Protest tegen internetsatellieten SpaceX & Oproep om open brief aan Elon Musk mede te ondertekenen

Eind februari kwam in het nieuws dat het commerciële ruimtevaartbedrijf SpaceX van plan is om in de tweede helft van 2021 te gaan starten met een beperkte testfase van internetsatellietdiensten. Ze hebben inmiddels zo’n 1140 satellieten in een baan om de aarde gebracht. De Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC gaf hen sinds 2018 toestemming voor het lanceren van in totaal 4400 satellieten. SpaceX heeft nu toestemming gevraagd om dat aantal te verhogen naar 42.000 satellieten.

Dit zijn zorgwekkende ontwikkelingen. Onze hele aarde wordt steeds meer omgeven door satellieten die (de ionosfeer van) de aarde beïnvloeden, zonder dat we weten wat de gevolgen hiervan zijn voor de gezondheid van mensen, dieren, natuur en klimaat, oftewel al het leven op aarde. Het is heel vreemd dat de Amerikaanse FCC hierover beslissingen neemt, terwijl de gehele wereld wordt beïnvloed door hun besluiten. En waarom wordt de exploitatie van de ruimte overgelaten aan commerciële bedrijven, die vooral winst nastreven? Zie ook onze eerdere berichtgeving.

Protestbijeenkomst bij SpaceX tegen internetsatellieten

De organisatie Stop 5G International organiseert op 19 maart een protest­bijeenkomst bij het hoofdkantoor van SpaceX in Californië om de 5G-satellieten en -technologie onmiddellijk stop te zetten, totdat bewezen is dat het veilig is. En in de tussentijd roepen ze op tot veiligere en verstandiger technologie-opties.

SpaceX en andere bedrijven zijn satellieten aan het opstellen om via 5G draadloos internet naar elke hoek van de wereld te brengen, waardoor de hele planeet bedekt wordt met draadloze straling met mogelijk zeer ernstige gevolgen voor al het leven. In aansluiting op de Protestactie op 19 maart bij SpaceX vindt op 20 maart de wereldwijde protestdag tegen 5G plaats.

Oproep mede ondertekenen Open brief aan Elon Musk

In een Open brief aan Elon Musk & SpaceX wordt gevraagd om te stoppen met het satellietprogramma. Daarnaast worden er een aantal gevolgen benoemd van het opvullen van de hemel met tienduizenden satellieten. Onderstaand kun je de brief lezen (vertaald via DeepL). Stop 5G International verzamelt de handtekeningen van alle personen en organisaties die zich ook zorgen maken over de gevolgen van de massale inzet van internetsatellieten. Klik hier als je de Open brief mede wilt ondertekenen.

Open brief aan Elon Musk & SpaceX

“Beste Elon Musk, Kimbal Musk en alle SpaceX bestuursleden, directeuren en hoofdinvesteerders,

In 1962, toen Rachel Carson het boek ‘Silent Spring’ publiceerde, waren de insecten zo talrijk op deze aarde dat je niet ver met een auto kon rijden, waar ook ter wereld, zonder dat de voorruit bespat werd met hun lichamen.

Rachel Carson zou de wereld van vandaag niet herkennen: De voorruiten zijn schoon. Vogels verhongeren. Gewassen hebben geen bestuivers. Er is een oplossing geopperd voor boeren: robotbijen, die worden ontwikkeld aan de Harvard Universiteit. Maar dat is geen oplossing voor de wereld, want als de insecten gaan, gaan wij ook.

En de wereld weet dit. Waarom hebben miljoenen mensen zich aangesloten bij milieu-organisaties? Waarom heeft Jeff Bezos net een 10 miljard dollar milieufonds opgericht? Waarom geven rijke mensen zich op om op Mars te gaan wonen en de Aarde achter te laten? Omdat ons thuis wordt vernietigd, en op een bepaald niveau weet iedereen dit. Maar ze weten niet waarom. Ja, er is klimaatverandering, vernietiging van habitats en insecticiden, maar die kunnen niet verklaren waarom het aantal vliegende insecten in 63 natuurreservaten in Duitsland met 76 tot 82 procent is gedaald. Die verklaren niet de afname van 97 tot 98 procent van kruipende insecten in een ongerept regenwoud in Puerto Rico.

