Raad van State op 16 mei 2022:

Beeld: Wilma de Jong

Mijn excuses dat ik niet eerder heb laten weten wat er op maandag 16 mei ter zitting bij de Raad van State is gebeurd. Terwijl de trein doordendert, geef ik jullie een kort verslag.

Ik ben bezig met het formuleren van een verzoek aan de Raad van State tot heropening van het vooronderzoek en de behandeling ter zitting (voordat uitspraak wordt gedaan). Mijn 470 pagina’s tellend verweerschrift werd aan het begin van de zitting geweigerd en er is technisch heel veel mis gegaan, waardoor niemand van de geïnteresseerden die zich via Teams had opgegeven, in de rechtszaal werd toegelaten.

Ook ikzelf kon om nog onbekende redenen het eerste anderhalf uur niet digitaal aan de zitting deelnemen. Mijn advocaat zat in de rechtszaal, maar zij was er alleen voor het juridische deel en niet voor de inhoud. Dat had zij onmogelijk gekund omdat zij pas sinds januari van dit jaar bij deze zaak betrokken is en ik zelf 5 jaar kennis heb opgebouwd. Mijn aanwezigheid was van cruciale betekenis.

Zo ook het horen van de Zweedse oncoloog professor Lennart Hardell, die ik als getuige-deskundige heb voorgedragen en die door de Raad van State via een digitale verbinding gehoord zou worden. Ook dit ging niet door vanwege technische problemen.

Het officiële standpunt van de Raad van State is dat al deze technische problemen veroorzaakt zijn doordat ik een persoonlijk bedoelde link heb gedeeld waarover de griffier verschillende malen heeft herhaald dat ik hem met mijn achterban en andere geïnteresseerden kon delen. Hierover is het laatste woord nog niet gezegd.

Zo ben ik dus van het één in het ander gerold en moet door en het dus noodgedwongen kort houden. Ik zal mijn best doen jullie binnenkort nader te informeren. Weet dat ik, zolang je niets van me hoort, keihard werk om de zaak bij de Raad van State heropend te krijgen. Dus voor nu liever even geen inhoudelijke vragen als reactie op dit bericht, maar aanmoedigingen zijn (via dit mailadres) altijd welkom.

Heel hartelijk dank voor jullie support.

De strijd is nog niet gestreden.

Wilma de Jong

Lees ook:
> Juridische strijd rond uitrol 5G in cruciale fase – 24 mei 2022, Sylvia Slegers
> Zitting Raad van State vastgesteld op 16 mei 2022
> Financiële ondersteuning gevraagd voor verweer bij Raad van State – Stralingsrisico’s moeten stoppen!
> Koerswijziging rechtspraak inzake stralingsrisico’s
> Doorbraak in rechtspraak rond stralingsrisico’s
> Verslag van beroep Wilma de Jong bij de bestuursrechter in Arnhem
> Meer over deze rechtszaak: https://stralingsbewust.info/tag/wilma-de-jong/


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.