Nieuw initiatief: Stralingsarme appartementen & herstellingsoord

Onlangs viel in de media te lezen dat een Haarlemmer het initiatief heeft genomen om stralingsarme appartementen te gaan realiseren. Steeds meer mensen ervaren gezondheidshinder door straling en zijn op zoek naar een plek waar ze nog stralingsarm kunnen verblijven. Stralingsarme appartementen klinkt dan ook als een heel goed plan.

Aangezien ik zelf vlak bij Haarlem woon heb ik de initiatiefnemer, Rob Mesman, uitgenodigd voor een interview. Daaruit bleek dat er een grotere visie achter het pand zit. Een deel van de appartementen zal verkocht worden, maar een ander deel is bedoeld als (tijdelijk) herstellingsoord om te kunnen ervaren of je opknapt in zo’n omgeving. Onderstaand kun je meer lezen over zijn plannen. Continue reading “Nieuw initiatief: Stralingsarme appartementen & herstellingsoord”

Congres 5G: The Trojan Horse

De Melkweg in Amsterdam presenteert op zondagavond 15 september van 19.00 tot 22.00 uur:

5G: THE TROJAN HORSE

In de nieuwe serie ‘Ultimate Science’ worden interessante, maar ook beladen onderwerpen als 5G, AI en Robotica, Solar Radiation Management en Verborgen Technologieën onder de loep genomen. Baanbrekende sprekers belichten vanuit wetenschappelijk onderzoek verschillende theorieën, die door de reguliere media doorgaans worden vermeden.

In deze eerste editie duiken we in de complexe materie omtrent 5G, het snelle nieuwe draadloze communicatienetwerk wat 4G zal opvolgen. En ook in de bijbehorende dilemma’s: Wat is het werkelijke verhaal achter 5G? Is 5G een wapen of niet? Wat is het Internet of Things en wat komt er daarna? Continue reading “Congres 5G: The Trojan Horse”

Gezondheidsrisico’s 5G: feiten en fabeltjes

Volgens de overheid is er geen enkele reden tot ongerustheid over de gezondheidseffecten van 5G: de straling blijft ver onder de norm waaronder geen gezondheidseffecten worden waargenomen. Maar klopt dit wel? Volgens artsen en wetenschappers is 5G helemaal niet zo onschadelijk en zelfs een bedreiging voor mens, dier en milieu. De onzichtbare tentakels van de op volle toeren draaiende 5G PR-machine reiken tot in de media en zelfs onze Gezondheidsraad. Daarom is het belangrijk kritisch te blijven en feiten en fabeltjes te leren scheiden.

De PR-machine van onze BV overheid draait op volle toeren. 5G moet er komen. Punt. Geen tijd te verliezen. De ‘indianenverhalen’ over gezondheidseffecten zijn slecht voor de beeldvorming en risicovol als ze de publieke opinie te veel beïnvloeden. Communicatiespecialisten weten gelukkig hoe daarmee om te gaan. Ontkennen is zó 1980: anno 2019 ga je op een sophisticated manier met weerstand om. Je benoemt de zorgen, neemt ze schijnbaar serieus, juicht kritische vragen toe om vervolgens via de media tegenstanders behendig van het veld te spelen. Continue reading “Gezondheidsrisico’s 5G: feiten en fabeltjes”

Adverteren op StralingsBewust.info

Ook jouw advertentie op onze website? Dat kan!

Wij zijn een groep vrijwilligers die zich met hart en ziel inzetten om te zorgen voor meer bewustwording rondom de gezondheidseffecten van elektromagnetische straling. Aangezien wij geen commercieel bedrijf zijn en ook geen subsidies ontvangen, zijn wij voor ons voortbestaan volledig afhankelijk van donaties en de inkomsten van advertenties.

De website StralingsBewust.info heeft ruim 15.000 bezoeken per maand en 50.000 pageviews per maand. Aangezien onze website volledig gericht is op de gezondheidseffecten van straling bereik je via een advertentie een oprecht geïnteresseerde doelgroep.

