Internationale protestdag tegen 5G op 6 juni – Doe je ook mee?

Aan: landelijke 5G groepen
Van: Actiegroep Stralingsbewust Zeist

Beste mensen,

Afgelopen maandag was de uitspraak van het kort geding tegen de staat van de Stichting Stop 5GNL. Helaas was de uitspraak teleurstellend en lijkt er nu weinig in de weg te staan voor de overheid en de telecom om door te gaan met de uitrol van 5G.

Wij zijn een burgerinitiatief uit Zeist dat de laatste maanden actief is geweest om het onderwerp 5G op de lokale politieke agenda te krijgen. Het resultaat is dat er nu een initiatiefvoorstel ligt van een aantal partijen om op gemeentelijk niveau onderzoek te doen naar de gezondheidsschade van zenderstraling en het inrichten van een meldpunt.

Ook schreven we een brief aan alle huisartsen in Zeist om aandacht te vragen voor mensen met straling gerelateerde klachten.

OP 6 JUNI IS HET GLOBAL PROTEST DAY TEGEN 5G

Wij zullen die dag de straat op gaan en aandacht vragen voor het onderwerp 5G. Wij kiezen ervoor om op deze dag het accent te leggen op de milieuschade die de uitrol van 5G met zich mee gaat brengen. Enerzijds door de invloed van de zenderstraling op dier en natuur en anderzijds door de explosieve groei van zendmasten, mobiele gadgets apparatuur, enorme datacentra, etc. Dit zal een ongekende toename in de vraag naar elektriciteit en naar grondstoffen als lithium en dergelijke veroorzaken met alle schadelijke gevolgen voor de aarde van dien.

Wij zullen zorgen voor een vrolijke aankleding en delen kleine plantjes uit aan het publiek en proberen zo in gesprek te komen.

Nu onze vraag aan jullie:

DOEN JULLIE OOK MEE MET EEN ACTIE OP 6 JUNI?

Het zou geweldig zijn wanneer er op die dag overal in het land kleine initiatieven zichtbaar worden. Vele kleintjes maken een grote!

Ook wanneer een actie nu niet binnen jullie mogelijkheden ligt zouden we heel graag willen onderzoeken of het mogelijk is om een landelijk netwerk te maken tussen alle lokale groepen.

Wanneer jullie je aangesproken voelen stuur ons dan een mailtje terug, zodat we elkaar kunnen ondersteunen in onze acties!

Hartelijke groet,

Myrte Amons
Stralingsbewust Zeist i.s.m. Last van een Zendmast Zeist
Mail: stralingsbewustzeist@gmail.com

N.B. Zie voor meer ideeën over acties deze pagina over de 5G Protest Day van Stop 5G International

Zie ook onze eerdere acties in Zeist:
> Video-verslag van raadsinformatiebijeenkomst over 5G en lantaarnpalenactie
> Demonstratie bij RIVM. Ook voor 5G: “eerst de volksgezondheid, dan de rest”


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.