Update gemeente Heusden – beleidsplan Openbare verlichting

Op 3 juli jl. is het beleidsplan Openbare verlichting 2018-2022 in de gemeente Heusden UNANIEM aangenomen door de gemeenteraad, met daarin enkele belangrijke aanpassingen met betrekking tot gezondheidsaspecten. We kunnen spreken van een doorbraak. In het plan werd gesproken over slimme lantaarnpalen met 5G, Wifi en dimbare LED lampen in het kader van ‘Smart City’.

Door de alertheid van Angela van Alphen uit Drunen en Carla Obbens (van Stichting EHS) uit Vlijmen, werden een aantal burgers op tijd gealarmeerd. In een vroeg stadium uitten zij al hun zorgen over de gezondheidseffecten van die slimme lantaarnpalen. Andere meedenkende burgers uitten hun zorgen via de zogenaamde zienswijzen, ingezonden brieven in de krant, mailtjes naar politieke partijen en gesprekken vooraf met raadsleden en zelfs met de betrokken wethouder Van Bokhoven van DMP. Dit bleef gelukkig niet onopgemerkt. Mede door het optreden van Petra Vriens en Rob Verboog van Stop Overdosis Straling (zie deze video bij punt 11) tijdens de raadsinfovergadering van 13 juni jl., werd het plan aangepast op een aantal punten.

Informatievergadering slimme lantaarnpalen in gemeente Heusden

Afgelopen woensdagavond 13 juni vond er een informatiebijeenkomst plaats voor de gemeenteraad en betrokken wethouders van de gemeente Heusden inzake ‘slimme’ lantaarnpalen. Deze gemeente bestaat uit o.a. Vlijmen, Drunen, Nieuwkuijk, Heusden en een tiental kleine kernen, in totaal 43.000 inwoners.

Dankzij grote inspanningen van lokale stralingsbewusten, zoals Angela van Alphen-Verreijt en Petra Vriens was de mogelijkheid geboden om in te spreken tijdens het agendapunt “Openbare verlichting / slimme lantaarnpalen”. Zowel Petra Vriens als Rob Verboog (die de spreektijd had gekregen van andere insprekers) hielden een presentatie. Na afloop werden volop goede vragen gesteld en werd aansluitend door de raad flink overlegd met de wethouder. Dat alles op een positieve wijze. Dat is ook op film vastgelegd. De videobeelden van de bijeenkomst zijn hier te bekijken. Zie vanaf 1:50 uur tot 2:51 uur, zo lang duurde het zelfs.

Stralingsbewust Heusden

Om te zorgen voor meer bewustwording rondom straling in de gemeente Heusden is het burgerinitiatief ‘Stralingsbewust Heusden’ opgestart door Petra Vriens en Angela van Alphen (beiden uit Drunen). Onderstaand een overzicht van de recente ontwikkelingen.

Voor meer informatie kunnen inwoners van de gemeente Heusden terecht op de openbare Facebookgroep “Stralingsbewust Heusden”. Je kunt contact met hen opnemen via het e-mailadres: stralingheusden@gmail.com.

Informatievergadering slimme lantaarnpalen in gemeente Heusden

Op woensdagavond 13 juni 2018 vond er een informatiebijeenkomst plaats voor de gemeenteraad en betrokken wethouders van de gemeente Heusden inzake ‘slimme’ lantaarnpalen. Deze gemeente bestaat uit o.a. Vlijmen, Drunen, Nieuwkuijk, Heusden en een tiental kleine kernen, in totaal 43.000 inwoners.

Dankzij grote inspanningen van lokale stralingsbewusten, zoals Angela van Alphen-Verreijt en Petra Vriens was de mogelijkheid geboden om in te spreken tijdens het agendapunt “Openbare verlichting / slimme lantaarnpalen”. Zowel Petra Vriens als Rob Verboog (die de spreektijd had gekregen van andere insprekers) hielden een presentatie. Na afloop werden volop goede vragen gesteld en werd aansluitend door de raad flink overlegd met de wethouder. Dat alles op een positieve wijze. Dat is ook op film vastgelegd. De videobeelden van de bijeenkomst zijn hier te bekijken. Zie vanaf 1:50 uur tot 2:51 uur, zo lang duurde het zelfs.

