Home » Juridisch

Categorie: Juridisch

Erkenning van EHS door Spaanse rechtbank

De hoogste rechter in Madrid heeft op 6 juli 2016 geoordeeld dat een man volledig arbeidsongeschikt is voor zijn werk als telecom-ingenieur als gevolg van EHS. Hierdoor kan hij niet in een omgeving werken waarin hij blootgesteld wordt aan EMV. Dit is de eerste echte erkenning van EHS in Spanje. De rechter oordeelt echter dat geen sprake is van een absolute permanente arbeidsongeschiktheid aangezien er omgevingen zijn – de zogenaamde ‘witte zones’ – zonder EMV.

De man kreeg allerlei klachten op zijn werk, zoals o.a. hoofdpijn, tinnitus, slapeloosheid, vermoeidheid, nervositeit en moeite om zich te concentreren, die verdwenen als hij niet werd blootgesteld aan EMV. Verder lezen…

Overheidsinstanties en behoorlijk bestuur

Veel mensen die last hebben van elektromagnetische velden (EMV) sturen regelmatig brieven naar overheidsinstanties. Bijvoorbeeld gemeenten, GGD, het Antennebureau en ministeries. In veel gevallen is het antwoord van de betreffende instanties behoorlijk teleurstellend. Ze reageren in de meeste gevallen bijzonder technocratisch en er wordt vaak alleen aangegeven dat er geen aanwijzingen zijn dat er een verband is tussen gezondheidsklachten en blootstelling aan EMV. Los van het feit dat er wel degelijk aanwijzingen zijn gaan ze hier ook voorbij aan de ernst van de situatie en de ondervonden gezondheidsklachten.

Wat kan je nu eigenlijk verwachten van een overheidsinstantie als je deze aanschrijft. En wat kan je doen als een overheidsinstantie een onbevredigend antwoord geeft. Verder lezen…

Aanpassingen in je huis en de Wet maatschappelijke ondersteuning

Veel mensen die last hebben van elektromagnetische velden (EMV) willen graag hun huis laten afschermen. Dit omdat het noodzakelijk is om gezond te kunnen leven. Echter, hier zijn vaak hoge kosten aan verbonden. De vraag is of je dit eventueel vergoed kan krijgen? Op de mogelijkheden ga ik hier in.

De overheid heeft de taak om op te komen voor mensen in nood. Dit opdat iedereen kan deelnemen aan de samenleving. Om hieraan deel te kunnen nemen kan het voor sommige mensen nodig zijn dat ze voorzieningen, hulp en ondersteuning krijgen.

De Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)

Het recht op voorzieningen, hulp en ondersteuning is geregeld in de WMO. De gemeente is verantwoordelijk voor de uitvoering van deze wet. Het doel van deze wet is het bevorderen van deelname aan het maatschappelijke verkeer en van het zelfstandig functioneren van mensen. Mensen moeten zo lang mogelijk in hun eigen leefomgeving kunnen blijven. De gemeente heeft een zorgplicht op grond van deze wet, al laat het de gemeente behoorlijk vrij bij de uitvoering. De nadere regelgeving wordt per gemeente neergelegd in een verordening. Verder lezen…