iPhone 12 uit winkels gehaald vanwege te hoge straling, maar wat zit hier achter?

Afgelopen woensdag was in de media te lezen dat Frankrijk de iPhone 12 uit de winkels haalt vanwege te hoge straling. Dat leek goed nieuws, totdat je iets verder gaat kijken.

Dezelfde dag stelde het Kennisplatform EMV (dat wordt gefinancierd door de overheid) doodleuk dat een beetje straling geen probleem is en dat je je geen zorgen hoeft te maken met de iPhone 12. En zo had Apple een prachtige reclamecampagne om mensen toch vooral de nieuwe iPhone15 te laten kopen, die heel toevallig net de dag daarvoor was aangekondigd. En de EU is vast heel blij dat mensen nu ‘vrijwillig’ overstappen naar de iPhone 15 die ‘heel toevallig’ geschikt is voor 5G.

Verder wordt in alle berichtgeving uitsluitend gesproken over de opwarmings-effecten, terwijl de biologische effecten van straling worden genegeerd. Ons lichaam functioneert volledig op basis van lichaamseigen elektromagnetische signalen. Het is nogal naïef om vervolgens te verwachten dat al die kunstmatige gepulseerde straling geen effecten heeft op onze gezondheid.

Te hoge straling

Wat is er aan de hand? De organisatie Phonegate Alert waarschuwt al jarenlang dat er sprake is van misleiding, ontbrekende informatie en het niet voldoen van mobiele telefoons aan de blootstellingsrichtlijnen. Zij hebben de toezichthouders in gebreke gesteld omdat zij hier niet tegen optreden. Op 1 september 2023 heeft de Europese Commissie erkent dat het inderdaad een verantwoordelijkheid is van de toezichthouders om hier tegen op te treden. Een mooi resultaat.

In Frankrijk wordt nu de iPhone 12 uit de winkels gehaald. De apparaten zenden te veel elektromagnetische straling uit, zo is gebleken uit een steekproef van het ANFR, het Franse agentschap voor de regulering van radiofrequenties. De Franse toezichthouder geeft Apple twee weken de tijd om maatregelen te treffen voor de telefoons die al verkocht zijn, anders moet de fabrikant ze terugroepen.

De toezichthouders in Duitsland en België gaan ook onderzoek doen naar de straling van de iPhone 12. En de Rijksdienst Digitale Infrastructuur onderzoekt in Nederland of de iPhone 12 te veel straling uitzendt. De Europese toezichthouders werken samen om de straling van telefoons steekproefsgewijs te controleren. Let wel, het gaat hier om steekproeven.

Bijzondere timing

De iPhone 12 is al in oktober 2020 op de markt gekomen. Pas op 13 september 2023 (3 jaar later!) wordt er publiekelijk gecommuniceerd dat het inmiddels verouderde apparaat te veel straling geeft. En om niet alle mensen ongerust te maken, vertelt het Kennisplatform Elektromagnetische Velden (dat wordt gefinancierd door de overheid) er gelijk achteraan dat een beetje straling geen probleem is en dat je je geen zorgen hoeft te maken met de iPhone 12. Maar goed, de twijfel is gezaaid en mensen worden alvast voorbereid op het doen van een nieuwe investering.

En ‘heel toevallig’ deed Apple op 12 september 2023 (letterlijk de dag ervoor), tijdens een grootschalig livestream-event, de aankondiging van de nieuwe iPhone 15. Bij de aankondiging werd uiteraard ingehaakt op de heersende narratieven ‘duurzaamheid’ en ‘klimaat’, de toverwoorden van de huidige tijd. De iPhone 15 zal vanaf 15 september in de winkels liggen.

Al met al is dit dus een prachtige marketingcampagne voor Apple. Niets aan de hand, gewoon even een nieuwe iPhone kopen en het probleem is opgelost. Zo’n toevallige samenloop kan uiteraard een keer voorkomen, maar als je een beetje oplet dan zie je dat de industrie, de media en de overheid veel vaker bij elkaar op schoot zitten.