Unaniem werden al onze (belangrijkste) voorstellen door de raad en wethouder gehonoreerd:

  • “Gezondheid en gezondheidsrisico’s door straling” worden ook een benoemd beleidspunt binnen het thema Openbare Verlichting.
  • “Privacy”, “eigen regie gemeente” en “gezondheidsclausule straling (aanvaarden aansprakelijkheid & verantwoordelijkheid door aannemer van stralingsrisico’s)” worden opgenomen in de aanbestedingsprocedure en -overeenkomst.
  • Burgers gaan meebeslissen in soort verlichting en kleur verlichting.

De wethouder legt het nog op te stellen Plan van Aanpak voor aan de gemeenteraad. Op 3 juli 2018 wordt er in de gemeenteraadsvergadering een besluit genomen over de ‘slimme’ lantaarnpalen.

Het was een succesvolle informatievergadering. Eerdere successen bij andere gemeentes hebben hier beslist ook aan bijgedragen.

Update gemeente Heusden – beleidsplan Openbare verlichting

Op 3 juli 2018 is het beleidsplan Openbare verlichting 2018-2022 in de gemeente Heusden UNANIEM aangenomen door de gemeenteraad, met daarin enkele belangrijke aanpassingen met betrekking tot gezondheidsaspecten. We kunnen spreken van een doorbraak. In het plan werd gesproken over slimme lantaarnpalen met 5G, Wifi en dimbare LED lampen in het kader van ‘Smart City’.

Door de alertheid van Angela van Alphen uit Drunen en Carla Obbens (van Stichting EHS) uit Vlijmen, werden een aantal burgers op tijd gealarmeerd. In een vroeg stadium uitten zij al hun zorgen over de gezondheidseffecten van die slimme lantaarnpalen. Andere meedenkende burgers uitten hun zorgen via de zogenaamde zienswijzen, ingezonden brieven in de krant, mailtjes naar politieke partijen en gesprekken vooraf met raadsleden en zelfs met de betrokken wethouder Van Bokhoven van DMP. Dit bleef gelukkig niet onopgemerkt. Mede door het optreden van Petra Vriens en Rob Verboog van Stop Overdosis Straling (zie deze video bij punt 11) tijdens de raadsinfovergadering van 13 juni jl., werd het plan aangepast op een aantal punten.

Tijdens de raadsvergadering van 3 juli werden de insprekers en de indieners van een zienswijze bedankt voor hun inbreng en inzichten op het gebied van straling. De gemeente Heusden staat duidelijk open voor inbreng.

Lees hier de exacte wijzigingen in het plan:

“Een ander aspect is de zorg onder een klein deel van de bevolking over mogelijke gezondheidseffecten die kunnen ontstaan door elektromagnetische velden van voornamelijk zend- en communicatieapparatuur in de openbare ruimte. Onder hen zijn ook mensen die lijden onder elektrohypersensitiviteit (EHS), een overgevoeligheid voor elektromagnetische velden. Met de komst van Smart City technologie, waaronder 5G en publieke Wi-Fi, zal meer van dit soort zend- en communicatieapparatuur nodig zijn. Dit kan betekenen dat het aantal elektromagnetische velden in de openbare ruimte zullen toenemen.

Daarbij is het belangrijk oog te houden voor mogelijke gevolgen voor de volksgezondheid en lichthinder en lichtvervuiling te vermijden of zo veel mogelijk te voorkomen.”

Vrijwel alle aanbevelingen van Rob Verboog zijn overgenomen, behalve de aanbeveling om de leverancier aansprakelijk te stellen voor eventuele gezondheidsschade. Via deze link, punt 9, zijn de stukken van de vergadering van 3 juli 2018 in te zien.

Informatieavond ‘Heusden één’

Op 3 oktober 2018 zijn Angela en Petra naar de informatieavond van Heusden één geweest. Er werd ruimschoots de tijd genomen om het over allerlei aspecten omtrent straling te hebben.

