Home » Juridisch » Pagina 3

Categorie: Juridisch

Nationale Bond tegen Overheidszaken start aansprakelijkheidsactie telecomproviders

Ingezonden bericht door de Nationale Bond tegen Overheidszaken:

Zoals je weet zijn KPN, T-Mobile en Vodafone momenteel druk bezig met voorbereidingen om 5G uit te rollen. Dit nieuwe mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een mooi geschenk voor ons, omdat het ons in staat zal stellen een film in twee seconden te downloaden op onze mobiele telefoon. Ook kunnen we daardoor straks in slimme auto’s rijden.

Zoals je ook weet, is dit maar één kant van de zaak. De elektromagnetische straling die bij het gebruik van 5G vrijkomt, is waarschijnlijk slecht voor je gezondheid. In Maastricht wordt 5G getest en daar vluchten mensen hun huis uit vanwege de gezondheidseffecten die zij ervaren. Het 5G-netwerk gaat bedrijven en overheid in staat stellen om jouw gedrag in belangrijke mate te monitoren, wat een verregaande inbreuk betekent op jouw persoonlijke levenssfeer. Het 5G-netwerk kan zelfs gebruikt worden om energie als wapen tegen jou in te zetten.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken van Jordy Zwarts is onlangs een actie gestart die tot doel heeft de introductie van 5G te blokkeren. Dit met behulp van het recht. Verder lezen…

EHS-er maakt bezwaar tegen WMO-besluit, Hoorzitting op 20 augustus

Aanstaande dinsdag 20 augustus vindt er om 20.15 uur een Hoorzitting plaats bij gemeente Goirle. De WMO-aanvraag van EHS-er Antonia Holthuizen is wel gehonoreerd, maar zij heeft besloten toch bezwaar aan te tekenen omdat zij geen erkenning heeft gekregen dat er een mogelijk verband is tussen haar gezondheidsklachten en de elektromagnetische velden in haar woonomgeving. Zij wenst serieus genomen te worden en neemt geen genoegen met een zakje geld zonder daarbij de reden hiervoor te horen.

Je kunt Antonia ondersteunen door als toehoorder aanwezig te zijn bij deze Hoorzitting. Deze kwestie is uiteraard ook gelijk in het belang van alle EHS-ers! Onderstaand haar verhaal. Verder lezen…

Update: advocaat gevonden in rechtszaak tegen opgelegde stralingsrisico’s

Zoals vorige maand aangekondigd ga ik in beroep bij de rechter. Niet alleen om de geplande zendmast in mijn dorp (Haarlo) aan te vechten, maar ook om er voor te zorgen dat er beschermende maatregelen komen voor alle mensen met EHS (zoals ikzelf) en voor andere burgers die aan de alsmaar toenemende stralingsbelasting willen ontsnappen.

Ik heb zo’n grondige argumentatie opgebouwd in de afgelopen twee jaar, dat ik denk dat ik een goede kans maak bij de rechter om de tendens om op oude jurisprudentie terug te vallen, te doorbreken. Als dit lukt, betekent dit dat gemeenten zich niet langer achter de landelijke overheid kunnen verschuilen met uitspraken als ‘wij hebben begrip voor uw zorg, maar…’, om vervolgens burgers die ziek worden van straling in de kou te laten staan. Het omverwerpen van vaste jurisprudentie is dus in het belang van iedereen die wil dat burgers serieus genomen worden als het gaat om opgelegde stralingsrisico’s en het inbrengen van gezondheidsargumenten. Onderstaand een update. Verder lezen…

Hersentumor door blootstelling aan EMV als beroepsziekte erkend door Italiaanse rechtbank

Steeds meer rechtbanken leggen het verband tussen hersentumoren en blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV). Ditmaal de rechtbank van Monza die bij uitspraak van 30 januari 2019 heeft geoordeeld dat een luchthavenmedewerker een beroepsziekte op zijn werk heeft opgelopen en nu blijvend arbeidsongeschikt is als gevolg van een neuroom van de gehoorzenuw. Dit na meer dan 10 jaar blootgesteld te zijn aan EMV.

