Kans op huidproblemen door 5G

Het onderwerp 5G komt regelmatig aan de orde in de media en tegenwoordig ook in raadsvergaderingen. In de vergadering van 28 februari in Zaanstad over de gezondheidsrisico’s van 5G (hier terug te luisteren) werd uitvoerig over dit onderwerp gesproken. Er werd echter ook de indruk gewekt “dat het met 5G wel mee zou vallen”. “Alleen de huid zou bij de hogere frequenties wat meer belast worden maar de stralingsbelasting zou minder worden en de huid is toch niet zo belangrijk.” Iemand in de zaal suggereerde zelfs dat 3G en 4G beter vervangen zouden kunnen worden door 5G vanwege de geringere belasting.

Gezien het belang van het onderwerp onderstaand de juiste informatie.

Brief over 5G Space Appeal aan alle gemeenten en Kamerleden

Vorige week heeft Let’s Talk About Tech een brief gestuurd aan onder andere alle gemeenten en Kamerleden om het 5G Space Appeal onder de aandacht te brengen.

In dit appèl waarschuwen duizenden wetenschappers, artsen, ingenieurs en (tech-) professionals voor ernstige, permanente schade voor de mens en alle ecosystemen door de uitrol van 5G. Zij geven aan dat onmiddellijke maatregelen nodig zijn om de mensheid en het milieu te beschermen en roepen via dit appèl de VN, WHO, EU, Raad van Europa en regeringen van alle landen op om de uitrol van 5G op aarde en in de ruimte te stoppen.

Begin volgend jaar worden in Nederland de 5G-frequenties geveild. Het is de bedoeling dat 5G in 2021 overal is uitgerold.

Het is van groot belang dat gemeenten en Kamerleden zich verdiepen in de gevolgen hiervan en welke invloed ze hierop willen uitoefenen. De kans is anders groot dat er straks een woud is van allerlei zenders waar gemeenten geen nee tegen kunnen zeggen.

Waarom tekenen wereldwijd wetenschappers, professoren en artsen het 5G Space Appeal?

En hoe kan het dat zo weinig mensen op de hoogte zijn van dit belangrijke appèl en de onderliggende (wetenschappelijke) informatie?

Op 17 september 2018 heeft een groep vooraanstaande wetenschappers, artsen en milieu-organisaties een internationaal appèl om 5G op aarde en in de ruimte te stoppen gelanceerd: het 5G Space Appeal. Ruim vier maanden later, op 31 januari 2019 hebben maar liefst 40.346 personen en organisaties deze oproep ondertekend. Het appèl zal worden aangeboden aan de Verenigde Naties, de Wereldgezondheidsorganisatie en de Europese Unie.

In navolging hiervan heeft Let’s Talk About Tech dit internationale appèl in januari 2019 aan de Nederlandse overheid aangeboden. Daarnaast hebben wij deze belangrijke informatie onder de aandacht gebracht van media, scholen, bedrijven, politici, beleidsmakers, zorgverleners, wetenschappers, natuur- en maatschappelijke organisaties.

Goed onderbouwd artikel van De Groene Amsterdammer: Bellen schaadt cellen

De Groene Amsterdammer publiceerde deze week een informatief en goed onderbouwd, journalistiek artikel over 5G: “Bellen schaadt cellen“. Hierin valt te lezen hoe de Europese Commissie in haar streven om 5G overal zo snel mogelijk uit te rollen, de mogelijke gezondheidsrisico’s en de weerstand bij de bevolking en binnen de telecomsector negeert.

Bij steeds meer mensen begint gelukkig het besef door te dringen dat er wel degelijk iets aan de hand is.

Jaaroverzicht 2018 – De kloof tussen overheid en burgers wordt steeds groter

Het jaar 2018 is voorbij gevlogen. Tijd voor een terugblik. Wat vooral opvalt is dat de kloof tussen de overheid en burgers steeds groter aan het worden is. De overheid schuift gezellig aan bij de telecomindustrie en stelt de economische belangen (€) voorop. Nederland moet koploper zijn en 5G moet zo snel mogelijk uitgerold worden. De gezondheid van burgers wordt voor het gemak maar even terzijde geschoven. En burgers en belangenverenigingen die met de overheid in gesprek willen, worden genegeerd.