We hebben gesproken over de gevolgen die een steeds toenemende intensiteit van straling kan hebben op de gezondheid en het welbevinden van mensen. De gezondheidsklachten die kunnen optreden bij (over)gevoeligheid voor straling. We hebben onze bezorgdheid geuit over de uitrol van 5G en wat dit gaat betekenen voor de volksgezondheid.

Ook hebben we aandacht gevraagd voor mensen die wellicht hulp van de gemeente nodig hebben om hun woonomgeving leefbaar te houden. Bijvoorbeeld door hun huis af te kunnen schermen tegen straling met behulp van een bijdrage uit de WMO. Deze WMO is er namelijk niet alleen voor mensen met een erkende ziekte, maar voor iedereen die het nodig heeft om te kunnen blijven meedoen in maatschappij.

Verder hebben we het gehad over wat de gemeente kan doen aan het beleid van scholen op het gebied van draadloze communicatie. Wat als een school alleen maar zegt dat het onder de norm blijft, maar hierover geen cijfers kan geven. Het advies was om in gesprek te gaan met de M.R. en/of de overkoepelende organisatie, zoals O.M.O. Wellicht kan ook de onderwijsinspectie hierin een rol spelen en een meting laten uitvoeren.

We willen Heusden één bedanken voor de serieuze aandacht voor dit onderwerp.

Lees ook: School of magnetron? Hoe veilig en gezond zijn onze scholen?

Margot

Onlangs was er een mooi, integer en informatief interview met Margot Verhoeven te zien bij HTR Actueel, de lokale omroep voor de gemeente Heusden. In dit programma vertelt Margot over haar elektro allergie, hoe ze er achter kwam dat haar klachten door straling werden veroorzaakt, wat dit voor gevolgen heeft voor haar gezondheid en hoe dit haar leven beïnvloed.

Screenshot HTR Actueel

Met haar verhaal hoopt ze te zorgen voor meer bewustwording, begrip en erkenning van de problematiek. Je kunt het interview hier terugkijken (22 minuten).

Veld weg, Klacht weg

Margot legt uit dat er bepaalde lichaamsprocessen verstoord kunnen raken door elektromagnetische velden. Dat kunnen hoogfrequente velden zijn van wifi, zendmasten, smartphones en dect-huistelefoons, maar ook laagfrequente velden door netvervuiling en vuile stroom op het electranet.

Aangezien het een allergie is, weet ze precies wat er wel en niet verstorend werkt. Als ze in deze velden zit, dan heeft ze er veel last van. Als ze uit deze velden weg is, dan zijn de klachten ook volkomen weg. De bronnen waar zij last van heeft is eigenlijk alles wat digitaal is en met elkaar door de lucht heen contact maakt, dat gaat door je lichaam heen.

Het zal wel psychisch zijn

Toen Margot een aantal jaar geleden lichamelijke klachten kreeg wist ze eerst niet dat het door de straling kwam. Als gezondheidsklachten noemt ze de aanvalsgewijze neurologische uitval van spraak, denken, lopen, zicht en oriëntatie, maar ook verstoring in de geheugenfunctie, een beperkt korte termijn geheugen, concentratiestoornissen, duizeligheid, pieptoon in haar oor, misselijkheid, koortsaanvallen en chronische vermoeidheid. De energie wordt uit je gezogen en je bent nergens meer toe in staat.

Uiteraard is ze eerst naar haar huisarts geweest, die haar doorverwees naar een neuroloog, cardioloog en allerlei specialisten. Er zijn allerlei testen gedaan, maar er werd geen ziektebeeld gevonden voor haar klachten. De conclusie was ‘dat ze het niet wisten’ en dat het wel psychisch zou zijn. De psycholoog concludeerde vervolgens dat er niets met haar aan de hand was en verwees haar weer terug naar de huisarts. En zo ontstond een vicieuze cirkel.

Zelf testen

Maar hoe kwam ze er dan achter dat straling er iets mee te maken had? Ze vertelt dat ze destijds verhuisd is naar een flat waar een sterke zendmast naast stond. Ze heeft in die periode veel op haar mobiele telefoon gezeten. Ze bleek later een goedaardige knobbel te hebben op haar vinger, precies op de plek waar ze haar telefoon vast hield. En ook een knobbel op haar borst precies waar ze haar mobiel droeg. Ze heeft heel lang in ontkenning gezeten, maar toen bleek dat meerdere mensen in de flat last hadden van de zendmast is ze verder op onderzoek uit gegaan.

