Home » Juridisch » Pagina 4

Categorie: Juridisch

Signaal aan werkgevers en overheden: steeds vaker erkenning van EHS van werknemers door rechtbanken

Na een aantal recente rechtbankuitspraken waarin elektrohypersensitiviteit (EHS) werd erkend, is er onlangs wederom een uitspraak gedaan door een Franse rechter die EHS als beroepsziekte erkent.

Dit is de eerste keer dat het door een rechtbank als een beroepsziekte wordt aangemerkt. Een belangrijk signaal aan de overheid, werkgevers en de bedrijfsgezondheidssector om de gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) voor de gezondheid van de werknemers, en de juridische risico’s die zij lopen, niet uit het oog te verliezen.

Eerder al werd door een Franse rechter erkend dat de blootstelling aan EMV van een werknemer met EHS leidde tot een arbeidsongeval. Ook heeft het Spaanse hooggerechtshof EHS onlangs erkend. Verder lezen…

Italiaanse rechtbank oordeelt dat wifi uit moet vanwege gezondheid leerling

De rechtbank van Florence heeft bevolen dat de wifi in een school onmiddellijk uit moet om de gezondheid van een leerling te beschermen.

Agata Tandoi, advocaat van de familie van de leerling, geeft aan dat het in deze zaak om een noodmaatregel gaat totdat het vonnis wordt uitgesproken omdat er het vermoeden is dat het kind gezondheidsschade zal oplopen.

Oordeel rechter

De rechter beveelt de onmiddellijke ontmanteling van de routers en hotspots. De zorg is dat voortdurende blootstelling ernstige schade kan toebrengen aan de gezondheid van het kind, omdat het op school wordt blootgesteld aan een elektromagnetische soep en de bescherming van de gezondheid van een kind een grondwettelijk recht is. In maart is er een hoorzitting gepland waarin de vraag voorligt of de uitschakeling van de wifi tijdelijk of permanent zal zijn. Verder lezen…

Na Frankrijk erkent nu ook het Spaanse Hooggerechtshof EHS van een werknemer als bedrijfsongeval

Op 5 december 2018 heeft het Spaanse Hooggerechtshof van Aragon een uitspraak van de rechtbank bekrachtigd waarin wordt geoordeeld dat de gezondheidseffecten van een werknemer van het Spaanse telecombedrijf Endesa worden veroorzaakt door zijn blootstelling aan elektromagnetische velden en straling (EMV) op zijn werkplek.

Dit is de eerste keer in Spanje dat elektrohypersensitiviteit (EHS) van een werknemer als een bedrijfsongeval wordt aangemerkt. Verder lezen…

Italiaanse overheid moet voorlichtingscampagne starten over gevaren mobiele telefoons

De Italiaanse ministeries van Milieu, Volksgezondheid en Onderwijs moeten binnen zes maanden een voorlichtingscampagne starten over de risico’s voor de gezondheid van mobiele en draadloze telefoons en hoe deze op een juiste manier te gebruiken.

De rechtbank van Lazio heeft dit op 13 november 2018 beslist nadat APPLE – een organisatie voor de preventie en bestrijding van elektrosmog – beroep had aangetekend. Het ministerie van Volksgezondheid had de voorlichtingscampagne – op verzoek van APPLE – zeven jaar geleden al aangekondigd maar deze was nooit ten uitvoer gebracht. Verder lezen…

Erkenning bedrijfsongeval van een werknemer door EHS

In Frankrijk heeft op 27 september 2018 de rechtbank voor Sociale Zekerheid van Yvelines geoordeeld dat een werknemer een bedrijfsongeval heeft gehad als gevolg van zijn intolerantie voor elektromagnetische velden (EMV).

De man, technisch medewerker bij een klantenservice, is op 6 november 2013 onwel geworden op zijn werk. Hij werkt die dag op een plek met een groot aantal mobiele telefoons en tablets. Hij raakt onwel door een versnelde hartslag (tachycardie) en duizeligheid en valt op de grond. Hij wordt naar het ziekenhuis gebracht. Eerder – in 2011 – was de man als elektrogevoelig gediagnosticeerd en de bedrijfsarts had tweemaal – in 2011 en in 2012 – verzocht om overplaatsing naar een andere functie, maar hier was geen gehoor aan gegeven. Verder lezen…

Succesvolle praktijkvoorbeelden van voorzieningen vanuit de Wmo

Mensen moeten kunnen deelnemen aan de samenleving, zelfstandig kunnen functioneren en zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. Gemeenten dienen dit op grond van de wet Wmo te bevorderen door het bieden van voorzieningen, hulp en ondersteuning.