Er zijn verschillende mogelijkheden. Je kunt een lezing of evenement op onze Agenda plaatsen, een vermelding krijgen als Meetspecialist/Stralingsdeskundige op de landelijke plattegrond of een relevante advertentie plaatsen in een eigen blok (widget).

De ontvangen bedragen worden besteed aan de webhosting, onderhoudskosten en verdere ontwikkeling van deze website.

Agenda

Om mensen op de hoogte te brengen van informatie­bijeenkomsten, lezingen en evenementen rondom het onderwerp straling, staat er een verkorte Agenda in een apart blok (widget) vermeld in de rechter zijkant van alle pagina’s van onze website. Daarnaast is er een uitgebreidere Agenda-Pagina met meer informatie over de betreffende evenementen.

Informatiebijeenkomsten voor burgers en gemeenten, of evenementen die het algemeen belang dienen worden gratis op de agenda geplaatst. Voor commerciële lezingen, workshops en evenementen bedragen de kosten € 10 per vermelding.

Je kunt een bijeenkomst, lezing of evenement doorgeven via de contactpagina met opgave van de link naar het betreffende evenement. Wij behouden ons het recht voor om een evenement niet te plaatsen indien wij dit niet vinden passen bij onze missie en doelstelling.

Vermelding als Meetspecialist/Stralingsdeskundige

Voor mensen die op zoek zijn naar een deskundige die een stralingsmeting kan doen en/of persoonlijk advies kan geven, hebben we een landelijke plattegrond samengesteld met de contactgegevens van meetspecialisten en stralingsdeskundigen. We vermelden hierop: leden van de Vereniging van Meetspecialisten, woonbiologen, bouwbiologen IBN of stralingsdeskundigen met een vergelijkbare achtergrond. We behouden ons het recht voor om iemand niet op de plattegrond te plaatsen indien wij dit als niet passend ervaren.

Vermelding op deze plattegrond kost € 35 per jaar.

Advertentieblok

Het is ook mogelijk om te adverteren via een eigen advertentieblok (widget) aan de rechter zijkant van alle pagina’s van onze website. Je kunt zelf een afbeelding of tekst naar keuze bij ons aanleveren. Er wordt een formaat gebruikt van 300×250 px. Bij het klikken op het advertentieblok kan er rechtstreeks doorgelinkt worden naar jouw eigen website. Om de rustige uitstraling van onze website te behouden gebruiken we alleen niet-bewegende afbeeldingen.

De kosten voor een dergelijk advertentieblok zijn in overleg vast te stellen. Je kunt jouw advertentievoorstel aanmelden via de contactpagina. Wij behouden ons het recht voor om een advertentie niet te plaatsen indien wij dit niet vinden passen bij onze missie en doelstelling.

Facturen

Voor alle hierboven genoemde mogelijkheden geldt dat er, na overeenstemming, een digitale factuur wordt gemaild. Er is sprake van een vrijstelling voor de BTW in verband met de kleineondernemersregeling. Opzegging of beëindiging kan op elk gewenst moment via de contactpagina. Reeds betaalde facturen worden niet terugbetaald.

Alle ontvangen bedragen zullen besteed worden aan de webhosting, onderhoudskosten en verdere ontwikkeling van deze website.

Een terugblik van Eerlijk over Straling op de Gezondheidsbeurs 2019

De Nationale Gezondheidsbeurs van 2019 zit er al weer op. Met een enthousiast team van stralingsbewuste personen en organisaties stonden wij gedurende 4 dagen gezamenlijk op een eigen stand op de Gezondheidsbeurs in Utrecht.

We hebben vele goede gesprekken gehad en weer een heleboel mensen eerlijk kunnen informeren over de mogelijke gezondheidseffecten van straling en wat je er zelf preventief en veelal zonder kosten aan kunt doen.