Bij wijze van test is ze in Frankrijk naar een stralingsarme locatie gegaan, waar ze binnen een paar dagen opknapte. Haar klachten verdwenen als sneeuw voor de zon. Ze had weer energie, haar geheugen werkte weer en na een paar dagen was ook de pieptoon in haar oren weg. Dit heeft ze later nog een paar keer getest met hetzelfde resultaat.

Stralingsvluchteling

Toen duidelijk werd dat haar klachten stralingsgerelateerd waren is ze verhuisd naar een stralingsarm gebied in Drunen. Ze woont nu in een stralingsarme sta-caravan en is daar weer volledig opgeknapt. Daarna had ze geen twijfel meer, dat zijn duidelijke signalen. Je kunt jezelf beter maken door uit de straling weg te gaan. Deze ervaring wilde ze graag met artsen en instanties delen, maar ze liep tegen dichte deuren aan.

Over 5G maakt ze zich grote zorgen. In de meeste huizen kan ze nu al niet meer wonen omdat overal zendmasten staan. Ze kan bijna nergens meer naar toe. De 5G-techniek maakt gebruik van kortere golven en hogere frequenties, waardoor er heel veel antennes bijgeplaatst moeten gaan worden. De overheid wil gemeenten gaan verplichten om 5G in te voeren, waardoor ze lokaal geen beslissingsrecht meer zullen hebben. Wat de precieze gevolgen van 5G voor haar en haar gezondheid zullen zijn weet ze niet, maar ze vraagt zich wel af of ze na de uitrol van 5G nog wel in Nederland kan blijven wonen.

Bewustwording en erkenning

In het buitenland is er veel meer begrip voor, en erkenning van, elektro allergie. In bijvoorbeeld Zweden is het onderzocht en bleek dat 5% van de mensen daar last van kunnen hebben, daar is het een erkend ziektebeeld. Margot wil graag dat we in Nederland deze klachten ook serieus gaan nemen. We moeten mensen gaan beschermen, zodat ze niet omvallen. We kunnen daarbij kijken naar wat andere landen doen.

Verder geeft ze als tip dat mensen zelf kunnen gaan testen of hun klachten locatiegebonden zijn (op de ene plek wel klachten, op de andere plek niet) door bijvoorbeeld op stralingsarme plekken te logeren/camperen en te kijken of ze verschil ervaren. Bij gezondheidsklachten kun je bijvoorbeeld je huis afschermen en er voor zorgen dat je alles weer via de kabel doet (en de wifi uitzet). Ook wil ze ouders er alert op maken dat dit bij hun kinderen een mogelijke oorzaak van klachten kan zijn (met name bij burn-out situaties). Het is belangrijk dat er stralingsarme scholen komen, zodat kinderen niet de hele dag worden gebombardeerd met straling.

Margot hoopt dat er snel meer bewustwording komt en dat er een plek komt waar ze, samen met haar gezin, zonder gezondheidsklachten kan leven. Met haar verhaal hoopt ze te zorgen voor meer bewustwording, begrip en erkenning van de problematiek.

Bekijk hier het hele interview met Margot Verhoeven – HTR Actueel (22 minuten).

< Terug naar de overzichtspagina met ervaringsverhalen

Integer en informatief interview met Margot over elektro allergie

Afgelopen zaterdag was er een mooi, integer en informatief interview met Margot Verhoeven te zien bij HTR Actueel, de lokale omroep voor de gemeente Heusden. In dit programma vertelt Margot over haar elektro allergie, hoe ze er achter kwam dat haar klachten door straling werden veroorzaakt, wat dit voor gevolgen heeft voor haar gezondheid en hoe dit haar leven beïnvloed.

Screenshot HTR Actueel

Met haar verhaal hoopt ze te zorgen voor meer bewustwording, begrip en erkenning van de problematiek. Je kunt het interview hier terugkijken (22 minuten).