Doelgroep

In een eerder bericht beschreef ik dat mensen die last hebben van EMV (elektromagnetische velden) onder de doelgroep van deze wet kunnen vallen. Rechtbank Arnhem heeft hier duidelijkheid over verschaft. De rechtbank oordeelde dat de doelgroep van de wet niet alleen beperkt is tot personen die door ziekte of gebrek aantoonbare beperkingen hebben, maar uitgebreid is tot een ruimere groep mensen die problemen ondervinden in hun zelfredzaamheid. Gemeenten zijn vaak echter nog onbekend met het feit dat beperkingen die je door EMV kan ondervinden een grond kunnen zijn voor toekenning van een voorziening en wijzen een aanvraag veelal – op onjuiste gronden – af.

Het is dan ook van belang dat gemeenten hiervan op de hoogte zijn en dat ze bekend zijn met het feit dat verschillenden gemeenten inmiddels voorzieningen hebben verstrekt aan mensen die gezondheidsklachten ondervonden door EMV. Verder lezen…

Rechter erkent verband hersentumor en gebruik van een mobiele telefoon

Een Italiaanse rechter heeft bij uitspraak van 30 maart 2017 (n.452/2015 RG) het verband erkend tussen de hersentumor van een werknemer van een telecombedrijf en het gebruik van zijn mobiele telefoon. De man is voor 23% arbeidsongeschikt verklaard en heeft nu recht op een uitkering.

De man – als coördinator van 15 collega’s – gebruikte zijn telefoon van 1995 tot 2010 erg veel. Hij belde meer dan drie uur per dag voor zijn werk, veelal ook in de auto. In de begintijd waren er ook geen oortjes die de blootstelling aan EMV verminderden en zeker ook de eerste telefoons – die gebruik maakten van een bepaalde technologie – verergerden de blootstelling. De rechter oordeelt dan ook dat de man zijn telefoon excessief gebruikte voor werkdoeleinden. Verder lezen…

Erkenning van EHS door Spaanse rechtbank

De hoogste rechter in Madrid heeft op 6 juli 2016 geoordeeld dat een man volledig arbeidsongeschikt is voor zijn werk als telecom-ingenieur als gevolg van EHS. Hierdoor kan hij niet in een omgeving werken waarin hij blootgesteld wordt aan EMV. Dit is de eerste echte erkenning van EHS in Spanje. De rechter oordeelt echter dat geen sprake is van een absolute permanente arbeidsongeschiktheid aangezien er omgevingen zijn – de zogenaamde ‘witte zones’ – zonder EMV.

De man kreeg allerlei klachten op zijn werk, zoals o.a. hoofdpijn, tinnitus, slapeloosheid, vermoeidheid, nervositeit en moeite om zich te concentreren, die verdwenen als hij niet werd blootgesteld aan EMV. Verder lezen…

Overheidsinstanties en behoorlijk bestuur

Veel mensen die last hebben van elektromagnetische velden (EMV) sturen regelmatig brieven naar overheidsinstanties. Bijvoorbeeld gemeenten, GGD, het Antennebureau en ministeries. In veel gevallen is het antwoord van de betreffende instanties behoorlijk teleurstellend. Ze reageren in de meeste gevallen bijzonder technocratisch en er wordt vaak alleen aangegeven dat er geen aanwijzingen zijn dat er een verband is tussen gezondheidsklachten en blootstelling aan EMV. Los van het feit dat er wel degelijk aanwijzingen zijn gaan ze hier ook voorbij aan de ernst van de situatie en de ondervonden gezondheidsklachten.

Wat kan je nu eigenlijk verwachten van een overheidsinstantie als je deze aanschrijft. En wat kan je doen als een overheidsinstantie een onbevredigend antwoord geeft. Verder lezen…