Klacht eenzijdige journalistiek: impact van digitalisering en 5G wordt uit beeld gehouden

De reguliere kranten blijken hun lezers steeds maar weer eenzijdig en beperkt te informeren over de impact van de steeds verder gaande digitalisering en de komst van 5G. Wij hebben als burgers recht op eerlijke en gebalanceerde berichtgeving over de gevolgen hiervan op onze gezondheid en op onze leefomgeving. Door steeds de kant te kiezen van het bedrijfsleven, de telecomsector en de officiële (achterhaalde) overheidsstandpunten is er geen sprake meer van onafhankelijke journalistiek.

Op 29 mei heeft de actiegroep Stralingsbewust Regio Leiden in samenwerking met Let’s Talk About Tech en StopUMTS een klacht ingediend bij de hoofdredacties van de Volkskrant, de Trouw en NRC. Onderstaand de brief die aan de Volkskrant is gestuurd. Een vergelijkbare brief is naar Trouw en NRC verzonden.

Geachte hoofdredactie van de Volkskrant,

Naar aanleiding van uw berichtgeving over de toenemende digitalisering en de toename van telecomnetwerken in onze maatschappij willen wij graag uw aandacht voor het volgende. Continue reading “Klacht eenzijdige journalistiek: impact van digitalisering en 5G wordt uit beeld gehouden”

Internetsatellieten gaan zorgen voor wereldwijde electrosmog vanuit de ruimte

Foto: Marco Langbroek

Terwijl wij ons nog druk maken over de komst van 5G via zendantennes op aarde, wordt de ruimte ondertussen al opgevuld met internetsatellieten die straks voor een wereldwijd dekkend netwerk van draadloze internetverbindingen moeten gaan zorgen. Afgelopen week lanceerde SpaceX al de eerste zestig internetsatellieten, die ook in Nederland als een lichtsliert te zien waren.

Er valt straks dus letterlijk niet meer te ontkomen aan de kunstmatige elektromagnetische velden die vanuit de ruimte naar ons toe worden gezonden. Maar hoe moet dat dan als je gezondheidshinder ondervind van dit soort straling? Dan kun je dus echt helemaal nergens meer naar toe. Wie komt er nog op voor de volksgezondheid? Continue reading “Internetsatellieten gaan zorgen voor wereldwijde electrosmog vanuit de ruimte”

Wat er mis is met 5G in 3 minuten; inspraakactie bij gemeente Amsterdam

Op 15 mei maakte Catherine van Ommeren gebruik van haar inspraakrecht tijdens de vergadering van de Amsterdamse Raadscommissie. In drie minuten tijd benoemt ze heel veel argumenten over waarom de uitrol van 5G gestopt moet worden. Ze vraagt zich af waarom de bevolking niets wordt gevraagd en wie onze grondwettelijke rechten op gezondheid en lichamelijke integriteit eigenlijk waarborgt. Daarna verzoekt ze dringend om de voorbereiding van de uitrol van 5G te stoppen en de blootstellingsnormen van 2G, 3G en 4G te herzien. Wederom een dappere burger die opkomt voor de nationale volksgezondheid.

Continue reading “Wat er mis is met 5G in 3 minuten; inspraakactie bij gemeente Amsterdam”

Overhandiging Petitie gezondheidsrisico’s 5G in Noordoostpolder

Op maandag 20 mei wordt om 18.50 uur de petitie ‘Eerst onderzoek gezondheidsrisico’s voor uitrol 5G in Noordoostpolder’ overhandigd aan de gemeente Noordoostpolder. Op dit moment zijn er meer dan 600 ondertekeningen. De fractievoorzitters van de gemeente Noordoostpolder nemen de petitie in ontvangst op het gemeentehuis aan het Harmen Visserplein 1 in Emmeloord. Continue reading “Overhandiging Petitie gezondheidsrisico’s 5G in Noordoostpolder”

Update: advocaat gevonden in rechtszaak tegen opgelegde stralingsrisico’s

Zoals vorige maand aangekondigd ga ik in beroep bij de rechter. Niet alleen om de geplande zendmast in mijn dorp (Haarlo) aan te vechten, maar ook om er voor te zorgen dat er beschermende maatregelen komen voor alle mensen met EHS (zoals ikzelf) en voor andere burgers die aan de alsmaar toenemende stralingsbelasting willen ontsnappen.