Stappenplan, voorbeeldbrieven en brochures

Onderstaand een stappenplan om zelf je gemeente te informeren over 5G en diverse voorbeelden van brieven, bezwaarschriften, agendaverzoeken, inspraakreacties, petities, formulieren, posters, flyers en brochures die diverse burgers en actiegroepen hebben gebruikt. Wellicht een handige inspiratiebron voor als je zelf ook in jouw regio voor meer stralingsbewustzijn wilt zorgen.

Disclaimer: Dit betreft documenten van burgers; niet alle inhoud is wetenschappelijk en juridisch gecontroleerd, dus blijf zelf ook alert op wat je verstuurt. Zie voor inhoudelijke informatie de pagina’s en nieuwsberichten elders op deze website. StralingsBewust.info verzamelt alleen de documenten en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het gebruik van deze documenten.

Stappenplan

Voorkom 5G, informeer je gemeente zelf – Stappenplan van actiegroep Verminder Electrosmog om je gemeente zelf te informeren over 5G

Voorbeeldbrieven

Brief aan gemeente Lansingerland over nieuwe ontwikkelingen m.b.t. 5G – geschreven door Esther van der Poel en Monique Groeneveld, mei 2020

Brief over 5G Space Appeal – geschreven door Let’s Talk About Tech. Deze is in januari 2019 verzonden aan alle gemeenten en Kamerleden (PDF). Hier kun je bijvoorbeeld aan refereren als je een brief stuurt aan jouw gemeente (vragen wat ze gedaan hebben met deze informatie).

Brief van inwoners over 5G aan gemeenteraad – geschreven door Geen5GinZaanstad (PDF)

Brief aan gemeente over 5G: informatieverzoek en verzoek om het voorzorgprincipe toe te passen – op 1 mei 2019 verzonden naar gemeente Assen (Word-document)

Brief naar fractievoorzitters: corona-app niet mogelijk voor stralingsgevoelige mensen – geschreven door Marja Geelhoed, april 2020

Brief met WOB-verzoek aan gemeente – geschreven door Dick (Word-document)

Brief informatiebijeenkomst gemeente i.v.m. slimme lantaarnpalen – Heusden (Word-document met links)

Voorbeeldbrief voor gemeenten bezwaar 5G (Word-document)

Buurtbrief plaatsing zendmast voorkomen – Den Hoorn

Buurtbrief straling in gemeenteraad bespreken/informatiebijeenkomst – Haarlem

Bericht aan dorpsbewoners over antennebeleid op agenda gemeente – Blauwhuis (Friesland)

Buurtbrief over slimme meters (uitgebreid) – afkomstig van 5G Report

Buurtbrief slimme meter weigeren Liander (met afbeelding)

Buurtbrief plaatsing slimme meter Liander (kort)

Onderstaand drie informatieve voorbeeldbrieven van de actiegroep ‘Stralen doen we liever zelf’ aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug (persoonsnamen zijn verwijderd):
1. Brief aan gemeente met verzoek tot uitstel van de aanbesteding van de openbare straatverlichting vanwege volksgezondheidsrisico’s en schending van de privacy.
2. Inspreken tijdens raadsvergadering inzake aanbesteding openbare verlichting met verzoek tot het achterwege laten van de smart city-toepassingen en oproep tot aanleggen glasvezelnetwerk.
3. Brief aan gemeente met oproep tot aanbesteding zonder 5G, wifi, camera’s, sensoren, etc. en toepassen van het voorzorgsprincipe.

Brief van Zeeuws Platform Stralingsrisico ‘Elektromagnetische velden als nieuwe milieufactor in de Omgevingsvisie’ van 16 november 2017 aan Provinciale Staten Zeeland.

Bezwaarschrift

Voorbeeld bezwaarschrift antenne-installatie met nadruk op gezondheidsrisico’s van straling. Tekst is geschreven door Anouk (Word-document).

Zie ook deze bijlage bij het bezwaarschrift met een selectie van toonaangevende (wetenschappelijke) publicaties. Hier staan veel onderzoeken naar de effecten van straling van zendmasten in: Bloemlezing van toonaangevende wetenschappelijke publicaties (Word-document).