Aan de andere kant beginnen steeds meer burgers wakker te worden. Steeds meer mensen ontdekken (op basis van eigen ervaringen) de relatie tussen gezondheidsklachten en straling. De vele burgeracties en -initiatieven dit jaar zijn tekenend. En met de aangekondigde komst van 5G is het heel belangrijk dat we ook in 2019 doorgaan met het bewust maken van onze medemensen, gemeenteraadsleden, scholen, beleidsmakers en de landelijke overheid. Wegkijken is geen optie meer, het gaat hier over de gezondheid van ons allemaal.

Woon je in gemeente Berkelland? Kom dan ook in actie tegen de uitrol van 5G!

5G? Nee! Kom ook in actie! Woon je in de gemeente Berkelland en wil je je stem laten horen over de (ophanden zijnde) uitrol van 5G? Stuur dan vóór 27 december a.s. een inspraakreactie naar de gemeente Berkelland als reactie op het ontwerp ‘Beleid voor plaatsing antennemasten’ (oktober 2018).

Beleid voor plaatsing antennemasten in Berkelland

Hoewel ik besef dat het kort dag is en dat bovendien de feestdagen voor de deur staan, is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners een reactie geven op de ontwerpbeleidsnotitie met betrekking tot het nieuwe antennebeleid.

In dit ontwerp wordt namelijk terloops, in slechts 5 woorden, de vergunningsvrije uitrol van 5G genoemd. Wat veel burgers daarbij niet weten is dat 5G, door de grote hoeveelheid data die verstuurd moet worden, een zodanige dichtheid van antennes vraagt, dat deze o.a. op alle lantaarnpalen zullen worden geplaatst. Met deze nieuwe internetgeneratie zal de stralingsdichtheid met een factor 1.000 toenemen.

Spreeuwen vallen dood uit de bomen

Foto: Dierenambulance Den Haag

Eind oktober 2018 werden we opgeschrikt door de plotselinge dood van spreeuwen in een Haags parkje. Hier en daar werd dit door de media opgepakt en in de loop der tijd begon diezelfde media de vele complotsites na te praten met de grootst mogelijke onzin.

Het is dan ook jammer dat kranten uitermate teleurstellende artikelen plaatsen over 5G, complotdenkers, spreeuwen en zelfs telefoonwinkels. Grotendeels uit de duim gezogen en vooral met sensatiezucht geschreven. Enig onderzoek had een artikel kunnen aanvullen met mogelijke oorzaken van de sterfte van de spreeuwen.

Wetenschappelijk onderzoek staat voldoende op het internet in goede wetenschappelijk verantwoorde sites. Er zijn onderzoeken waarin de gevoeligheid van vogels en specifiek spreeuwen in relatie tot zendmasten en radar installaties wordt aangetoond.

Brussel verhoogt de stralingsnormen om 5G mogelijk te maken; wetenschappers worden genegeerd

Afgelopen week was in het nieuws dat de stad Brussel haar stralingsnormen gaat verhogen omdat de uitrol van 5G anders niet mogelijk zou zijn. Net zoals ze in 2013 deden toen de normen de uitrol van 4G belemmerden.

Uiteindelijk blijken de economische belangen (€) en ‘het koploper willen zijn’ steeds maar weer opnieuw zwaarder te wegen dan de bescherming van onze gezondheid. Waarom wordt er niet geluisterd naar de vele onafhankelijke wetenschappers en artsen uit meer dan 70 landen die de overheden dringend oproepen om te stoppen met 5G?

Wie is de volgende gemeente die straling op de agenda zet?

Steeds meer mensen worden zich er van bewust dat het gemak van draadloze technologieën ook een keerzijde heeft. Het aantal mensen dat wel degelijk gezondheidsklachten ervaart door straling van o.a. zendmasten, wifi en smartphones is groeiende.

De overheid wil in 2020 5G gaan uitrollen zodat ook apparaten draadloos met elkaar kunnen communiceren (Internet of Things). Daarvoor is het nodig dat er heel veel kleine zendantennes bijkomen, waardoor de totale hoeveelheid elektromagnetische straling substantieel zal gaan stijgen.

Een verantwoordelijkheid voor alle gemeenten

Aangezien de gemeente lokaal verantwoordelijk is voor de bescherming van de gezondheid van haar inwoners, is dit ook een belangrijk onderwerp om te bespreken in iedere gemeenteraad. Er zullen lokaal investeringen gedaan moeten worden in de infrastructuur, er zal lokaal beleid moeten worden vastgesteld en dit onderwerp zal ook opgenomen moeten worden in de regionale Omgevingsvisie.