Onderstaand een kort verslag en helemaal onder aan dit bericht een uitgebreide foto-impressie voor degenen die niet in de gelegenheid waren om er zelf bij aanwezig te zijn. Continue reading “Een terugblik van Eerlijk over Straling op de Gezondheidsbeurs 2019”

Woon je in gemeente Berkelland? Kom dan ook in actie tegen de uitrol van 5G!

5G? Nee! Kom ook in actie! Woon je in de gemeente Berkelland en wil je je stem laten horen over de (ophanden zijnde) uitrol van 5G? Stuur dan vóór 27 december a.s. een inspraakreactie naar de gemeente Berkelland als reactie op het ontwerp ‘Beleid voor plaatsing antennemasten’ (oktober 2018).

Beleid voor plaatsing antennemasten in Berkelland

Hoewel ik besef dat het kort dag is en dat bovendien de feestdagen voor de deur staan, is het van belang dat zoveel mogelijk inwoners een reactie geven op de ontwerpbeleidsnotitie met betrekking tot het nieuwe antennebeleid.

In dit ontwerp wordt namelijk terloops, in slechts 5 woorden, de vergunningsvrije uitrol van 5G genoemd. Wat veel burgers daarbij niet weten is dat 5G, door de grote hoeveelheid data die verstuurd moet worden, een zodanige dichtheid van antennes vraagt, dat deze o.a. op alle lantaarnpalen zullen worden geplaatst. Met deze nieuwe internetgeneratie zal de stralingsdichtheid met een factor 1.000 toenemen. Continue reading “Woon je in gemeente Berkelland? Kom dan ook in actie tegen de uitrol van 5G!”

Brussel verhoogt de stralingsnormen om 5G mogelijk te maken; wetenschappers worden genegeerd

Afgelopen week was in het nieuws dat de stad Brussel haar stralingsnormen gaat verhogen omdat de uitrol van 5G anders niet mogelijk zou zijn. Net zoals ze in 2013 deden toen de normen de uitrol van 4G belemmerden.

Uiteindelijk blijken de economische belangen (€) en ‘het koploper willen zijn’ steeds maar weer opnieuw zwaarder te wegen dan de bescherming van onze gezondheid. Waarom wordt er niet geluisterd naar de vele onafhankelijke wetenschappers en artsen uit meer dan 70 landen die de overheden dringend oproepen om te stoppen met 5G? Continue reading “Brussel verhoogt de stralingsnormen om 5G mogelijk te maken; wetenschappers worden genegeerd”

Mobiele telefoon verboden op scholen in Frankrijk. Wanneer volgt Nederland?

Sinds het begin van dit schooljaar is het gebruik van mobiele telefoons op lagere en middelbare scholen in Frankrijk volledig verboden. Ze waren al verboden tijdens de lessen, maar nu is het verbod uitgebreid naar de (lunch)pauzes en tussenuren.

Wat dat betreft is Frankrijk een voorloper in het serieus nemen van de nadelige effecten van het overmatige smartphone-gebruik. Daar kan Nederland nog een voorbeeld aan nemen.

Continue reading “Mobiele telefoon verboden op scholen in Frankrijk. Wanneer volgt Nederland?”

Rapport Doelgroepenbeleid Antennebureau boven tafel

Het Antennebureau is een relatief onbekend voorlichtingsorgaan van de overheid dat voor informatie over zendmasten benaderd kan worden door burgers en gemeenten. Het Antennebureau liet het bureau SAMR onderzoek doen naar de informatiebehoefte van de bevolking over antennes.

De al in juni 2017 gedane rapportage werd aangehaald bij de verkenning van de toekomst van de antenneregistratie, maar bleek om onduidelijke redenen niet openbaar. Inmiddels is het rapport op verzoek van Stichting EHS alsnog vrijgegeven en op de website van het Antennebureau geplaatst. Het rapport blijkt belangwekkende informatie te bevatten. Continue reading “Rapport Doelgroepenbeleid Antennebureau boven tafel”