Agendaverzoek gemeente

Agendaverzoek met uitgebreide toelichting (Word-document) om het onderwerp straling/de komst van 5G op de gemeenteagenda te krijgen zodat het besproken kan worden in de gemeenteraad (de ‘X’ in de tekst veranderen in de naam van je eigen gemeente). Document als PDF. Tekst is geschreven door Silvia Belgraver.

Inspraakreactie

Inspraakreactie Antennebeleid gemeente (PDF). Geschreven door Wilma de Jong. Zeer informatieve brief waarin zij gemeente Berkelland aan de hand van 39 vragen ter verantwoording roept over de nalatigheid op het gebied van gezondheidsbescherming en de niet geringe stralingsrisico’s van draadloze technologie voor burgers. Ook als Word-document om zelf te hergebruiken.

Formulieren

Invulformulier voor burgerinitiatief tegen plaatsing zendmasten bij basisscholen en kinderdagverblijven – voorbeeld uit Eindhoven

Machtigingsformulier inspreken bij gemeente inzake zendantennes – actie Haarlem

Formulier schadeclaim gezondheidsschade door elektromagnetische straling zendmasten – UMTS Protest Nieuwkoop

Flyers / brochures

Zie deze aparte pagina met folders om te downloaden.

Brochure over 5G en Flyer met Tips – geschreven door Eerlijk over Straling (papieren versie is hier te bestellen)

Flyer van Burgerinitiatief 5G is niet oké: voorkant flyerachterkant flyer. Zie website voor meer info over drukwerk.

Flyer van 5G weg uit Groningen, die in het kort vertelt waarom 5G niet zo’n goed idee is. De flyer wordt in heel Groningen in de brievenbus gedaan.

Brochure ‘Vraagtekens bij 5G: Privacy en Gezondheid. Wat de overheid en telecomproviders u niet vertellen’ – Een aantal belangrijke feiten op een rijtje (PDF), geschreven door Actiegroep 5G, Het Gooi zegt Nee

Flyer Gezondheidsklachten door mobiel netwerk – actie bewoners Lombok (Utrecht)

Informatieve flyer – werkgroep Zendmast Anders uit Heeg (Friesland)

Actiefolder van UMTS Protest Nieuwkoop met oproep om de gemeente en KPN aansprakelijk te stellen voor mogelijke gezondheidsschade van straling: flyer binnenkant en flyer buitenkant.

Pamflet Zeg nee tegen de ‘slimme’ meter

Flyer Rijsenhout zegt NEE tegen 150 KV transformatorstation

Brochure ‘Wat zijn de risico’s voor uw gezondheid?’ – actiegroep Beperk de Straling (gratis papieren versie bij hen te bestellen)

Brochure ‘Wifi op school?’ – Stichting EHS

Posters

Poster Rijsenhout zegt NEE tegen 150 KV transformatorstation.

Posters Haarlem: Hoorzitting gemeente over zendmast en Actie verminder straling zendmast.

SOS nationale poster actie. Poster verkrijgbaar in A3-formaat en A4-formaat.

Poster voor buurtbewoners om gezondheidsclaim te ondertekenen van UMTS Protest Nieuwkoop.

 

 

 

 

 

 

 

Petities

Onderstaand een aantal petities als voorbeeld voor het geval je zelf een petitie wilt opstarten:

Petitie: 5G-petitie Stralingsbewust Dronten
Petitie: Geen zendmast aan de Leeuwenveldseweg te Weesp (247 handtekeningen)
Petitie: Zorgen inwoners over ‘slimme’ lantaarnpaal Utrechtse Heuvelrug (970 handtekeningen)
Petitie: Geen 5G in Culemborg
Petitie: Geen 5G maar een verlaagde stralingslimiet en Witte Zones in Gooi en Vechtstreek
Petitie: Oproep aan de gemeente Alphen aan de Rijn: Stop de uitrol van het 5G netwerk
Petitie: Stop 5G – landelijke petitie (al 50.214 keer ondertekend op 23 mei 2020)
Petitie: Stop uitrol van 5G in Deventer

De Actiegroep Verminder Electrosmog is een landelijke petitie gestart om de overheid op te roepen om geen 5G uit te rollen zolang niet onafhankelijk is vastgesteld dat dit niet schadelijk is voor de volksgezondheid. Er zijn inmiddels ruim 29.340 ondertekenaars (mei 2020). Je kunt de petitie hier nog steeds ondertekenen.