Er wordt een probleem gecreëerd (oude telefoon geeft straling), er volgt een reactie (mensen willen een andere telefoon) en daarop volgt de oplossing (de nieuwe iPhone 15, die geschikt is voor 5G). Geheel volgens het model ‘Problem > Reaction > Solution’. En geheel volgens de wens van de Europese Unie, die graag zo snel mogelijk 5G wil uitrollen. Deze innige samenwerking tussen industrie, media en overheid is een hele ongezonde situatie, waarbij de belangen van burgers flink onder druk staan.

Misleidende informatie Kennisplatform EMV

Bij gebruik van de iPhone 12 wordt je blootgesteld aan straling van 5,74 watt per kilogram, terwijl de Europese limiet hiervoor 4 watt is. Dit is dus 43% hoger dan de richtlijn voorschrijft. En dit betreft uitsluitend de opwarmings-effecten.

In het NOS-bericht valt te lezen hoe Monique Beerlage van het Kennisplatform Elektromagnetische Velden de situatie totaal bagatelliseert. Ze zegt:

“Een beetje straling is geen probleem. Als je de iPhone 12 hebt hoef je je echt niet gelijk zorgen te maken. […] Maar als je koorts hebt, de trap oploopt of sport dan warmt je lichaam wel nog meer op. De grens van vier watt staat ongeveer gelijk aan een tiende graad. Dat kun je over het algemeen heel goed hebben. Als je opwarmt, ga je zweten en kan je lichaam de warmte afvoeren. Pas vanaf 1 graad kunnen gezondheidseffecten ontstaan. Hiervoor wordt dus een grote veiligheidsmarge aangehouden.”

Werkelijk schokkend om te lezen dat juist het Kennisplatform EMV de gezondheidsrisico’s reduceert tot opwarmings-effecten, terwijl juist het Kennisplatform als geen ander weet dat er heel veel wetenschappelijk onderzoek is dat biologische effecten (verstoringen van allerlei lichaamsfuncties) aantoont. Ze zijn hier ook al jarenlang op gewezen door allerlei stralingsbewuste organisaties via de Klankbordgroep. We hebben op 10 juni 2020 zelfs een persoonlijk gesprek gehad met Mona Keijzer (destijds verantwoordelijk staatssecretaris) én het Kennisplatform, wat helaas niets opleverde.

En onlangs vond nota bene nog een gesprek plaats op verzoek van stralingsbewuste organisaties tussen Monique Beerlage en prof. Eric Fledderus (Voorzitter Wetenschappelijke Raad van het Kennisplatform EMV) met de befaamde prof. Ron Melnick (projectdirecteur van het Amerikaanse National Toxicology Program onderzoek, waarin de relatie tussen 2 soorten kanker en -zelfs een lage dosis- straling werd vastgesteld) en prof. Kent Chamberlin (lid USA New Hampshire Commission on 5G).

In dat videogesprek werd uitgebreid gesproken over alle aangetoonde gezondheidseffecten en moest ook het Kennisplatform erkennen dat er meer speelt dan alleen de thermische effecten. Dit NTP-onderzoek en de resultaten worden trouwens ook door prof. Hans Kromhout (destijds voorzitter Commissie EMV van de Gezondheidsraad) onderschreven. Het is dus ronduit schandalig dat het Kennisplatform EMV nu net doet alsof er niets aan de hand is. Belangrijke informatie wordt hier moedwillig achter gehouden!

Verder stelt Monique Beerlage in het NOS-bericht: “Het gebeurt niet heel vaak dat een telefoon de blootstellingslimieten overschrijdt. Het gebeurde het laatst met een telefoon van Samsung zo’n twaalf jaar geleden.” Ook dat is een onjuiste constatering. Er zijn de afgelopen jaren wel degelijk veel meer telefoons bekend geworden die niet voldoen aan de richtlijnen en er zijn ook al vaker telefoons teruggeroepen. Zie daarvoor deze overzichtslijst die Phonegate Alert heeft samengesteld. Overigens doen de toezichthouders alleen steekproeven. Je kunt je dus afvragen hoe groot die steekproef is en of er niet nog veel meer telefoons de blootstellingslimieten overschrijden.