Als je honingbijen slechts tien minuten blootstelt aan een gewone mobiele telefoon, schakelt hun metabolisme uit. Koolhydraten, vetten, en proteïnen hopen zich op in hun bloed. Ze kunnen niet langer hun voedsel metaboliseren of de zuurstof gebruiken die ze inademen. En aangezien dezelfde straling ons allemaal, in meer of mindere mate, overal op aarde overspoelt, gebeurt hetzelfde met elk levend wezen. Het gebeurt sneller bij bijen dan bij ons, omdat bijen een veel hogere stofwisseling hebben. De straling komt van alle vormen van draadloze technologie, op Aarde en in de ruimte, en het wordt behandeld alsof het er niet is.

We schrijven u op dit moment omdat SpaceX bezig is de Aarde te omringen met een netwerk van duizenden satellieten die juist tot doel hebben elke vierkante centimeter van de Aarde te bestralen. SpaceX, net als iedereen, behandelt de straling alsof het er niet is. Alsof de mitochondriën in onze cellen niet afhankelijk zijn van elektronen die ongestoord bewegen van het voedsel dat we verteren naar de zuurstof die we inademen. Alsof ons zenuwstelsel en ons hart niet onderhevig zijn aan radiofrequentie-interferentie zoals elk elektronisch apparaat. Alsof de kanker, diabetes en hartkwalen die nu een meerderheid van de wereldbevolking teisteren geen stofwisselingsziekten zijn die het gevolg zijn van interferentie met onze cellulaire machinerie. Alsof insecten overal, en de vogels en dieren die ze eten, niet verhongeren als gevolg daarvan.

Wij schrijven u vandaag om u te vragen het Starlink project te stoppen omdat het zo destructief is. Hoewel de satellieten slechts een paar honderd kilometer hoog zijn, zijn zelfs de minieme stralingsniveaus die het aardoppervlak zullen bereiken hoger dan de niveaus van zonnestormen die in verband zijn gebracht met het stranden van walvissen – walvissen die leven in oceanen die tot nu toe nauwelijks zijn blootgesteld aan door de mens veroorzaakte straling.

En de satellieten bevinden zich in de ionosfeer van de aarde, die het wereldwijde elektrische circuit regelt waarmee wij allen geëvolueerd zijn, en dat door de lichamen van alle levende wezens reist op weg van de hemel naar de aarde, door de aarde en de oceanen, en weer terug naar de hemel tijdens onweersbuien. We vervuilen dit circuit met miljarden elektronische frequenties op eigen risico.

Wij vragen u dit project stop te zetten en met ons om de tafel te gaan zitten, en met onze wetenschappelijke collega’s, en met onze collega’s uit de astronomische gemeenschap, die zojuist de Safeguarding the Astronomical Sky Foundation (SASF) hebben opgericht. De hemel is van iedereen. De gevolgen van het vullen ervan met duizenden – mogelijk tienduizenden – wegwerpsatellieten zijn velerlei:

  • straling
  • zichtbare vervuiling van de nachtelijke hemel
  • interferentie met astronomie en meteorologie
  • raketuitstoot, die bijdraagt tot de aantasting van de ozonlaag en de klimaatverandering
  • bodem- en waterverontreiniging door het intensieve gebruik van steeds meer ruimtehavens
  • ophoping van ruimtepuin
  • het voortdurend verwijderen en verbranden van oude satellieten, waardoor de atmosfeer wordt vervuild met giftig stof en rook
  • steeds grotere kans op botsingen
  • toenemend risico van het Kessler-syndroom

Willen we echt leertuinen aanleggen op onze scholen, die bestoven zullen worden met robotbijen? Hebben de oceanen en Antarctica en alle regenwouden en natuurreservaten echt het internet nodig? Hebben de onveranderlijke sterren aan de onveranderlijke hemel echt concurrentie nodig van tienduizend of meer bewegende lichten? Wij geloven in iets beters. Voor ons. Voor onze kinderen. Voor insecten en voor al het leven.

Wij wachten op uw antwoord.

Hoogachtend,

Arthur Firstenberg, Wetenschapper
& Auteur van het boek De Onzichtbare Regenboog: Een geschiedenis van elektriciteit en leven, (2020)”

KLIK HIER om de open brief aan Elon Musk & SpaceX mede te ondertekenen.

Lees ook:
>> 5G Space Appeal inclusief overzicht van onderzoeken en literatuurverwijzingen die schadelijke effecten van straling aantonen. Dit appeal is inmiddels al 306.565 keer ondertekend door wetenschappers, artsen, milieuorganisaties en burgers uit 214 landen. Bekijk hier de Nederlandstalige versie.
>> Internetsatellieten gaan zorgen voor wereldwijde electrosmog vanuit de ruimte
>> VPRO, Tegenlicht: Ruimtepuinruimers
>> Impact van straling op de natuur onder de aandacht gebracht bij fractievoorzitters en Tweede Kamer


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.