Wetsvoorstel verplichte uitrol 5G – Jouw reactie is nu nodig!

De overheid heeft op 16 juli een concept wetsvoorstel gepubliceerd waarin te lezen valt dat zij gemeenten willen gaan verplichten om mee te werken aan de uitrol van 5G. Via een internetconsultatie kan iedereen nog tot en met 9 september reageren op dit voornemen.

Met het wetsvoorstel wil de overheid o.a. de uitrol van 5G makkelijker gaan maken, maar ondertussen wordt de volksgezondheid nog steeds niet serieus genomen. Er is geen enkel onderzoek waaruit blijkt dat 5G veilig is voor onze gezondheid. Terwijl er al heel veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan naar straling van 2G, 3G en 4G, waaruit wel degelijk gezondheids­risico’s zijn gebleken. Dat zijn alarmerende signalen die de overheid steeds maar weer negeert. Het ‘koploper willen zijn’ en de economische belangen worden belangrijker gevonden.

Als we niets doen, dan hangt straks ook jouw hele leefomgeving vol met 5G-antennes. Dus doe ook mee aan deze internetconsultatie en geef ook jouw reactie op dit wetsvoorstel via deze link.

Verplichte uitrol van 5G

Maar wat staat er nu eigenlijk in dat wetsvoorstel? Op 3 juli 2018 heeft de overheid het Actieplan Digitale Connectiviteit gepubliceerd, waarin te lezen valt dat de overheid ernaar streeft om koploper te zijn in de uitrol van 5G (lees ook ons eerdere bericht daarover). Als vervolg op dit actieplan is er nu een concept wetsvoorstel gepubliceerd met de wijzigingen die de overheid wil doorvoeren in de Telecommunicatiewet. Als gevolgen van deze wijzigingen noemt de overheid onder andere deze twee belangrijke punten (staat bij punt 6 van dit document):

Gevolgen voor bedrijven
Uitrol 5G: De uitrol van draadloze toegangspunten wordt vergemakkelijkt door de verplichting voor overheidsinstanties om redelijke verzoeken tot plaatsing van draadloze toegangspunten op billijke, redelijke, transparante en niet-discriminerende voorwaarden in te willigen.

Gevolgen voor overheid
Verplichtingen: Overheidsinstanties (rijksoverheid, provincies, gemeenten en waterschappen) dienen toegang te verlenen tot publieke infrastructuur, inclusief straatmeubilair (zoals bushokje en verkeerslichten) voor de plaatsing van small cells.

Redelijke verzoeken tot plaatsing dienen door deze overheidsinstanties op billijke, redelijke, transparante en niet-discriminerende voorwaarden te worden ingewilligd.

Dit betekent dus dat gemeenten (en andere overheidsinstanties) verplicht worden gesteld om mee te werken aan de uitrol van 5G. Alle verzoeken om 5G te plaatsen moeten worden geaccepteerd. En de gemeente is verplicht om bushokjes, lantaarnpalen, verkeerslichten, etc. beschikbaar te stellen om 5G-antennes te laten plaatsen. De gemeenteraad heeft dan geen zeggenschap meer over wat er in de eigen gemeente gebeurt. Een zorgelijke ontwikkeling.

Hoog tijd voor stralingsarme woongebieden

In het Actieplan Digitale Connectiviteit heeft de overheid ook een 98%-dekkingseis geformuleerd. Wat betekent dat op 98% van de oppervlakte van elke gemeente verplicht dekking moet worden gerealiseerd met een minimale (nog vast te stellen) datasnelheid. Zie ook deze Kamerbrief, pagina 5. Maar met een dekkingseis van 98% van elk grondgebied blijft er nog maar weinig plek over voor mensen die gezondheidshinder ervaren door straling.

Bron: WiGLE.net

En zelfs als je geen gezondheidshinder ervaart, dan heb je in ieder geval geen keuzevrijheid meer om nog te wonen en leven in een stralingsarme omgeving. We worden als burgers massaal gedwongen om in een ‘stralingssoep’ te leven. Het is voor veel mensen nu al onleefbaar en er verhuizen steeds meer Nederlanders naar het buitenland als ‘stralings­vluchteling’. Zoals je op de afbeelding hiernaast kunt zien is Nederland nu al het land met de meeste draadloze communicatienetwerken in Europa (geel betekent de meeste straling).

Uiteraard is het in dit informatietijdperk van belang dat mensen toegang hebben tot digitale netwerken. Maar dan wel op een verantwoorde en veilige wijze. De gezondheid van mens, dier en natuur is belangrijker dan nog meer gemak en economische winst.

In het Kamerdebat over 5G op 4 juli jl. gaf staatssecretaris Mona Keijzer gelukkig wel aan dat de 98% dekkingseis nog geen definitief besluit was. En ook Fred Woudenberg, Hoofd van de afdeling Gezondheid & Milieu van de GGD, pleitte vorig jaar al voor stralingsarme woongebieden. Hier liggen dus nog kansen, laten we hen daar vooral op gaan aanspreken.

Reageer op de Internetconsultatie

Het is dus uitermate belangrijk om als burgers van ons te laten horen. Het betreft nu nog een concept wetsvoorstel dat op basis van onze reacties nog aangepast kan worden. De overheid vraagt via deze internetconsultatie naar onze mening over haar plannen, dus maak gebruik van deze mogelijkheid.

Om te reageren ga je naar deze pagina. Klik daar op de knop ‘Geef uw reactie op deze consultatie’ en type je bericht in het tekstvak ‘Uw reactie’. Je kunt er zelf voor kiezen of je jouw reactie wel of niet openbaar wilt plaatsen. Alle gerelateerde documenten staan onder de tekst bij de ‘Downloads’ ter inzage (PDF-documenten), zodat je e.e.a. zelf kunt nalezen. Je kunt hier alle openbare reacties nalezen en eventueel gebruiken als inspiratie. Reageren kan nog tot en met 9 september.

Het is echt heel belangrijk dat je nu van je laat horen. En informeer ook je eigen gemeenteraadsleden, wellicht hebben zij nog niet door dat hun autonomie ernstig beperkt gaat worden. Gemeenten zijn mede-verantwoordelijk voor de gezondheid van hun inwoners. Na de sluitingstermijn van de consultatie wordt het voorstel een definitieve wet en dan wordt het uiteraard een stuk lastiger om nog iets te veranderen.

Reserveer ook gelijk maandag 9 september in je agenda. Om 12.00 uur start dan de landelijke demonstratie in Den Haag tegen de uitrol van 5G. Als we grootschalig van ons laten horen, dan kunnen we het tij nu nog keren.

Naschrift:
Er zijn in totaal 1165 reacties ingediend, deze kun je hier bekijken.

Lees ook:
> Hoe zit dat nu met die internetconsultatie over de Telecomcode?
> Terugblik op 5G-debat Tweede Kamer en demonstratie
> Landelijke petitie STOP 5G ingediend bij de Tweede Kamer
> Zorgen over risico’s van 5G nemen toe: de belangrijkste ontwikkelingen op een rij
> GGD pleit voor stralingsvrij woongebied en behandelcentrum voor elektrogevoeligen
> De overheid vindt de volksgezondheid blijkbaar niet belangrijk
> Maatschappelijk draagvlak voor 5G is nihil


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.