Ook jouw aanvullingen zijn welkom. Hier kun je anderen weer mee op ideeën brengen/helpen.

Zie voor meer informatie over acties en initiatieven in het land deze pagina.

School of magnetron? Hoe veilig en gezond zijn onze scholen?

Binnenkort kunt u uw kind inschrijven voor het voortgezet onderwijs. De schoolkeuze hangt af van meerdere factoren. Maar waar let je op als ouder? De scholen promoten, naast het bieden van goed of zelfs uitstekend onderwijs ook een gezonde en veilige omgeving.

Het voortgezet onderwijs in de Langstraat (gemeente Heusden en Waalwijk) hanteert nagenoeg dezelfde regels omtrent NIX18 (geen drugs of alcohol tot 18 jaar), niet roken, verbod op snoep, chips of energydrankjes en één school verbiedt zelfs wapens. Een enkele schoolkantine biedt ook gezonde voeding en fruit aan. Goed geregeld dus? Stralingsbewust Heusden deed hiernaar een onderzoekje.

Wat ontbreekt hier?

Er wordt niets vermeld over de negatieve invloed op de gezondheid van smartphones, wifi, draadloze laptops, tablets e.d. in de school. Ook niets over de gevaren van een zendmast in de nabijheid van het schoolgebouw. Wanneer je spreekt over “gezondheid en veiligheid”, zal ook hieraan aandacht geschonken moeten worden.

Jaaroverzicht 2018 – De kloof tussen overheid en burgers wordt steeds groter

Het jaar 2018 is voorbij gevlogen. Tijd voor een terugblik. Wat vooral opvalt is dat de kloof tussen de overheid en burgers steeds groter aan het worden is. De overheid schuift gezellig aan bij de telecomindustrie en stelt de economische belangen (€) voorop. Nederland moet koploper zijn en 5G moet zo snel mogelijk uitgerold worden. De gezondheid van burgers wordt voor het gemak maar even terzijde geschoven. En burgers en belangenverenigingen die met de overheid in gesprek willen, worden genegeerd.

Aan de andere kant beginnen steeds meer burgers wakker te worden. Steeds meer mensen ontdekken (op basis van eigen ervaringen) de relatie tussen gezondheidsklachten en straling. De vele burgeracties en -initiatieven dit jaar zijn tekenend. En met de aangekondigde komst van 5G is het heel belangrijk dat we ook in 2019 doorgaan met het bewust maken van onze medemensen, gemeenteraadsleden, scholen, beleidsmakers en de landelijke overheid. Wegkijken is geen optie meer, het gaat hier over de gezondheid van ons allemaal.

Wie is de volgende gemeente die straling op de agenda zet?

Steeds meer mensen worden zich er van bewust dat het gemak van draadloze technologieën ook een keerzijde heeft. Het aantal mensen dat wel degelijk gezondheidsklachten ervaart door straling van o.a. zendmasten, wifi en smartphones is groeiende.

De overheid wil in 2020 5G gaan uitrollen zodat ook apparaten draadloos met elkaar kunnen communiceren (Internet of Things). Daarvoor is het nodig dat er heel veel kleine zendantennes bijkomen, waardoor de totale hoeveelheid elektromagnetische straling substantieel zal gaan stijgen.

Een verantwoordelijkheid voor alle gemeenten

Aangezien de gemeente lokaal verantwoordelijk is voor de bescherming van de gezondheid van haar inwoners, is dit ook een belangrijk onderwerp om te bespreken in iedere gemeenteraad. Er zullen lokaal investeringen gedaan moeten worden in de infrastructuur, er zal lokaal beleid moeten worden vastgesteld en dit onderwerp zal ook opgenomen moeten worden in de regionale Omgevingsvisie.