Ik heb zo’n grondige argumentatie opgebouwd in de afgelopen twee jaar, dat ik denk dat ik een goede kans maak bij de rechter om de tendens om op oude jurisprudentie terug te vallen, te doorbreken. Als dit lukt, betekent dit dat gemeenten zich niet langer achter de landelijke overheid kunnen verschuilen met uitspraken als ‘wij hebben begrip voor uw zorg, maar…’, om vervolgens burgers die ziek worden van straling in de kou te laten staan. Het omverwerpen van vaste jurisprudentie is dus in het belang van iedereen die wil dat burgers serieus genomen worden als het gaat om opgelegde stralingsrisico’s en het inbrengen van gezondheidsargumenten. Onderstaand een update. Continue reading “Update: advocaat gevonden in rechtszaak tegen opgelegde stralingsrisico’s”

Maar liefst 96 lokale groepen demonstreren vandaag tegen 5G in Amerika

Vandaag, 15 mei 2019, is er een Nationale Actiedag tegen 5G in Amerika. Maar liefst 96 lokale vrijwilligersorganisaties hebben zich verenigd en demonstreren op vele locaties in Noord-Amerika tegen de uitrol van 5G. Zij maken zich grote zorgen over de risico’s voor de volksgezondheid.

Wat een prachtig initiatief. Deze demonstratie is in Amerika, maar ook in Nederland zijn steeds meer actiegroepen aan het samenwerken. En ook in Nederland wordt er al hard gewerkt aan het voorbereiden van een landelijke demonstratie, want ook onze overheid negeert stelselmatig de gezondheidsrisico’s van straling. Het is dus belangrijk dat wij als burgers van ons laten horen.

Continue reading “Maar liefst 96 lokale groepen demonstreren vandaag tegen 5G in Amerika”

Hersentumor door blootstelling aan EMV als beroepsziekte erkend door Italiaanse rechtbank

Steeds meer rechtbanken leggen het verband tussen hersentumoren en blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV). Ditmaal de rechtbank van Monza die bij uitspraak van 30 januari 2019 heeft geoordeeld dat een luchthavenmedewerker een beroepsziekte op zijn werk heeft opgelopen en nu blijvend arbeidsongeschikt is als gevolg van een neuroom van de gehoorzenuw. Dit na meer dan 10 jaar blootgesteld te zijn aan EMV.

Deze uitspraak is van belang omdat de rechtbank oordeelt dat blootstelling aan EMV op het werk kan leiden tot een beroepsziekte. De rechtbank leidt dit af uit de blootstellingsduur, het type apparaten dat in gebruik is, het soort pathologie en het overzicht van de literatuur. Continue reading “Hersentumor door blootstelling aan EMV als beroepsziekte erkend door Italiaanse rechtbank”

Gezondheidsrisico’s 5G: feiten en fabeltjes

Volgens de overheid is er geen enkele reden tot ongerustheid over de gezondheidseffecten van 5G: de straling blijft ver onder de norm waaronder geen gezondheidseffecten worden waargenomen. Maar klopt dit wel? Volgens artsen en wetenschappers is 5G helemaal niet zo onschadelijk en zelfs een bedreiging voor mens, dier en milieu. De onzichtbare tentakels van de op volle toeren draaiende 5G PR-machine reiken tot in de media en zelfs onze Gezondheidsraad. Daarom is het belangrijk kritisch te blijven en feiten en fabeltjes te leren scheiden.

De PR-machine van onze BV overheid draait op volle toeren. 5G moet er komen. Punt. Geen tijd te verliezen. De ‘indianenverhalen’ over gezondheidseffecten zijn slecht voor de beeldvorming en risicovol als ze de publieke opinie te veel beïnvloeden. Communicatiespecialisten weten gelukkig hoe daarmee om te gaan. Ontkennen is zó 1980: anno 2019 ga je op een sophisticated manier met weerstand om. Je benoemt de zorgen, neemt ze schijnbaar serieus, juicht kritische vragen toe om vervolgens via de media tegenstanders behendig van het veld te spelen. Continue reading “Gezondheidsrisico’s 5G: feiten en fabeltjes”

Rechtspraak stralingsrisico’s moet op de schop. Advocaat wil met mij strijden voor Rechtvaardige Zaak. Help je mee?

Wij (burgers) moeten tegenover overheden onze stem terugkrijgen als het gaat om stralingsrisico’s die door de overheid worden opgelegd.

Op dit moment houden overheden zich doof voor al het wetenschappelijke bewijs van schadelijke effecten van straling. Gezondheidsklachten en door burgers aangespannen rechtszaken ketsen af op vaste jurisprudentie die achterhaald is en feitelijk onjuist. Ik ben bereid (en acht mij in staat) deze jurisprudentie bij de rechter onderuit te halen. Help je mij mee? Continue reading “Rechtspraak stralingsrisico’s moet op de schop. Advocaat wil met mij strijden voor Rechtvaardige Zaak. Help je mee?”