Deze uitspraak is van belang omdat de rechtbank oordeelt dat blootstelling aan EMV op het werk kan leiden tot een beroepsziekte. De rechtbank leidt dit af uit de blootstellingsduur, het type apparaten dat in gebruik is, het soort pathologie en het overzicht van de literatuur. Verder lezen…

Rechtspraak stralingsrisico’s moet op de schop. Advocaat wil met mij strijden voor Rechtvaardige Zaak. Help je mee?

Wij (burgers) moeten tegenover overheden onze stem terugkrijgen als het gaat om stralingsrisico’s die door de overheid worden opgelegd.

Op dit moment houden overheden zich doof voor al het wetenschappelijke bewijs van schadelijke effecten van straling. Gezondheidsklachten en door burgers aangespannen rechtszaken ketsen af op vaste jurisprudentie die achterhaald is en feitelijk onjuist. Ik ben bereid (en acht mij in staat) deze jurisprudentie bij de rechter onderuit te halen. Help je mij mee? Verder lezen…

Signaal aan werkgevers en overheden: steeds vaker erkenning van EHS van werknemers door rechtbanken

Na een aantal recente rechtbankuitspraken waarin elektrohypersensitiviteit (EHS) werd erkend, is er onlangs wederom een uitspraak gedaan door een Franse rechter die EHS als beroepsziekte erkent.

Dit is de eerste keer dat het door een rechtbank als een beroepsziekte wordt aangemerkt. Een belangrijk signaal aan de overheid, werkgevers en de bedrijfsgezondheidssector om de gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) voor de gezondheid van de werknemers, en de juridische risico’s die zij lopen, niet uit het oog te verliezen.

Eerder al werd door een Franse rechter erkend dat de blootstelling aan EMV van een werknemer met EHS leidde tot een arbeidsongeval. Ook heeft het Spaanse hooggerechtshof EHS onlangs erkend. Verder lezen…

Italiaanse rechtbank oordeelt dat wifi uit moet vanwege gezondheid leerling

De rechtbank van Florence heeft bevolen dat de wifi in een school onmiddellijk uit moet om de gezondheid van een leerling te beschermen.

Agata Tandoi, advocaat van de familie van de leerling, geeft aan dat het in deze zaak om een noodmaatregel gaat totdat het vonnis wordt uitgesproken omdat er het vermoeden is dat het kind gezondheidsschade zal oplopen.

Oordeel rechter

De rechter beveelt de onmiddellijke ontmanteling van de routers en hotspots. De zorg is dat voortdurende blootstelling ernstige schade kan toebrengen aan de gezondheid van het kind, omdat het op school wordt blootgesteld aan een elektromagnetische soep en de bescherming van de gezondheid van een kind een grondwettelijk recht is. In maart is er een hoorzitting gepland waarin de vraag voorligt of de uitschakeling van de wifi tijdelijk of permanent zal zijn. Verder lezen…

Na Frankrijk erkent nu ook het Spaanse Hooggerechtshof EHS van een werknemer als bedrijfsongeval

Op 5 december 2018 heeft het Spaanse Hooggerechtshof van Aragon een uitspraak van de rechtbank bekrachtigd waarin wordt geoordeeld dat de gezondheidseffecten van een werknemer van het Spaanse telecombedrijf Endesa worden veroorzaakt door zijn blootstelling aan elektromagnetische velden en straling (EMV) op zijn werkplek.

Dit is de eerste keer in Spanje dat elektrohypersensitiviteit (EHS) van een werknemer als een bedrijfsongeval wordt aangemerkt. Verder lezen…

Italiaanse overheid moet voorlichtingscampagne starten over gevaren mobiele telefoons

De Italiaanse ministeries van Milieu, Volksgezondheid en Onderwijs moeten binnen zes maanden een voorlichtingscampagne starten over de risico’s voor de gezondheid van mobiele en draadloze telefoons en hoe deze op een juiste manier te gebruiken.

De rechtbank van Lazio heeft dit op 13 november 2018 beslist nadat APPLE – een organisatie voor de preventie en bestrijding van elektrosmog – beroep had aangetekend. Het ministerie van Volksgezondheid had de voorlichtingscampagne – op verzoek van APPLE – zeven jaar geleden al aangekondigd maar deze was nooit ten uitvoer gebracht. Verder lezen…