Er zijn ook biologische effecten

Proefopstelling thermische belasting

Op onze pagina Blootstellingseffecten kun je lezen hoe de blootstellingslimieten tot stand zijn gekomen. Voor de vaststelling van de officiële grenswaarden is als uitgangspunt genomen dat een zak met zout water in 6 minuten niet meer dan 1 graad mag opwarmen (het thermische effect). Maar een mens is een biologisch wezen en geen zak zout water.

Dat ons lichaam werkt op basis van elektromagnetische signalen is eenvoudig zichtbaar te maken in een EEG of ECG. Daarin is ook te zien dat deze straling zichtbaar verstoort, ook ver onder de vastgestelde richtlijnen.

Er zijn al duizenden wetenschappelijke onderzoeken gedaan die hebben bevestigd dat er allerlei lichaamsprocessen verstoord worden door kunstmatige gepulste straling. Zoals het BioInitiative Report 2012, de onderzoeksresultaten van het Platform van de Technische Universiteit Aken, het National Toxicology Program en de databank van Oceania Radiofrequency Scientific Advisory Association. Zie ook onze pagina Wetenschap met nog veel meer wetenschappelijke studies.

Dat er biologisch verstorende effecten zijn, dat is een feit. Het is uiteraard lastiger om aan te tonen dat bijvoorbeeld kanker direct wordt veroorzaakt door elektromagnetische straling, aangezien er dan meerdere factoren van invloed kunnen zijn. Maar ook daarnaar zijn nu diverse onderzoeken gaande. Het zou verstandig zijn om die onderzoeksresultaten af te wachten voordat je grootschalig 5G gaat uitrollen. Het voorzorgsprincipe zou hier gehanteerd moeten worden.

Veilig gebruik technologie

Hopelijk heeft het bericht dat de iPhone 12 te hoge straling genereert wel tot gevolg gehad dat mensen beseffen dat het gebruik van een smartphone niet altijd zomaar veilig is. En zet het op z’n minst aan tot nadenken over de mogelijke gevolgen voor de gezondheid. Veel mensen ervaren namelijk wel degelijk gezondheidsklachten door straling, maar ze hebben nog niet de link gelegd met het gebruik van draadloze technologie.

Zoals we al vaker vermeld hebben, is het dus belangrijk om je bewust te zijn van deze gezondheidsrisico’s. Beperk dus het gebruik van draadloze technologieën, houd afstand van de telefoon/wifi, bel met een oortje, gebruik de mobiel bekabeld via een adapter, leg je telefoon niet op je nachtkastje als je gaat slapen en zet de wifi in ieder geval ’s nachts uit. Zie voor meer adviezen onze pagina Straling beperken/afschermen.

We zijn niet tegen technologie of vooruitgang, zo lang het maar wel wordt gebruikt op een gezonde en veilige wijze.

Silvia Belgraver

Lees ook:
> Europa geeft telecom alle ruimte voor uitrol 5G en wil bevoegdheid gemeenten inperken
> Topman VNG negeert burgers en roept op tot boycot van 5G-webinar van gemeenteraadsleden
> Verslag Telecom Congres ‘Het belang van 5G’ – Wat is er besproken?
(Waarin de telecom zelf constateerde dat ‘5G een oplossing is, waar het probleem nog voor gevonden moet worden’.)
> Maatschappelijk draagvlak voor 5G is nihil (met achtergrondinformatie over het ontstaan van 5G)

Informatieve boeken:

       


Waardeer je deze website?
Overweeg dan ook eens om een donatie te doen, zodat de website ook in de toekomst kan blijven bestaan.