Stop5GNL gaat in gesprek met het ministerie van EZK

Stichting Stop5GNL is op 17 februari a.s. voor overleg uitgenodigd door het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Dit naar aanleiding van de sommatiebrief die op 19 december 2019 aan het ministerie is gestuurd waarin Stop5GNL hen dringend verzoekt de uitrol van 5G – en specifiek de veiling van de voor 5G bestemde frequenties – te staken. Continue reading “Stop5GNL gaat in gesprek met het ministerie van EZK”

Stichting start kort geding tegen de Nederlandse Staat om 5G te stoppen

Stichting Stop5GNL heeft op 19 december 2019 een sommatiebrief aan het ministerie van Economische Zaken en Klimaat gestuurd waarin het minister Wiebes oproept de veiling van de 5G-frequenties te staken en verantwoordelijkheid te nemen voor de gezondheid van de burgers. Wij vinden dat met de uitrol van 5G de Nederlandse bevolking aan een onaanvaardbaar gezondheidsrisico blootgesteld wordt en dat is onrechtmatig.

Stichting Stop5GNL wil – als de Nederlandse staat geen gehoor geeft aan onze oproep – een kort geding starten om dit via een rechtszaak af te dwingen. Het is namelijk onverantwoord 5G uit te rollen omdat er amper onderzoek is gedaan is naar de gezondheidsrisico’s hiervan en dit terwijl onderzoeken naar eerdere generaties mobiele netwerken al schadelijke effecten aantonen op mens, dier en milieu. Continue reading “Stichting start kort geding tegen de Nederlandse Staat om 5G te stoppen”

Nationale Bond tegen Overheidszaken start aansprakelijkheidsactie telecomproviders

Ingezonden bericht door de Nationale Bond tegen Overheidszaken:

Zoals je weet zijn KPN, T-Mobile en Vodafone momenteel druk bezig met voorbereidingen om 5G uit te rollen. Dit nieuwe mobiele netwerk wordt gepresenteerd als een mooi geschenk voor ons, omdat het ons in staat zal stellen een film in twee seconden te downloaden op onze mobiele telefoon. Ook kunnen we daardoor straks in slimme auto’s rijden.

Zoals je ook weet, is dit maar één kant van de zaak. De elektromagnetische straling die bij het gebruik van 5G vrijkomt, is waarschijnlijk slecht voor je gezondheid. In Maastricht wordt 5G getest en daar vluchten mensen hun huis uit vanwege de gezondheidseffecten die zij ervaren. Het 5G-netwerk gaat bedrijven en overheid in staat stellen om jouw gedrag in belangrijke mate te monitoren, wat een verregaande inbreuk betekent op jouw persoonlijke levenssfeer. Het 5G-netwerk kan zelfs gebruikt worden om energie als wapen tegen jou in te zetten.

De Nationale Bond tegen Overheidszaken van Jordy Zwarts is onlangs een actie gestart die tot doel heeft de introductie van 5G te blokkeren. Dit met behulp van het recht. De Bond heeft een verbintenis opgesteld die wettelijk van kracht wordt zodra een telecombedrijf 5G activeert. Onderdeel van die overeenkomst is een dagvergoeding die het telecombedrijf dan aan de wederpartij moet betalen. Heb je zo’n contract tijdig naar het telecombedrijf opgestuurd, dan sta je in je recht om desnoods voor de rechter je dagvergoeding op te eisen. Als er maar genoeg mensen meedoen aan deze actie, dan betekent dit dat de telecombedrijven een serieus financieel probleem hebben. Continue reading “Nationale Bond tegen Overheidszaken start aansprakelijkheidsactie telecomproviders”

EHS-er maakt bezwaar tegen WMO-besluit, Hoorzitting op 20 augustus

Aanstaande dinsdag 20 augustus vindt er om 20.15 uur een Hoorzitting plaats bij gemeente Goirle. De WMO-aanvraag van EHS-er Antonia Holthuizen is wel gehonoreerd, maar zij heeft besloten toch bezwaar aan te tekenen omdat zij geen erkenning heeft gekregen dat er een mogelijk verband is tussen haar gezondheidsklachten en de elektromagnetische velden in haar woonomgeving. Zij wenst serieus genomen te worden en neemt geen genoegen met een zakje geld zonder daarbij de reden hiervoor te horen.

Je kunt Antonia ondersteunen door als toehoorder aanwezig te zijn bij deze Hoorzitting. Deze kwestie is uiteraard ook gelijk in het belang van alle EHS-ers! Onderstaand haar verhaal. Continue reading “EHS-er maakt bezwaar tegen WMO-besluit, Hoorzitting op 20 augustus”

Update: advocaat gevonden in rechtszaak tegen opgelegde stralingsrisico’s

Zoals vorige maand aangekondigd ga ik in beroep bij de rechter. Niet alleen om de geplande zendmast in mijn dorp (Haarlo) aan te vechten, maar ook om er voor te zorgen dat er beschermende maatregelen komen voor alle mensen met EHS (zoals ikzelf) en voor andere burgers die aan de alsmaar toenemende stralingsbelasting willen ontsnappen.

Ik heb zo’n grondige argumentatie opgebouwd in de afgelopen twee jaar, dat ik denk dat ik een goede kans maak bij de rechter om de tendens om op oude jurisprudentie terug te vallen, te doorbreken. Als dit lukt, betekent dit dat gemeenten zich niet langer achter de landelijke overheid kunnen verschuilen met uitspraken als ‘wij hebben begrip voor uw zorg, maar…’, om vervolgens burgers die ziek worden van straling in de kou te laten staan. Het omverwerpen van vaste jurisprudentie is dus in het belang van iedereen die wil dat burgers serieus genomen worden als het gaat om opgelegde stralingsrisico’s en het inbrengen van gezondheidsargumenten. Onderstaand een update. Continue reading “Update: advocaat gevonden in rechtszaak tegen opgelegde stralingsrisico’s”

Hersentumor door blootstelling aan EMV als beroepsziekte erkend door Italiaanse rechtbank

Steeds meer rechtbanken leggen het verband tussen hersentumoren en blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV). Ditmaal de rechtbank van Monza die bij uitspraak van 30 januari 2019 heeft geoordeeld dat een luchthavenmedewerker een beroepsziekte op zijn werk heeft opgelopen en nu blijvend arbeidsongeschikt is als gevolg van een neuroom van de gehoorzenuw. Dit na meer dan 10 jaar blootgesteld te zijn aan EMV.

Deze uitspraak is van belang omdat de rechtbank oordeelt dat blootstelling aan EMV op het werk kan leiden tot een beroepsziekte. De rechtbank leidt dit af uit de blootstellingsduur, het type apparaten dat in gebruik is, het soort pathologie en het overzicht van de literatuur. Continue reading “Hersentumor door blootstelling aan EMV als beroepsziekte erkend door Italiaanse rechtbank”

Rechtspraak stralingsrisico’s moet op de schop. Advocaat wil met mij strijden voor Rechtvaardige Zaak. Help je mee?

Wij (burgers) moeten tegenover overheden onze stem terugkrijgen als het gaat om stralingsrisico’s die door de overheid worden opgelegd.

Op dit moment houden overheden zich doof voor al het wetenschappelijke bewijs van schadelijke effecten van straling. Gezondheidsklachten en door burgers aangespannen rechtszaken ketsen af op vaste jurisprudentie die achterhaald is en feitelijk onjuist. Ik ben bereid (en acht mij in staat) deze jurisprudentie bij de rechter onderuit te halen. Help je mij mee? Continue reading “Rechtspraak stralingsrisico’s moet op de schop. Advocaat wil met mij strijden voor Rechtvaardige Zaak. Help je mee?”

Signaal aan werkgevers en overheden: steeds vaker erkenning van EHS van werknemers door rechtbanken

Na een aantal recente rechtbankuitspraken waarin elektrohypersensitiviteit (EHS) werd erkend, is er onlangs wederom een uitspraak gedaan door een Franse rechter die EHS als beroepsziekte erkent.

Dit is de eerste keer dat het door een rechtbank als een beroepsziekte wordt aangemerkt. Een belangrijk signaal aan de overheid, werkgevers en de bedrijfsgezondheidssector om de gevolgen van blootstelling aan elektromagnetische velden (EMV) voor de gezondheid van de werknemers, en de juridische risico’s die zij lopen, niet uit het oog te verliezen.

Eerder al werd door een Franse rechter erkend dat de blootstelling aan EMV van een werknemer met EHS leidde tot een arbeidsongeval. Ook heeft het Spaanse hooggerechtshof EHS onlangs erkend. Continue reading “Signaal aan werkgevers en overheden: steeds vaker erkenning van EHS van werknemers door rechtbanken”

Italiaanse rechtbank oordeelt dat wifi uit moet vanwege gezondheid leerling

De rechtbank van Florence heeft bevolen dat de wifi in een school onmiddellijk uit moet om de gezondheid van een leerling te beschermen.

Agata Tandoi, advocaat van de familie van de leerling, geeft aan dat het in deze zaak om een noodmaatregel gaat totdat het vonnis wordt uitgesproken omdat er het vermoeden is dat het kind gezondheidsschade zal oplopen.

Oordeel rechter

De rechter beveelt de onmiddellijke ontmanteling van de routers en hotspots. De zorg is dat voortdurende blootstelling ernstige schade kan toebrengen aan de gezondheid van het kind, omdat het op school wordt blootgesteld aan een elektromagnetische soep en de bescherming van de gezondheid van een kind een grondwettelijk recht is. In maart is er een hoorzitting gepland waarin de vraag voorligt of de uitschakeling van de wifi tijdelijk of permanent zal zijn. Continue reading “Italiaanse rechtbank oordeelt dat wifi uit moet vanwege gezondheid leerling”